Pagina's

dinsdag 21 november 2017

Naamswijziging Buitenlanders

Sinds de eerste mensheid is het een noodzakelijke gewoonte, dan wel wettelijke verplichting, dat een persoon wordt benoemd ter onderscheiding van een ander individu. Het is een noodzakelijk instrument om de naam van de nakomeling te kennen en het gezin van de andere families te onderscheiden. Een voor- en achternaam is een legaal en tevens een uniek middel voor de onderscheiding van de identiteit van een persoon binnen de samenleving.

Mocht een persoon om zwaarwichtig belang niet kunnen vereenzelvigen met zijn/haar naam, heeft deze persoon het recht om gebruik te maken van het recht tot naamswijziging via de rechtbank. Voorbeelden van zwaarwichtige redenen zijn: moeite bij het uitspreken, bespottelijk of een constante bron van vragen of ergernis, onethisch, leidt tot verwarring, betekenisloos, geslachtsverandering, slechte reputatie van de familie, verboden naam, enz.

Dit artikel betreft als zodanig niet de hierboven genoemde zwaarwichtige redenen, maar juist situaties waarbij buitenlanders, gewenst of ongewenst, betrokken zijn geraakt tijdens het verkrijgen van de Turkse Nationaliteit (de Turkse Kimlik).

Nu is het zo dat Turkije al een tigtal jaren een vreemd beleid erop aanhield bij het verlenen van de Turkse nationaliteit aan buitenlanders. Turkije verleende namelijk bij het toekennen van een Turkse nationaliteit (Turkse kimlik) aan een buitenlander meteen ook een Turkse naam; veelal naast de eigen naam of zelfs in de plaats van de eigen naam. De reden daarvan was dat een Turkse nationaliteit geen buitenlandse naam of buitenlandse letter karakters in de naam mocht herbergen. De veelal nietsvermoedende buitenlander zal op dat moment niet in de gaten hebben welke juridische rechtsgevolgen dat zou kunnen hebben op zijn leven. Technisch gezien werd op deze manier een tweede persoonlijkheid gecreëerd naast de identiteit die de buitenlander al had. Naar mijn mening een volledige inbreuk op de persoonlijkheidsrechten.


Als ik een levensechte casus mag creëren: mevrouw Sarah Koster heeft met haar huwelijk een Turkse achternaam en een Turkse nationaliteit gekregen. Ze wordt geregistreerd als Sarah Selma Bal. Op haar buitenlandse paspoort blijft haar naam echter gewoon Sarah Koster. Na 20 jaar huwelijk beland ze in een echtscheiding en krijgt ze haar meisjesnaam Koster terug. Maar in een echtscheidingprocedure wordt de toegevoegde Turkse naam 'Selma" niet uitgeschreven. Hiervoor dient ze  een aparte naamswijziging procedure via de rechtbank aan te spannen. Een andere optie is dat ze de naam Selma behoudt, maar deze wel laat registreren in haar buitenlandse paspoort naast haar eigen naam. Meestal dien je ook hiervoor een rechtsprocedure in eigen land te volgen. 

Gelukkigerwijs is Turkije hierop teruggekomen. En met de wijziging in de Turkse Naamwet wordt dit beleid al lang niet meer toegepast. Maar de rechtssituatie voor diegenen die wel een Turkse naam hebben gekregen blijft ongewijzigd. Zij kunnen indien gewenst hun naam slechts aanpassen via een korte rechtbank procedure. De procedure duurt veelal 4-6 maanden en de rechtszaak wordt gericht aan de Burgerlijke bevolkingsdienst. Het uiteindelijke besluit wordt gepubliceerd in verschillende lokale kranten om uiteindelijk de inschrijving in de Burgerlijk Bevolkingsregister te bewerkstelligen.

dinsdag 19 september 2017

Industriële Hennepteelt in Turkije

Een appartement aan de zonnige kuststreken van Turkije blijft een goede investering echter aankoop van braakliggend grondstuk zou weleens een betere investering voor de toekomst kunnen zijn.

Industriële hennepteelt is namelijk wereldwijd een actueel onderwerp.

Hennep wordt al duizenden jaren verbouwd echter de laatste jaren is deze oeroude plant weer sterk in opkomst. De toepassingsmogelijkheden ervan lijken onuitputtelijk. Je kunt geen sector bedenken of hennep productie wordt hierin gebruikt of verwerkt.

Daarnaast zorgt het telen van het gewas dat de structuur van de grond wordt verbeterd  en ook nog dat er een grote hoeveelheid CO2 uit de lucht wordt opgenomen.  Geen wonder dat de belangstelling voor de vele toepassingsmogelijkheden van dit veelzijdige gewas toeneemt.

Ook Turkije ziet de toekomstmogelijkheden van dit plant in. Het land met zijn uitgestrekte akkers en warme klimaat leent zich uitstekend voor de teelt ervan. September 2016 heeft de Ministerie voor Landbouw bij verordening de voorwaarden van een gelicenseerd hennepkwekerij uitgevaardigd.

De licentie is voorlopig in 19 provincies eenvoudig te verkrijgen, namelijk  in Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum,İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat en Zonguldak.

Echter als er sprake is van wetenschappelijk onderzoek, wordt de afgifte van licentie  ook buiten deze bij verordening vastgestelde gebieden mogelijk geacht. De licentie zal afhankelijk van de aanvraag omstandigheden van 1 tot 3 jaar geldig zijn.

De toekomst perspectieven van de hennepplant lijkt oneindig maar zo is dat óók met de investeringsmogelijkheden in Turkije . Turkije is gedreven om zich te blijven ontwikkelen en profileert zich als het investeringsland voor de toekomst. Ook in tijden wanneer het even niet goed lijkt te gaan.


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden, laat u zich vrijblijvend informeren door een van onze adviseurs bij een kopje koffie.

zondag 10 september 2017

Themadag Turks Erfrecht Nederland

Er komt zoveel op u af als een partner of familielid plotseling komt te overlijden. U moet zoveel zaken regelen. In ''eigen'' land en taal zijn deze dingen al moeilijk genoeg, maar wat als er ook in het geliefde vakantieland Turkije een woning op naam van de overledene staat of dat een gezamenlijke rekening geblokkeerd is. Uw tijd heeft u hard nodig bij het verwerken van uw verlies en het hervinden van een balans in het leven, want of u nu kinderen hebt of niet, na al die jaren van samenzijn staat u er toch weer alleen voor.

Deelname is mogelijk, laat het ons wel vooraf weten, dat u komt.

Lezing zal gegeven worden door
Advocaat Selma Ören, in de Nederlandse Taal.

Wij zullen starten om 19.00 (Eindhoven tijd) en verwachten te eindigen uiterlijk om 21.00

Meerbos 4 
5658 LA Eindhoven
T 040 – 235 14 21


Heeft u deze Themaavond over Turks Erfrecht moeten missen?
Raadpleeg naar onze eerdere presentaties :

Klik verder: http://www.advocaatturkije.nl/2016/03/erfrecht-themadag.html


Heeft u alsnog vragen, stuur ons een email.

woensdag 6 september 2017

Themadag Turks Erfrecht Belgie

Er komt zoveel op u af als een partner of familielid plotseling komt te overlijden. U moet zoveel zaken regelen. In ''eigen'' land en taal zijn deze dingen al moeilijk genoeg, maar wat als er ook in het geliefde vakantieland Turkije een woning op naam van de overledene staat of dat een gezamenlijke rekening geblokkeerd is. Uw tijd heeft u hard nodig bij het verwerken van uw verlies en het hervinden van een balans in het leven, want of u nu kinderen hebt of niet, na al die jaren van samenzijn staat u er toch weer alleen voor.

Deelname is gratis, u dient zich uiteraard op te geven via Facebook, zodat we alles van te voren kunnen klaarzetten.
Een melding van dat je komt kunt je doen door te klikken op: Ik kom.

Lezing zal gegeven worden door
Advocaat Selma Ören, in de Nederlandse Taal.

Wij zullen starten om 19.00 (Belgie) en verwachten te eindigen uiterlijk om 21.30


Heeft u deze Themaavond over Turks Erfrecht moeten missen?
Raadpleeg naar onze eerdere presentaties :

Klik verder: http://www.advocaatturkije.nl/2016/03/erfrecht-themadag.html


Heeft u alsnog vragen, stuur ons een email.

woensdag 19 april 2017

Energielabel voor de woningbouw

Vergelijkbaar met de Europese landen wordt vanaf 2 mei 2017 ook in Turkije de energielabel verplicht gesteld voor gebouwen. Het energielabel is een maatstaf voor de energetische kwaliteit van de woningen. De Turkse overheid beoogd hiermee om de energiezuinige kwaliteit van de woningbouwmarkt te verbeteren. Dat de milieu hierbij gebaat is, staat op zichzelf.  De energielabel is tevens een concreet instrument voor de kopende consument ter analyse van de comfort in de woning, de maandelijkse energielasten en de woontechnische kwaliteit.

De verplichting omtrent de energielabel is geregeld in de Energieprestatie Wet nummer 5627 uitgebracht in 2007. Op een energielabel wordt informatie vermeld met betrekking tot de energieprestatie van een gebouw zoals, energie- en isolatie eigenschappen, energieverbruik voor de verwarming van de woning, de efficiëntie van de verwarming/koelsysteem, de niveau van energieverspilling en de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt uitgegaan van standaard bewonersgedrag en standaard klimaat condities.

De energieprestatie wordt onderverdeeld in classificaties die worden aangeduid met de letters A t/m G; Bij woningen met een A-label zijn reeds veel energiebesparende maatregelen genomen. Voor woningen met label G geldt echter dat nog veel energiebesparende maatregelen mogelijk zijn .

Ingevolge de bovengenoemde Wet worden gebouwen met een bouwvergunning verkregen voor 01.01.2011 beschouwd als bestaande gebouw en de gebouwen waarbij de bouwvergunning na 01.01.2011 is verkregen als nieuwbouw.

Nieuwbouw dient op zijn minst te worden gebouwd naar de maatstaven van een Energielabel met klasse C.  Met betrekking tot bestaande gebouwen bestaat er geen wettelijk vastgesteld minimale energielabel klasse. Een bestaand gebouw zal worden ingedeeld tussen de klassen A t/m G te bepalen aan de hand van de aard van de energieprestatie van het gebouw.

Wat betekent deze wet concreet voor uw gebouw waarin u een woning hebt? 
Conform deze wet dienen zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen voor 02.05.2017 in het bezit te zijn van een energielabel.

Wat zijn de consequenties van het niet hebben van een energielabel?
Een nieuwbouw gebouw dat niet voldoet aan de energiemaatregelen gesteld voor klasse C zal niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke woonvergunning (de Iskan).
Bestaande gebouwen die niet in het bezit raken van een energielabel kunnen strafboetes verwachten van 20.000TL. Voordat een gebouw daadwerkelijk beboet wordt zal het bestuur van de vereniging van eigenaren aangemaand worden om binnen 30 dagen het gebrek aan een energielabel te voltooien.

Waar kan deze energielabel worden verkregen en wie is verantwoordelijk voor de controle erop?
Onder toezicht van de overheid zijn bepaalde ingenieursbureaus belast met de afgifte van een energielabel. Een energielabel is vanaf datum afgifte 10 jaar geldig. De bedrijven belast met afgifte van een energielabel kunt u terug te vinden op de website van Ministerie van Energie.
(Turks: http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx)


vrijdag 24 februari 2017

BTW voordeel bij Woning Aankoop

Turkije heeft een roerige winter achter de rug, maar het land blijft niet bij de pakken zitten. De wetgever doet er alles aan om het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse investeerder. Want het ziet er naar uit dat de komende zomer de vastgoed prijzen die al waren gedaald, nog lager zullen uitpakken voor de buitenlandse investeerder.


De wetgeving is vandaag zodanig aangepast, om de buitenlandse investeerder de mogelijkheid te geven om onroerend goed met aftrek van de BTW te kopen.

De hoogte van de BTW is afhankelijk van de oppervlakte van de woning. De enige voorwaarde die de wetgever hieraan stelt is dat de aankoop minimaal 1 jaar in het bezit van de aankoper blijft. Ook de Turkse Nationaliteiten, woonachtig in het buitenland kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

De doorsnee toerist zal Turkije dit jaar wel vermijden maar als je eerder de landelijke schoonheid en de aantrekkelijke leefklimaat van Turkije hebt meegemaakt, weet je net zo goed dat het nog niet eens zo slecht idee is om nou juist nu te gaan investeren.

De prijzen op de woningmarkt zijn behoorlijk gedaald. Nieuw bouwwerk staat te lonken naar nieuwe eigenaren . De Euro staat vrij hoog ten opzichte van de Turkse lira's, terwijl de euro bijna niets oplevert op je eigen spaarbank.

De verwachte rendement daarentegen is een stijging van minimaal 30% binnen 3 jaar. Met 16 jaar werkervaring kunnen wij alleen maar onderstrepen dat met de huidige marktvoorwaarden en vooruitzichten de investeerder niets te verliezen heeft alleen maar te winnen. Laat u zich vrijblijvend adviseren door ons.

vrijdag 17 februari 2017

Aanvraag Werkvergunning in Turkije

Turkije staat bekend als een dynamiek land met veel ondernemingsmogelijkheden. Als buitenlander kun je vrij makkelijk een bedrijf opzetten. Er is geen enkele belemmering om van start te gaan bij de kamer van koophandel en een winkel is vrij snel gevonden. Ook op het arbeidsveld is er veel vraag naar werknemers die de vreemde talen goed beheersen en flexibel zijn.

Maar hoe staat het met de werkvergunning? Want elke buitenlander die in Turkije werkt dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Het is niet makkelijk om aan een werkvergunning te komen maar dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is.

Werkvergunningen worden behandeld en afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van Turkije (MvW)


Aanvragen via de Turkse diplomatieke kanalen

Wanneer u een aanvraag wilt indienen via de Turkse diplomatieke kanalen in uw eigen land, dient u de documenten per direct aan te leveren met een Turkse vertaling en de notariële bekrachtiging. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar MvW. Na goedkeuring van de aanvraag door het MvW, is het van belang dat de aanvrager binnen 90 dagen Turkije binnenkomt.

Aanvragen in Turkije

Buitenlanders die in Turkije verblijven met een geldige verblijfsvergunning (minimaal 6 maanden geldig ten tijde van de aanvraag) kunnen direct een aanvraag indienen bij het Ministerie van Werkgelegenheid in Turkije.
De aanvrager en de werkgever dienen alle benodigde documenten in te leveren tijdens de online aanvraag.
Aanvragen worden binnen 30 dagen beoordeeld, mits alle benodigde documenten compleet door de aanvrager en de werkgever zijn aangeleverd. Bepaalde beroepsgroepen zijn uitgesloten van een werkvergunning enkele voorbeelden zijn: beroepen uit de gezondheidssector of de rechtsgeleerdheid.

Tijdens de behandeling van een werkvergunning, zijn er een aantal criteria waar u in ieder geval zeer zeker rekening mee moet houden.

  • Een onderneming dient voor elk buitenlandse werknemer in dienst, minimaal 5 Turkse werknemers in dienst te nemen. 
  • De werkgever moet minimaal een gestort kapitaal van 100.000 TL of als alternatief een bruto omzet van minstens 800.000 TL op jaarbasis te hebben.
  • Indien de aanvrager zelf de aandeelhouder van een onderneming is dan dient hij minimaal 20% van de aandelen te bezitten die niet minder is dan 40.000 TL.
  • Loonschijven voor buitenlandse werknemers zullen hoger liggen dan voor een Turkse werknemer.


dinsdag 17 januari 2017

Erfrecht en de Wet anno 2017

Er komt zoveel op u af als een partner of familielid plotseling komt te overlijden. U moet zoveel zaken regelen. In ''eigen'' land en taal zijn deze dingen al moeilijk genoeg, maar wat als er ook in het geliefde vakantieland Turkije een woning op naam van de overledene staat of dat een gezamenlijke rekening geblokkeerd is. Uw tijd heeft u hard nodig bij het verwerken van uw verlies en het hervinden van een balans in het leven, want of u nu kinderen hebt of niet, na al die jaren van samenzijn staat u er toch weer alleen voor.

In principe zou u heel veel dingen zelf kunnen afhandelen. Een advocaat is niet direct noodzakelijk, maar de praktische ervaring op juridisch en belastingtechnisch niveau kunt u wel goed gebruiken. Houd er rekening mee dat Turkije een land is die de Engelse taal nog steeds niet of nauwelijks machtig is. Met de hulp van een beëdigde vertaler komt u al heel ver, maar let wel op het gegeven dat zij of hij geen juridische of belastingtechnische adviseur is.  In deze tijd van verdriet en verwerking wilt u uw tijd en geld niet onnodig besteden aan de bekende vriend of buurman die u wel even goed bedoeld zullen helpen. Maar waar moet u beginnen?

De eerste stap is om vast te stellen wie volgens Turks recht de erfgenamen zijn. Elke familie situatie is weer anders. Naar Nederlands/ Belgisch recht zijn er tal van mogelijkheden qua gezinssamenstelling, maar Turks recht erkent geen samenwonen, geregistreerd partnerschap of homohuwelijken en dat kan vergaande gevolgen hebben in de verdeling van de nalatenschap. Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of van een homohuwelijk wordt er veelal gebruik gemaakt van een testament. In een van deze gevallen is het zeker verstandig om een advocaat te contacteren voor de beoordeling en uitvoering van het testament naar Turks recht.

De tabellen hieronder geven slechts de 'ABC'  principes van een verdeling van de nalatenschap naar Turks recht bij een doorsnee huwelijksgemeenschap met of zonder kinderen.


De volgende stap is het vergaren van de documenten in uw eigen land. Zoals de verklaring van erfrecht, apostille stempels, uittreksels van het bevolkingsregister, volmachten etc. Aan de hand van de vaststelling van de wettelijke erfgenamen en uw toekomstige plannen wordt een basis lijst met documenten opgesteld. Want het is goed mogelijk dat u op korte termijn de woning wilt verkopen of overdragen op naam van uw kind / kinderen. In zo een geval is het handig om meteen de documenten voor de volgende stappen al in het bezit te hebben. Het scheelt  in tijd en kosten. Daarom is het handig samen te werken met een kantoor dat meedenkt over het wie, wat en waar.


Vervolgens is het tijd om uitvoering aan het nalatenschap te geven. Aan de hand van de documenten dient de Turkse kantonrechter de erfgenamen vast te stellen en een verklaring van erfrecht af te geven. Daarom is het noodzakelijk dat alle buitenlandse documenten correct beëdigd worden vertaald. Na de afgifte van de verklaring van erfrecht worden de administratiefrechtelijke aspecten vervuld. Hierbij moet u denken aan het afhandelen van de acties bij de belastingdienst en verdere uitvoering en inschrijving van de nieuwe eigendomssituatie bij het Tapu kantoor. 

Al met al heel wat stappen die ondernomen moet worden.....

U leest, ook in tijden van verdriet en verwerking staan wij u graag met raad en daad bij.


dinsdag 3 januari 2017

Minimumloon Turkije 2017

Sinds 2016 bepaald de Turkse overheid 1 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Voorheen gebeurde dat 2 keer per jaar.

Het minimumloon is geldig voor de periode 1 Jan 2017 tot en met 31 december 2017.

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 
MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2017 - 31.12.2017BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.777,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%248,85
Premie werkloosheidswet 1%17,77
Loonbelasting 15% (*)226,57
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)133,27
Stempelbelasting 7,59% (*)13,48
Totale Inhoudingen506,60
Netto Loon1404,06
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1777,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%275,51
Premie werkloosheidswet 2%35,55
Totale kosten voor werkgever2088,56

N.B.
  • De aangegeven aig is minimum, en is afhankelijk van de burgerlijke staat van de werknemers en van het aantal kinderen dat een werknemer heeft.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.510,87 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr