Pagina's

woensdag 26 december 2018

Bedragen Minimumloon 2019 Turkije

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2019  tot en met 31 december 2019.

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
  • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Wanneer deze voor 2019 vastgesteld zijn zullen deze gepubliceerd worden op onze website. Om een idee te hebben van de tarieven van 2018, verwijzen wij u naar onze publicatie uit 2018
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2019 - 31.12.2019BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.558,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%358,12
Premie werkloosheidswet 1%25,58
Loonbelasting 15% (*)326,15
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)191,85
Stempelbelasting 7,59% (*)19,42
Totale Inhoudingen729,26
Netto Loon2.020,59
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.558,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%396,49
Premie werkloosheidswet 2%51,16
Totale kosten voor werkgever3.005,65

N.B.
  • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 2.174,64 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr