Pagina's

vrijdag 29 juni 2012

Nieuwe Turkse Handelswet: De inhoud van de website
De nieuwe Turkse Handelswet is aangenomen en is per 1 Juli 2012 van toepassing. Al 50 jaar gebruikt men de oude handelswetgeving en daar komt nu eindelijk wijziging in.
Met de invoering van de nieuwe handelswet, zullen vele nieuwe mogelijkheden zowel voor internationale bedrijven als voor de Turkse zakenman mogelijk worden.  


De belangrijkste wijzigingen in de wetgeving hebben we eerder samengevat, wat u verder kunt lezen in onze eerdere publicaties.

In dit artikel zullen we het hebben over de verplichte website dat u moet hebben volgens de nieuwe wetgeving. 

De nieuwe regelgeving verplicht bedrijven een bedrijfswebsite te maken, deze op naam te registreren en informatie over uw bedrijf te publiceren.
De informatie dat u moet publiceren moet in ieder geval de van de hieronder genoemde gegevens bevatten (artikel 1524):

 1. Alle verplichte publicaties/documenten van de firma welk openlijk gepubliceerd moeten worden:
· De officiële naamgeving zoals deze geregistreerd staat bij de Kamer van koophandel
· Inschrijvings gegevens Kamer van koophandel
· Adres hoofdkantoor
· Kapitaal van de firma

 1. Alle documenten welk nodig zou kunnen zijn voor de aandeelhouders van de firma, zodat ze zich bijvoorbeeld kunnen vertegenwoordigen, op de hoogte zijn van hun rechten e.d.
 2. Alle rechten van aandeelhouders en managers, inzake ontslag, verdeling aandelen, verkoop aandelen e.d.
 3. Financiële Tabellen
 4. Alle zaken met betrekking tot verkoop van de firma, of het vormen van een joint venture, de hieraan gekoppelde aandelen overdrachten, kapitaal verhogingen en gerelateerde zaken
 5. Jaarlijks rapportage van de Raad van Bestuur, Aandeelhouders, waarin tevens vermeld dient te worden gegevens van de aandeelhouders over inzake salarissen, ontvangen gelden, vergoedingen, ontvangen reiskosten, loonregelingen, spaarregelingen, verzekeringen die van toepassing kunnen zijn ed.
 6. Financiële Audit Rapportages, audits van zowel interne als externe controleurs
 7. Aandeelhoudersbesluiten, genomen besluiten, uitspraken van aandeelhoudersbesluiten/Raad van Besturen, uitnodigingen tot vergaderingen e.d.
Alle internetpagina's moeten vrij toegankelijk zijn. Financiële gegevens, rapportages en controle rapporten moeten minimaal voor 5 jaar  gepubliceerd worden

vrijdag 15 juni 2012

Executeurs bij Testamenten


Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Testament opstellen houdt menigeen behoorlijk bezig.  Het is niet noodzakelijk om een testament op te stellen als u uw woning aan uw partner en kinderen wilt achterlaten, want de Turkse wetgeving voorziet automatisch in deze. De woning wordt bij overlijden van een van de huwelijkspartners geërfd door de langstlevende echtgenoot met de kinderen of de kinderen gezamenlijk (als er geen echtgenoot meer in leven is). Het is zonde van de tijd en geld als men alsnog een Turks testament laat opstellen terwijl dat niet noodzakelijk is. Zeer zeker niet als u al een testament in eigen land hebt opgemaakt.

Wel is het verstandig om een testament te hebben als er geen kinderen zijn of bij samenlevingsvormen die Turkije niet erkent of bij schenkingen aan derden die wettelijk geen erfgenaam van de erflater zijn. Langstlevende echtgenoot kan niet onterfd worden. Kinderen daarentegen weer wel. Legitieme portie van een kind is de helft van zijn wettelijke erfdeel.

Mocht u toch om wat voor reden dan ook een testament op laten stellen dan hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht tot het bepalen van een of meerdere executeurs. Een executeur is namelijk een persoon (hoeft geen erfgenaam te zijn) die benoemd wordt als uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking . Zijn taak en bevoegdheden zijn om het testament (uiterste wilsbeschikking ) van de erflater te doen uitvoeren. Hierbij heeft hij alle bevoegdheden in zoverre dat nodig is voor het nakomen van het testament. Als executeur is hij bij machte om namens de erfgenamen een verklaring van erfrecht bij de rechtbank te verkrijgen zonder dat de erfgenamen hem afzonderlijk hoeven te bevolmachtigen.  Dit kan hoop tijd en geld schelen voor de erfgenamen die Turkije niet kennen.

Een executeur heeft het recht om afstand te doen van zijn taak. Dit dient hij te melden aan de plaatselijke kantonrechter. Als hij eenmaal aan zijn taak is begonnen mag hij de taak niet zomaar neerleggen. De executeur kan te allen tijde door de kantonrechter ter verantwoording worden geroepen.maandag 11 juni 2012

Met een Turks kenteken op vakantie naar Nederland


Hebt u een auto met een Turks kenteken en wilt u met deze auto op vakantie naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Nederland? De eerste vraag die bij u opkomt is natuurlijk welke documenten er vereist zijn om met deze auto de grenzen te passeren.U zult onder andere de volgende documenten nodig hebben bij het verlaten van de Turkse Douane met een auto voorzien van een Turks kenteken:.
 • Eigendomspapieren (Ruhsat)

 • Greencard (verzekering met EU dekking)
  Voor de verkrijging van dit document zult u bij de Turkse Douane een verzoek moeten indienen samen met uw WA-verzekeringspolis (Zorunlu tarfik Sigortası), de eigendomspapieren en uw persoonlijke belastingnummer.
 • Internationaal eigendomsbewijs (Uluslararası Taşıt Belgesi)
  Een Turks voertuig eigendomsbewijs is alleen in het Turks opgesteld. Indien u met uw voertuig naar het buiteland wilt afreizen dient u een internationaal eigendomsbewijs aan te vragen bij de dichtstbijzijnde Turing kantoor (Türkiye Turning ve Otomobil Kurumu, is een bekende ‘ANWB-kantoor’ in Turkije). De Turingkantoren kunt u vinden via de website van Turing http://www.turing.org.tr 
 • Een internationaal geldig rijbewijs (Uluslararası Sürücü Ehliyeti)
  Als u alleen in het bezit bent van een Turks rijbewijs dan zult u een aanvraag te doen voor een internationaal rijbewijs ook bij de hiervoor genoemde Turingkantoren.
 • Triptik of Douane Overgang Carnet (Gümrük Geçiş Karnesi):
  De Triptik kan bij de Turkse douane worden verkregen. Samen met het eigendomsbewijs van uw voertuig (Ruhsat) en uw identiteitspapieren kunt u de triptik formaliteiten en de formaliteiten voor Douane Overgang Carnet afhandelen.
 • Invoeren van uw auto in Turkije (toevoeging blue card maart 2013: http://www.turing.org.tr/eng/belgeler.asp)


Nederlanders die met een auto met een Turks kenteken naar Nederland reizen, opgelet!

Nederlandse inwoners zijn te allen tijde belastingplichtig. Dit geldt dus ook voor motorvoertuigenbelasting, eveneens als een inwoner van Nederland gebruik maakt van een voertuig met een buitenlands kenteken in Nederland. Tijdelijke gebruik valt hier ook onder, bijvoorbeeld één week. Dus een in Nederland ingeschreven persoon mag géén gebruik maken van een voertuig met een buitenlandskenteken zonder hiervoor belasting te hebben betaald.

Het is sinds 2007 mogelijk voor een periode van twee weken een vrijstelling te krijgen van de motorrijtuigenbelasting en bpm. Echter, hiervoor dient de betreffende persoon ruim van te voren een aanvraag te doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Indien geen vrijstelling wordt aangevraagd en alsnog het voertuig met een buitenlandskenteken door de in Nederland ingeschreven persoon wordt bestuurd, wordt bij een aanhouding door de Nederlandse politie de bestuurder in eerste instantie gelegenheid gegeven om een aanvraag te doen of het voertuig naar het buitenland terug te brengen.

Indien deze gelegenheid niet wordt benut en de bestuurder opnieuw wordt aangehouden in een voertuig met een buitenlandskenteken wordt een bekeuring uitgeschreven met daarnaast een naheffing van de motorrijtuigenbelasting voor de periode dat de bestuurder de auto in Nederland heeft gebruikt, tevens dient het resterende bpm bedrag te worden betaald. 

zondag 3 juni 2012

Pas op voor de toeristenval

Luisteraar Liesbeth is net terug van een rondreis door Turkije. Een fijne reis, alleen de laatste dag ligt zwaar op haar maag. Een bezoek aan een juwelier maakte haar ineens 3.000 euro lichter, terwijl ze eigenlijk niet eens van plan was om iets te kopen. Ze deed haar verhaal bij de Inspecteur want een gewaarschuwd luisteraar is er twee waard. De Belgische consul in Turkije en advocate Selma Ören geven raad.

Lees verder Pas op voor de toeristenval

vrijdag 1 juni 2012

Turkse wetten in het Nederlands

Deze pagina is een samenstelling van Turkse regels en wetgevingen in Turkije.
Onze pagina's zijn iPad proof. U kunt de onderstaande links, wetgevingen, reglementen, direct op uw ipad downloaden en altijd ook offline doorbladeren.


Op onze Engelse site kunt u vele regels en wetgevingen van Turkije vinden in diverse talen.


Naast de vrij uitgebreide Engelse overzicht proberen wij u via deze pagina Nederlandse bronnen op te sommen.Familierecht - Burgerlijk Recht


Voorkoming Dubbele Belasting Nederland-Turkije

 • (ook verkrijgbaar in het Engels)
Ter voorkoming van dubbele Belasting adviseren wij u tevens op de website van de belasting in uw eigen land naar informatie te zoeken met de volgende terfwoorden:"Aftrek voorkoming dubbele belasting"


Apparttementsrecht