Pagina's

vrijdag 28 december 2012

Minimumloon Turkije 2013 (1e periode)

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2013, 1e periode (1 januari 2013 t/m 30 juni 2013) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 

MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.01.2013-30.06.2013)

Personeel 16 jaar en ouder
Conciërgeloon (kapıcı)
Brutoloon
978,60 TL
978,60 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk)
137,00 TL
137,00 TL
Premie werkloosheidswet werknemer
9,79 TL
9,79 TL
Loonbelasting 15%
51,37 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (agi)
73,40 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting
6,46 TL
---
Totale inhoudingen
204,62 TL
143,79 TL
 Netto loon (incl agi)
773,98 TL
831,81 TL
Totale kosten voor werkgever
1.140,07 TL
1.140,07 TL


Bron: www.csgb.gov.tr

vrijdag 7 december 2012

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


Limited Sirket is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). Bij limited Sirket moet er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een limited vennootschap moeten minimaal 10.000 YTL  als kapitaal inbrengen.
Deze onderneming heeft ook een vast kapitaal en wordt onder een handelsnaam opgericht. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun niet betaalde aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.

De limited vennootschap kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. Om opgenomen te kunnen worden in het aandelenregister moeten minstens 3/4e van de aandeelhouders de overdracht goedkeuren en bovendien moeten deze aandeelhouders minstens 3/4e van het totale kapitaal van het bedrijf bezitten.
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

woensdag 21 november 2012

Alles over de Geheimen van de Tapu 3e druk


ABC CONSULTANCY, advieskantoor voor investeerders en particulieren heeft een heel goed handleiding voor de geinteresseerden in vastgoed in Turkije.

Onderstaande mail heb ik ontvangen die ik graag met jullie wil delen:

Het is zover; de herziende druk van 'Alles over de geheimen van de Tapu' komt uit in de maand december 2012!
De derde editie van deze leidraad zal u informeren over zaken met betrekking tot de aankoopprocedure van onroerende goederen, de oprichting en management van de Vereniging van Eigenaren en andere zaken met betrekking tot o.a. erfrecht en testamenten.
Gratis downloaden is mogelijk via de website van www.abc-consultancy.com


woensdag 7 november 2012

Belangstelling naar Advocaat Turkije groeit.


De Belangstelling naar de website van Advocaat Turkije groeit iedere dag. 
Wij danken u allen.

Mochten er zaken zijn dat u niet terug kunt vinden op onze site, stuur ons dan een email met uw verzoek, zodat we een passende artikel kunnen plaatsen.

Nogmaals danken wij onze lezers en followers.

U kunt via de link rechts-midden onder kopje Volg ons en meld u aan, uw email vermelden zodat u 1 keer per week op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in Turkije.woensdag 31 oktober 2012

Een bankrekening openen in Turkije

Het openen van een bankrekening in Turkije biedt aantrekkelijke voordelen.
De meeste diensten zijn gratis en via internet bankieren, kunt u gemakkelijk u rekeningen beheren.
Let er wel op dat er een aantal banken zijn die rekening beheer kosten per maand of per jaar in rekening brengen. Via een turkse bankrekening kunt u uw bank machtigen om uw water en elektriciteit en eventueel telefoon en internet diensten automatische per maand af te schrijven. Voor bedrijfsrekeningen kunt u zelf uw bank machtigen om salarissen en sociale premies per maand te betalen.

Om een rekening te openen is het niet verplicht om in Turkije te wonen.
Uiteraard moet u wel tijdens de opening van de rekening zelf aanwezig zijn, of iemand volmachten om namens u te kunnen handelen.

Voordat u een bankrekening kunt openen zult u zich eerst te moeten wenden voor registratie bij de  Turkse belastingdienst. Hier krijgt u een belastingnummer (Vergi numarasi).
Een kopie van het paspoort is voldoende tijdens de aanvraag. Dezelfde dag krijgt u uw belastingnummer.

Vervolgens kunt u zich wenden tot een Turkse bank om een  bankrekening te openen.

Een betaalrekening is een basisdienst van de bank waar iedereen recht op heeft. De betaalrekening kunt u gebruiken voor het dagelijkse beheer van uw geld zoals het opnemen/storten en het doen van overschrijvingen.


Internet Bankieren
Met internet bankieren, kunt u gemakkelijk uw vaste lasten betalen zoals gas, water en licht. Het aanvragen van internet bankieren, kunt u het beste doen tegelijkertijd met het openen van een nieuwe rekening
Let er wel op dat veel banken in Turkije gebruik maken van uw mobiel telefoonnummer voor het verlenen van toegang tot internet bankieren.
Tijdens het inloggen, wordt er gevraagd een code die verstuurd wordt naar uw mobiele telefoon. Zorg ervoor dat u mobiel dan ook in het buitenland werkt zodat u de sms codes kunt ontvangen.

Openingstijden banken in Turkije
De banken in Turkije zijn geopend van 9u tot 17u en gedurende deze tijd heeft u volledige toegang tot alle bankdiensten. Bankfilialen in grote winkelcentra sluiten echter pas om 10 uur en filialen op luchthavens zijn 24/7 geopend.

dinsdag 16 oktober 2012

Aanvraag Werkvergunning


Officieel is het in Turkije niet toegestaan om als een niet-Turkse zonder een werkvergunning arbeid te verrichten. De boetes ziet u dan ook gelijk als eerste verschijnen wanneer u de homepagina van het Turkse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken bezoekt. Daarnaast bestaat er ook nog de maatregel dat wanneer u ‘gepakt wordt’ de Turkse autoriteiten u maximaal 6 dagen mogen vasthouden, waarna er een uitzetting plaatsvindt. Om dergelijke maatregelen te voorkomen is het daarom van belang dat wanneer u in Turkije wilt werken u uw papieren ook in orde heeft. De wet die de regels met betrekking tot de werkvergunning voor buitenlanders in Turkije regelt is de wet no. 4817. Deze wet heeft betrekking op buitenlanders die afhankelijk en onafhankelijk werken in Turkije, die werkopleidingen hebben en natuurlijke – of rechtspersonen die buitenlanders in dienst hebben.


Waar dien je de aanvraag in?
U kunt deze aanvragen doen bij het kantoor van het Ministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Ankara of indien u in het buitenland verblijft bij de Turkse Consulaat in uw land. .

Hoe is de procedure? 
Een aanvraag van een werkvergunning vanuit het buitenland geschiet bij de Turkse Consulaat in het desbetreffende land. De Turkse Consulaat verstuurt vervolgens de benodigde en ingevulde documenten naar de Turkse Ministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Turkije. Wanneer alle documenten door de Ministerie is ontvangen begint een termijn van 90 dagen te lopen waarna de Ministerie de Consulaat informeert over het genomen besluit. De buitenlander die de werkvergunning ontvangt, dient vervolgens binnen 90 dagen na het krijgen van de vergunning een visum aan te vragen. Daarnaast dient hij binnen 30 dagen na entree in Turkije een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Ministerie van Binnenlandse Zaken. De werkvergunning is alleen geldig als er ook een visum en verblijfsvergunning bestaat.

Een werkvergunningaanvraag vanuit Turkije kan alleen worden aangevraagd door buitenlanders die een verblijfsvergunning hebben van 6 maanden en waarvan de termijn niet is verlopen of door de werkgever van deze buitenlander. De aanvraag dient te geschieden bij de Ministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid. Buitenlanders die op basis van een toeristenvisum in Turkije zijn komen niet in aanmerking voor een werkvergunning. Voor de aanvraag dient u een arbeidscontract of een aanbieding van werk te hebben. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, dient u naar de Turkse ambassade in Ankara om de werkvergunning in uw paspoort op te laten nemen.

Mocht de aanvraag geweigerd worden, dan heeft u 30 dagen de tijd om bezwaar te maken. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, heeft u het recht om u naar de rechter te wenden.

dinsdag 9 oktober 2012

Het Huwelijksgoederenregime

De meeste Europeanen zijn getrouwd in algemeen gemeenschap van goederen. Bij algemeen gemeenschap van goederen worden echtelieden eigenaar van de activa (vermogen) als passiva (schulden) van zowel voor het huwelijk als na het huwelijk. Mits er niet anders is afgesproken (huwelijkse voorwaarden) tussen echtgenoten, wordt bij een echtscheiding het huwelijksvermogen evenredig gedeeld. Zelfs als een van de partners voortijdig overlijdt, vindt in de regel eerst verdeling van het huwelijksvermogen plaats voordat er een erfrechtelijke verdeling wordt toegepast.

Hoe staat het met de gemeenschap van goederen in Turkije? 
Turkije kent sinds 1 januari 2002 het regime van verwervingsdeelneming. Dit heet de ‘edinilmiş mallar rejimi”. Voor die datum bestond het buiten gemeenschap van goederen.

Het regime van verwervingsdeelneming omvat in het bijzonder de volgende onderdelen:

 • Inkomsten uit arbeid
 • Uitbetalingen door instanties voor sociale zekerheid, instellingen voor hulp aan personeel e.d.
 • Uitkeringen wegens verlies van vermogen om arbeid te verrichten
 • Inkomsten uit persoonlijk vermogen
 • Vermogenswaarden die verwervingen vervangen.


De goederen die voor persoonlijk gebruik zijn bestemd, vermogensbestanddelen die voor het huwelijk aan een van de echtgenoten toebehoort of later wegens een erfenis of op een enige andere wijze is verkregen zonder tegenprestatie (zoals een schenking), immateriële schadevergoedingen of waarden die persoonlijk vermogen vervangen, worden op grond van de wet als persoonlijke vermogen betiteld. Het persoonlijk vermogen kan bij overeenkomst worden verruimd. Iedere echtgenoot is met zijn gehele vermogen voor zijn schulden aansprakelijk.

De huwelijkse voorwaarden
De echtgenoten kunnen bij akte één van de andere in de wet genoemde regimes aanvaarden. De bij akte gesloten voorwaarden worden de huwelijkse voorwaarden genoemd.

De huwelijkse voorwaarden kunnen voor of na de huwelijkssluiting bij de notaris worden gesloten. Partijen kunnen het door hen gewenste huwelijksgoederenregime slechts binnen de in de wet omschreven grenzen kiezen, opheffen of wijzigen. Partijen kunnen echter ook tijdens de huwelijksaangifte schriftelijk te kennen geven welk huwelijksgoederenregime zij kiezen.

Turkije kent naast de algemene variant (het regime van verwervingsdeelneming) 3 andere varianten, namelijk:

 • Buiten gemeenschap van goederen (mal ortaklığı rejimi)
 • De Algemene gemeenschap van goederen (Mal Paylaşımı rejimi)
 • Een gemengde vorm waarbij alle goederen voor of na het huwelijk in de echtelijke inboedel vallen behalve individuele schenkingen, materiële en immateriële schadevergoedingen en persoonsgebonden verkregen eigendommen. 

dinsdag 2 oktober 2012

Huurders Opgepast; bewijsplicht inlevering sleutels!


Indien de huurbaas kan bewijzen dat de sleutels niet zijn ingeleverd bij het einde van het huurcontract dan kan de huurbaas, ook al is het contract al verlopen, nog steeds huur gelden terugvorderen van de huurder. 

De Hoge Raad heeft in een van haar uitspraken als volgt geoordeeld; ‘Indien de huurder de sleutels bij verloop van de huurovereenkomst niet heeft ingeleverd bij de huurbaas, zal de huur en de service kosten gewoon moeten worden doorbetaald’.

De Hoge Raad kwam tot dit besluit als gevolg van een rechtszaak van een universiteit die een pand heeft gehuurd van een huurbaas. Uiteindelijk heeft de universiteit de huurovereenkomst opgezegd, maar de sleutels van het pand niet ingeleverd bij de huurbaas.
De huurbaas heeft een rechtszaak aangespannen met als reden dat de opzegging niet rechtsgeldig is en heeft een vordering ingesteld inzake de niet betaalde huurbedragen en servicekosten. De rechtbank heeft met betrekking tot deze rechtszaak de vordering van de huurbaas gedeeltelijk toegewezen, waarna er in hoger beroep is besloten dat de gedaagde universiteit rechtsgeldig 2 maanden van te voren de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

Echter de Hoge Raad geeft ook aan dat bij einde van de huurovereenkomst de feitelijke inlevering van de sleutel een belangrijke rechtshandeling is. De rechter heeft besloten dat de beëindiging van de huurovereenkomst niet volledig is indien de feitelijke inlevering van de sleutels niet plaatsvindt. Het ontbreken van deze feitelijke rechtshandeling kan worden beschouwd als een vroegtijdige opzegging waardoor de huurbaas schade leidt. Uiteindelijk kan de betreffende materiële schade, onder andere de niet betaalde huurgelden en servicekosten, worden teruggevorderd middels een rechtszaak. 

De huurder heeft de plicht te bewijzen dat de huurovereenkomst op de door de huurder aangegeven datum rechtsgeldig is geëindigd. De inlevering van de sleutels is een feitelijke rechtshandeling waardoor hetgeen met bewijsmiddelen aantoont kan worden. Uiteindelijk zal worden besloten dat het gehuurde op de boven beschreven manier op de overeengekomen opzeg datum ontruimd dient te worden.

dinsdag 25 september 2012

Werkvergunning voor buitenlanders die partner zijn in een Turks bedrijf

Indien u als buitenlander graag als zelfstandige te werk wilt gaan in Turkije, dient u hiervoor een onafhankelijke werkvergunning aan te vragen en tenminste 5 jaar onafgebroken en wettelijk in Turkije te hebben gewoond en gewerkt.

Wanneer u niet zo lang kunt wachten, dan kunt u eventueel een Turkse Limited (een BV) oprichten of ervoor kiezen om met een Turkse partner samen te werken. In beide gevallen dient u een werkvergunning voor bepaald of onbepaalde tijd aan te vragen.

In het geval dat u als natuurlijke persoon (en of als rechtspersoon) gaat investeren in een bestaand Turks bedrijf of u wordt aandeelhouder van een dergelijk bedrijf, dan spreekt men in Turkije van een ‘Direct Foreign Investment’ .

Indien u als aandeelhouder niet fysiek deelneemt aan de werkzaamheden binnen het bedrijf, geldt er geen verplichting tot het aanvragen van een werkvergunning. Echter, op het moment dat de buitenlandse aandeelhouder eveneens als manager wordt aangesteld of anderszins fysiek aanwezig dan wel actief wilt zijn in het bedrijf, dient er wel een werkvergunning te worden aangevraagd.

Wij adviseren u om voordat u een werkvergunning aanvraagt informatie in te winnen over de aanvraagprocedure. Per geval kunnen de voorwaarden en regels van de aanvraag voor een werkvergunning namelijk verschillen. Tevens vinden er wijzigingen en vernieuwingen in de wetgeving plaats die ook de aanvraag eventueel kunnen verspoelen.dinsdag 18 september 2012

Aankoop vastgoed buitenlandse bedrijven

Het is buitenlanders of buitenlandse bedrijven met commerciële doeleinden vrij om in Turkije vastgoed aan te kopen, indien voldaan wordt aan het wederkerigheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat wanneer een Turkse burger of bedrijf in een ander land onroerend goed mag aankopen, het andersom ook mogelijk is.

Wel dient er rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden. Men mag geen onroerend goed werven in gebieden die volgens de overheid van strategisch belang zijn, zoals militaire gebieden, land van culturele of religieuze betekenissen, dan wel gronden met belangrijke energie- of landbouwinstallaties in de buurt. Daarnaast is het alleen toegestaan om onroerend goed aan te kopen waar sprake is van bouwkavels waarbij de totale oppervlakte van het onroerend goed niet meer dan 25.000 m² mag zijn, ook al bevindt zich het onroerend goed op verschillende locaties.

De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing bij het vestigen van zakelijke rechten (zoals de hypotheekrecht) ten behoeve van de buitenlander of buitenlandse bedrijf. Ook zijn deze regels niet van toepassing bij wettelijk geërfde onroerende goederen, mits er tussen de landen wederkerigheid bestaat. De bovenstaande beperkingen gelden wel voor geërfde onroerende zaken door middel van een testament. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat de hoofdregel van wederkerigheid wordt omzeild. Onroerende zaken geërfd door buitenlandse natuurlijke personen waar geen wederkerigheid bestaat dienen openbaar verkocht te worden.

Onroerende goederen die in strijd zijn met de hierboven aangegeven beperkingen aangekocht dan wel in strijd met de Turkse wet- en regelgeving worden gebruikt, zullen binnen de door de Ministerie van Financiën aangegeven periode door de buitenlandse eigenaar moeten worden verkocht. Het onroerend goed wordt openbaar verkocht, indien de buitenlandse eigenaar zelf geen actie daartoe onderneemt.

Buitenlandse rechtspersonen zonder commerciële doeleinden (de Vereniging en de Stichting) mogen geen onroerende goederen kopen in Turkije. 

woensdag 12 september 2012

Wetswijziging inzake de wederkerigheidsprincipe

Wetswijziging inzake de wederkerigheidsprincipe brengt al 907 verkopen aan buitenlanders met zich mee.

Ondanks het feit dat Syrië, Armenië, Zuid-Cyprus en Zuid-Korea zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de nieuwe wetswijziging hebben al 907 andere buitenlanders wel gebruik gemaakt van de nieuwe wetgeving door onroerende goederen in Turkije aan te kopen. Na de wetswijziging hebben Duitsers een aankoop gedaan van totaal 304.000m2 bouwgrond en 11 appartementen. De Russen hebben voornamelijk rondom het gebied van de Turkse Rivièra 134 appartementen aangekocht.

Sinds de opheffing van het wederkerigheidprincipe op 18 mei jl. is 437.000 m2 grond aan buitenlanders verkocht. Waarvan het meest aan de Duisters, maar ook aan de Russen voornamelijk rondom de Turkse Rivièra. Vanwege het feit dat het voor de Grieken niet is toegestaan om rond de Turkse kust onroerende goederen aan te kopen, hebben zij een voorkeur gedaan voor het Anatolische Turkije.

Aan 183 burgers van verschillende nationaliteiten zijn na de opheffing van het wederkerigheidprincipe 907 onroerende goederen verkocht. De aankopen van de buitenlanders wordt als volgt vastgesteld;


Conform de Turkse Tapu wetgeving is het maximum verkoop van onroerende goederen aan buitenlanders van 2.5 hectare naar 30 hectare verhoogd. Deze verhoging heeft tot gevolg gehad dat Duitsers de voorkeur hebben om een stuk bouwgrond aan te kopen en zelf een huis erop te bouwen. Daarentegen hebben de Russen hun aankoop voorkeur voor appartementen waarvan er inmiddels 134 zijn verkocht. De Grieken hebben 480m2 aan bouwgrond en 4 appartementen aangekocht voornamelijk in de steden Ankara en Eskişehir.

Volgens het register van het Kadaster zijn de afgelopen maanden nadat het wederkerigheidsprincipe is opgeheven de volgende gegevens omtrent de verkoop aan buitenlanders bekend gemaakt ; Nederland 33, Engeland 111, Ierland 13, Zweden 50, Noorwegen 61, Denemarken 30, Finland 13 en Oekraïne 12. Opmerkelijk was dat nationaliteiten uit Tsjechië, Noord-Korea, Georgië, Zweden, Griekenland, Italië, Japan, Libanon, Nieuw Zeeland, Servië ook onroerende goederen hebben aangekocht in Turkije. In totaal hebben 296 buitenlanders in Turkije een oppervlakte 368.361m2, grond, bouwgrond en akkergrond aangekocht, tevens hebben 611 buitenlanders woningen aangekocht.

De minister van Milieu en ruimtelijke ordening heeft gezegd; “ De verworven eigendommen zijn onder bescherming van het internationale recht. Als de buitenlanders niet aan de gestelde aankoop eisen voldoen, dan hebben we het recht om de eigendomsoverdracht te vernietigen.  Buitenlandse personen die een stuk bouwgrond aankopen, zijn verplicht binnen 2 jaar het  project te laten goedkeuren aan het Turkse ministerie inzake het gebruik van de bouwgrond.“

dinsdag 4 september 2012

Camera Beelden

Soms laten we ons als advocaat meeslepen in een zaak die bij nader inzien toch anders blijkt te zijn dan dat we in eerste instantie dachten. U kent de uitspraak wel: er zijn altijd twee kanten van de medaille.

Onlangs gebeurde het volgende.
Een koppel van middelbare leeftijd komt met het volgende probleem aan:
‘ Ze meenden ‘bedrogen en belogen ’ te zijn door een Turkse vriend die al jaren bij hen kind aan huis was en zowel voor hen als voor andere buitenlanders in hun appartementencomplex hand- en spandiensten verricht’. Het gaat niet om het geld zegt meneer zeer verontrust en aangeslagen, maar om het feit dat een man die ik al jaren als vriend koester mijn leven in gevaar heeft gebracht voor een paar honderd euro. De vriend zou namelijk tegen beter weten in zoetigheden hebben laten eten. Meneer werd onwel en is door de vriend naar huis gebracht en in bed gelegd. De vriend is voor enkele minuten alleen geweest in de slaapkamer, stelt mevrouw. De klachten van meneer verergeren dusdanig dat hij moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Na een paar uur mag hij weer naar huis, maar als mevrouw wil betalen merkt ze dat het bankpasje van meneer weg is.


Nu verdenken ze deze vriend van het stelen van een bankpasje waarmee hij een bedrag van een paar honderd euro’s heeft opgenomen. Het vermoeden bestaat dat deze vriend het bankpasje uit de portemonnee van meneer heeft gestolen net in die paar minuten dat hij alleen is geweest met meneer die buiten bewustzijn was. Hij had schulden en heeft eerder om een geldlening gevraagd.

Het verhaal gaat als volgt verder: De klachten van meneer worden dusdanig dat hij opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Na een paar uur verblijf in het ziekenhuis mag meneer mee naar huis, maar wanneer mevrouw de ziekenhuiskosten wil gaan betalen merkt ze dat het bankpasje van meneer verdwenen is. De volgende ochtend krijgt ze te horen dat er op twee verschillende tijdstippen een klein som aan geld is opgenomen. Bankpasje wordt geblokkeerd. Confrontatie met de vriend levert niets op, waardoor ze zich genoodzaakt voelen om juridisch hulp in te schakelen. De Turkse bank waar het geld is gepind laat weten dat ze niet zomaar kamera beelden kunnen vrijgeven. Het gaat in principe niet om het geld dat gestolen is maar om de waarheid. En precies die kamera beelden van de bank zullen de waarheid onthullen.

Een verzoek van een advocaat aan de bank zal in deze ook niet worden gehonoreerd. Alleen de Officier van Justitie kan de kamera beelden opvragen. Een strafrechtelijke aanklacht lijkt aldus genoodzaakt, terwijl de koppel eigenlijk niet uit is op een strafrechtelijke vervolging.
Een aanklacht wordt ingediend en serieus behandeld alleen de bank blijkt de kamera beelden hooguit 3 maanden in bewaring te nemen. De aanklacht was weliswaar op tijd ingediend alleen het verzoek van de Officier had de bank niet op tijd weten te bereiken.

Maar het verhaal krijgt nog een staartje: de verdachte liet weten al enkele jaren een verhouding met mevrouw te hebben. Hij was er echter per toeval achtergekomen dat ze met een ander een affaire had. De verdachte krijgt wroeging en maakt naar eigen zeggen een einde aan de relatie. Dat maakte de vrouw zo woedend, aldus de man, dat ze uit wraaklust de zaak van het verdwenen bankpasje heeft opgezet. De officier van Justitie heeft de zaak uiteindelijke maar geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs voorhanden was.


dinsdag 28 augustus 2012

Minimumloon Turkije 2012 (2e periode)


Aanpassing minimumloon voor 2012, 2e periode (1 juli 2012 t/m 31 december 2012).

De bedragen voor het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2012 weer aangepast

Bij uitbetalingen van lonen moet u rekening houden met de bedragen vermeld in de tabel hieronder. De tarieven voor personeel van appartementencomplexen in Turkije zijn anders verdeeld. Houd u daar rekening mee.

Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken aan uw boekhouder).


MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.07.2012-31.12.2012)

Personeel 16 jaar en ouder
Conciërgeloon (kapıcı)
Brutoloon
940,50 TL
940,50 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer
131,67 TL
131,67 TL
Premie werkloosheidswet werknemer
9,40 TL
9,40 TL
Belastbaar deel van je inkomen
799,43 TL
799,43 TL
Loonbelasting 15%
53,42 TL
---
Stempel belasting 6,6%
6,21 TL
---
Totale inhoudingen
200,70 TL
141,07 TL
Netto loon
673,30 TL
799,43 TL
Minimum kosten aan levensonderhoud (agi)
(ongehuwd en geen kinderen)
66,49 TL

 Netto loon (incl agi)
739,80 TL

Totale kosten voor werkgever
1095,68 TL
1095,68 TLvrijdag 24 augustus 2012

Werkvergunning Touroperators


Beroepen die vrijgesteld zijn van een werkvergunning zijn eerder op onze site aan de orde gekomen. Een van deze vrijgestelde beroepen zijn vertegenwoordigers van touroperators. Hierbij is de regelgeving zo dat vertegenwoordigers van touroperators die voor maximaal 6 maanden (binnen een periode van 1 jaar) komen werken geen werkvergunning nodig hebben.

Ondanks het feit dat de betreffende categorie krachtens de Turkse werkvergunningen wetgeving vallen onder de vrijgestelde, bestaat er een meldingsplicht bij het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale zekerheid. U dient u werkzaamheden bij het ministerie melden.

Ondertussen is de maximale periode van 6 maanden verlengd tot 8 maanden. Deze vrijstelling voor werkvergunningen is slecht enkel van toepassing voor vertegenwoordigers van buitenlandse touroperators.
Wij adviseren wel een werkvergunning aan te vragen indien u over een verblijfsvergunning beschikt, de werkvergunningprocedure wordt dan makkelijker.

maandag 13 augustus 2012

Win een vliegticket naar Turkije!

Maak kans op een gratis vliegticket naar Turkije door onze facebook pagina te promoten met Like


donderdag 9 augustus 2012

Verkoop vastgoed aan buitenlanders is weer van kracht


Tapu kantoren hebben vandaag 9 Agustus 2012, aankoop van vastgoed door buitenlanders vrijgegeven.

De Tapu overdrachten aan buitenlanders kan weer plaatsvinden bij de Tapu kantoren. De tijdelijke Tapu stop is hiermee dus opgeheven.

dinsdag 7 augustus 2012

Wetgeving omtrent aankoop van vastgoed door buitenlanders is van kracht!


Gerelateerd aan onze publicatie over de tijdelijke Tapu stop van 21 mei 2012 worden alle Tapu overdrachten aan buitenlanders al sinds 2-3 maanden niet doorgevoerd, vanwege het feit dat de wetswijziging nog niet van kracht is. Onlangs, is op vrijdag 3 augustus 2012 de wetswijziging bekrachtigd en in werking getreden. Verwacht wordt dat nog deze week de tijdelijke Tapu stops bij de Tapu kantoren worden opgeheven en de eigendomsoverdrachten op naam van buitenlanders weer plaats kunnen vinden. De Tapu kantoren in Alanya en omgeving wachten berichtgeving af vanuit het hoofd Tapu kantoor in Antalya.

De wetswijziging brengt met zich mee dat meer nationaliteiten zonder vast te zitten aan het vereiste van wederkerigheid, onroerende goederen kunnen aankopen in Turkije. Hieraan zitten natuurlijk wel limieten aan verbonden, waaronder het aankooplimiet voor buitenlanders tot een maximum van 10% van de oppervlakte van de betreffende provincie en 30% per persoon over de oppervlakte van geheel Turkije. Deze oppervlaktebeperking kan zelfs met toestemming van de Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening en de Ministerie van Financiën worden verhoogd tot 60 hectare.

Houdt onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen…

donderdag 2 augustus 2012

Gebruik je netwerken ook in Turkije

In de zaken wereld is het delen van kennis en ervaring heel belangrijk. In Turkije is men altijd op zoek naar investeerders en partners voor het drijven van (internationale) handel. Probeer hiervoor altijd je sociale/zakelijke netwerken te gebruiken in Turkije.

De zakelijke meetings gaan in Turkije altijd in de vorm van veel thee drinken en ook vele zakelijke lunches. Verwacht niet altijd dat er tijdens deze meetings veel zaken besproken zullen worden. Laat dit over aan de Turkse partner. De Turkse partner heeft (soms veel) tijd en vertrouwen nodig om de buitenlandse investeerder/partner te leren kennen.

Het is van uiterst belang dat u inderdaad alle afspraken en overeenkomsten op papier laat zetten, let wel op het feit dat de Turkse zakenman daar vaak problemen mee zal hebben, omdat ze dat niet altijd gewend zijn.

Vergeet niet dat Turkije heel veel gebruik maakt van internet, sociale netwerken (social media) is hier een voorbeeld van. Het gebruikcijfers van Facebook is 92,2 % van de gehele bevolking (www.comscore.com). Dat is vele malen hoger dan de meeste Europese landen. Ook de bekende Linkedin wordt veel gebruikt.
Facebook Gebruik in Turkije

Internet Gebruik Turkije

Gebruik van Sociale Media in Turkije
Turkije heeft potentie. Turkije heeft een groei van meer dan 7% waarmee Turkije veel EU-lidstaten achter zich laat. Zelfs in de economische- crisis periode waarbij veel landen in Europa (Spanje, Griekenland, Nederland) het moeilijk hebben voldoet Turkije aan de internationale criteria voor wat betreft de ontwikkeling in markteconomie, het begrotingstekort en schulden.

De economische crisis raakt Turkije in zoverre dat de Turkse economie een langzamere stijging in de groeilijn heeft. Zonder de crisis had Turkije de mogelijkheid om vele malen sneller te groeien. Dit neemt echter niet weg om juist in deze periode in Turkije te gaan investeren. Er ligt veel potentie en kansen voor buitenlandse ondernemingen.

Turkije is vanwege de grote afzetmarkt, lage loonkosten en haar groeiende economie, vooral heel interessant voor de (Nederlandse) ondernemer.

Tevens is 2012 het jaar van het 400 jarig bestaan van zakelijke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen gaan terug tot het jaar 1612, waarin een officiële relatie werd gevestigd met de machtige Ottomaanse rijk.

De voorwaarden waarop Nederlanders konden verblijven en handel drijven in de landen van de Sultan werden vastgelegd in zogenaamde ‘capitulaties’.

Turkije is voor Nederland een belangrijke handelspartner. De viering in 2012 van deze relatie heeft het doel om een programma te bieden met een scala aan activiteiten en evenementen in Nederland en Turkije. Het accent zal vooral liggen op samenwerking en uitwisseling. Er zullen ook vele economische handelsbezoeken plaatsvinden, probeer in deze je sociale contacten verder uit te breiden.


vrijdag 27 juli 2012

Werkvergunning voor Onbepaalde Tijd


Om als buitenlander in Turkije te kunnen werken dient u een werkvergunning aan te vragen waarbij de nodige documenten aan de Turkse ambassade of consulaat in uw thuisland moet worden aangeleverd. Uw werkgever dient daarnaast de vereiste documenten aan de Turkse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid te leveren.
Voor de aanvraag van een werkvergunning dient u in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning (ikamet) met een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden en deze moet niet verlopen zijn. Op basis van een toeristenvisum zult u niet in aanmerking komen voor een werkvergunning.

Over het algemeen gelden werkvergunningen voor 1 jaar. Indien deze vergunning verlengd dient te worden moet u dit binnen de gestelde periode aanvragen (anno 2012: 2,5 maand voor vervaldatum).

Na verlenging zal de werkvergunning 2 jaar geldig zijn. Een eventuele tweede verlenging zal vervolgens geldig zijn voor 3 jaar. Wanneer u 8 opeenvolgende jaren wettelijk in Turkije gewoond en gewerkt heeft, dan kunt u een werkvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Uw eerdere vergunning hoeft niet opnieuw te verlengen. Wel moet u ruim van te voren de onbepaalde tijd werkvergunning bij het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Ankara aanvragen.


Buitenlanders die tenminste 8 jaar onafgebroken en legaal in Turkije wonen of minimaal 6 jaar in Turkije hebben gewerkt kunnen in aanmerking komen voor een werkvergunning voor onbepaalde tijd, tenzij in een bilaterale  (Belgie) of multilaterale overeenkomst tussen Turkije en een ander land anders is bepaald. Deze vergunning is dan niet gebonden aan een bepaald project, beroep of geografisch gebied.

De voorwaarden dat je tenminste 8 jaar ononderbroken en legaal in Turkije moet hebben gewoond moet u kunnen aantonen met o.a. uw eerdere verblijfsvergunningen en papieren van de vreemdelingenpolitie. Deze bewijsbrieven dienen bij uw verzoek om een werkvergunning voor onbepaalde tijd aan de Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid te worden overhandigd.

Wanneer de verblijfsvergunning verlopen is dan houdt dat in dat de werkvergunning ook niet meer geldig is. Wanneer u een werkvergunning voor onbepaalde tijd heeft en uw verblijfsvergunning verloopt, bent u verplicht dit te allen tijde aan de plaatselijke vreemdelingenpolitie te melden.

donderdag 19 juli 2012

Bedrijfsongevallen in Turkije

Turkije staat op nummer 3 van de lijst met alle wereldlanden waarbij het aantal bedrijfsongevallen het meest plaatsvinden. In het jaar 2010 hebben er in totaal 62.903 bedrijfsongevallen plaatsgevonden waarvan 1000 gevallen de levens van de werknemers hebben gekost. Dit is vastgesteld met het onderzoek van International Labour Organization (ILO). Als gevolg van deze hoge aantallen bedrijfsongevallen heeft het ministerie van Arbeid en Sociale zaken een wetsvoorstel ingediend inzake ‘de gezondheid en veiligheid van de werknemer’. Deze wet is onlangs aangenomen en inwerking getreden. Hiermee zijn hogere straffen en strengere maatregelen getroffen tegen over de werkgevers. Tevens zullen er vaker controles worden uitgevoerd door de overheid op de werkvloeren.

Het is als werknemer belangrijk dat men verzekerd in dienst is bij de werkgever. Indien een bedrijfsongeval plaatsvindt, dient in beginsel de werkgever de plaatselijke officier van justitie of de gendarme in te schakelen of in te lichten over de situatie. Blijft de werkgever in gebreke met deze verplichting zijn de werknemers ook bevoegd deze instanties in te schakelen.  De situatie dient vervolgens te worden voorgelegd aan de sociale verzekeringsinstantie (SGK) aan de hand van een verzoekschrift. De inspecteurs van de sociale verzekeringsinstantie zullen de werkplek waar het voorval heeft plaats gevonden onderzoeken en beoordelen of het ongeval werkelijk een bedrijfsongeval is geweest.


Het is verplicht dat de betreffende werknemer aanwezig is bij deze inspectie, tenzij deze niet in de toestand verkeerd om aldaar aanwezig te zijn. In dat geval dienen collega’s / getuigen van het ongeval bij de inspectie aanwezig te zijn voor een correct resultaat en verloop van het onderzoek.


De werknemer heeft recht op een herstel/rust periode die de sociale verzekeringsinstantie heeft toegekend. Binnen deze periode is er geen ontslag mogelijk. Indien de herstel/rust periode meer dan 6 weken bedraagt dan kan de werkgever de werknemer slechts ontslaan door het compensatie- of schadevergoedingsbedrag aan de werknemer uit te keren.

De werknemer heeft natuurlijk ook het recht een materiële en/of immateriële schadevergoeding te eisen van de verantwoordelijke personen van het bedrijfsongeval. Het is raadzaam een advocaat gespecialiseerd in bedrijfsongevallen en schadeclaims in de arm te nemen.

donderdag 12 juli 2012

Frauduleus Verkoop


Een buitenlands koppel boekt een leuke vakantie naar Turkije. Het bevalt ze zeer goed totdat ze een minder leuke ervaring meemaken tijdens een dagje uit naar Antalya, wat uiteindelijk een aanslag op de portemonnee werd. Een korte tussenstop bij een megajuwelierszaak duurt langer dan gepland en na een aantal uren in deze zaak wordt aan mevrouw juwelen verkocht met vermelding dat deze 18 karaats zijn en dat de stenen in de juwelen briljant zijn. Super goedkoop, in totaal maar liefst 15.000,- Euro! Ze doet een aanbetaling voor de totale koopsom en de rest zal in termijnen worden betaald. Hoewel ze al spijt heeft dat ze zich over heeft laten praten, haar stemming wordt nog slechter als ze bij thuiskomst te horen krijgt dat de juwelen niet de waarde en kenmerken hebben van wat haar door de verkoper in Antalya is verteld. Het garantiecertificaat en de factuur van de aankoop heeft ze bewaard. Telefonisch contact met het juweliersbedrijf levert slechts een vermindering van het afgesproken bedrag op, de juwelen terugnemen doen ze niet. Mevrouw zegt af te willen van de termijnbetaling die afgesproken is en haar aanbetaling wenst ze uiteraard ook terug.

Als er sprake is van een kenmerkend gebrek aan een gekochte goed, dan heeft de koper - onder opzegging van de koopovereenkomst - het recht om binnen 30 dagen zijn (aan)betaling terug te eisen. De koper hoeft geen enkele reden van opzegging te geven. De 30 dagen termijn begint te lopen vanaf het moment dat de juwelen zijn verkocht en geleverd aan de koper. De wet vereist wel dat de verkoper binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld van de wens van de koper om de koopovereenkomst te ontbinden en het aankoopsom terug te vorderen.

Indien de koper de verkoper niet op tijd informeert (dus: 30 dagen overschrijdt), dan is men gebonden aan de overeenkomst en kan er niet meer op de koop worden terugkomen. Wellicht dat de koper zich in een dergelijk geval kan beroepen op een ´wilsgebrek´ bij de totstandkoming van de koop. De wilsgebreken zijn geregeld onder het algemene verbintenissenrecht. Onder wilsgebreken wordt verstaan: dwaling, bedrog, dwang en misbruik van omstandigheden. Uiteraard moet men deze zaken kunnen bewijzen.

Mocht u of mensen in uw buurt in aanraking komen met dergelijke praktijken, aarzel dan niet om in actie te komen. Mondeling proberen op te lossen is een goed idee, maar zorg dat u ook op de hoogte bent van uw wettelijke rechten en mogelijkheden en maak er ook gebruik van.


zondag 8 juli 2012

Notariële volmacht in Turkije


Een volmacht is een door de client ondergetekende en door een notaris  bekrachtigd document tengunste van de gemachtigde. In dit geval uw advocaat. Zonder een volmacht van de client kunnen advocaten niet in naam van een client handelen, ze vertegenwoordigen, of gerechtelijke handelingen verrichten.
Met de volmacht stelt de client de gemachtigde in staat in zijn naam te handelen, de benodigde handelingen cq. gewenste aanvragen te doen en desbetreffende documenten in naam van de volmachtgever te ondertekenen.
De inhoud van de volmacht is afhankelijk ten aanzien van de te verrichten handelingen. Bij eventuele zakelijke opdrachten moet nadrukkelijk de handeling beknopt beschreven staan en de gemachtigde bevoegd verklaard worden. Volmachten voor advocaten kunt u laten opstellen via de Turkse notaris of uw notaris in uw eigen land.
De bevoegdheden die in het standaard advocaten volmacht worden gegeven en om uw als client  te kunnen vertegenwoordigen, zijn standaard en noodzakelijk om gerechtelijke handelingen te kunnen verrichten.
Een advocaten volmacht kan tevens uitgebreid worden met zaken die nodig zijn voor de procedure van de aankoop van het onroerend goed.  De client kan er op vertrouwen dat de aankoopprocedure in zijn/haar afwezigheid zal worden voortgezet.
Als het volmachtdocument in Turkije wordt klaargemaakt, zal het worden opgesteld en bekrachtigd worden door de plaatselijke notaris. Een bevoegd vertaler zal u bijstaan om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent voordat u de volmacht ondertekend.