Pagina's

dinsdag 18 september 2012

Aankoop vastgoed buitenlandse bedrijven

Het is buitenlanders of buitenlandse bedrijven met commerciële doeleinden vrij om in Turkije vastgoed aan te kopen, indien voldaan wordt aan het wederkerigheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat wanneer een Turkse burger of bedrijf in een ander land onroerend goed mag aankopen, het andersom ook mogelijk is.

Wel dient er rekening te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden. Men mag geen onroerend goed werven in gebieden die volgens de overheid van strategisch belang zijn, zoals militaire gebieden, land van culturele of religieuze betekenissen, dan wel gronden met belangrijke energie- of landbouwinstallaties in de buurt. Daarnaast is het alleen toegestaan om onroerend goed aan te kopen waar sprake is van bouwkavels waarbij de totale oppervlakte van het onroerend goed niet meer dan 25.000 m² mag zijn, ook al bevindt zich het onroerend goed op verschillende locaties.

De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing bij het vestigen van zakelijke rechten (zoals de hypotheekrecht) ten behoeve van de buitenlander of buitenlandse bedrijf. Ook zijn deze regels niet van toepassing bij wettelijk geërfde onroerende goederen, mits er tussen de landen wederkerigheid bestaat. De bovenstaande beperkingen gelden wel voor geërfde onroerende zaken door middel van een testament. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat de hoofdregel van wederkerigheid wordt omzeild. Onroerende zaken geërfd door buitenlandse natuurlijke personen waar geen wederkerigheid bestaat dienen openbaar verkocht te worden.

Onroerende goederen die in strijd zijn met de hierboven aangegeven beperkingen aangekocht dan wel in strijd met de Turkse wet- en regelgeving worden gebruikt, zullen binnen de door de Ministerie van Financiën aangegeven periode door de buitenlandse eigenaar moeten worden verkocht. Het onroerend goed wordt openbaar verkocht, indien de buitenlandse eigenaar zelf geen actie daartoe onderneemt.

Buitenlandse rechtspersonen zonder commerciële doeleinden (de Vereniging en de Stichting) mogen geen onroerende goederen kopen in Turkije. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.