Pagina's

dinsdag 13 maart 2012

Huisdieren naar Turkije

Ingeval men eigen huisdieren tijdens de vakantie naar Turkije wilt meenemen moet men rekening houden met de hieronder vermelde richtlijnen. 

Alvorens u met uw huisdier naar Turkije gaat is het vereist dat de rabiësvaccinatie (Hondsdolheid) en gezondheidsverklaring, afgegeven door de dierenartsenpraktijk, gelegaliseerd moet worden door de RVV.

De door de RVV gelegaliseerde gezondheidsverklaring, waarmee de dierenarts heeft verklaard dat bij het onderzoek gebleken is en dat het dier geen symptomen vertoonde van besmettelijke ziekten en dat, voor zover was na te gaan, de gezondheidstoestand goed was, moet 15 dagen voor de aanvang van de reis naar Turkije afgegeven zijn. Vervolgens dienen de papieren gelegaliseerd worden door het Turkse Consulaat Generaal te Rotterdam of Deventer.

    
Voor de legalisatie van de bovenvermelde verklaringen bent u overigens niet verplicht om persoonlijk bij de Turkse Consulaat langs te gaan. Ten behoeve van een consulaire legalisatie kunt u namelijk deze ook verzenden naar het Turkse Consulaat waar u onder resideert.


Kortom de volgende stappen:

 • Gezondheidsverklaring  en vaccinatie tegen hondsdolheid afgegeven door de dierenarts
 • Deze verklaringen worden gelegaliseerd door de RVV
 • Deze verklaringen laten legaliseren door de Turkse Consulaat 

zondag 11 maart 2012

Nieuwe Turkse handelswet: Belangrijkste wijzigingenDe nieuwe Turkse Handelswet is aangenomen en zal per 1 Juli 2012 van kracht zijn. 

Deze wet implementeert de volgende belangrijkste wijzigingen in de regelgeving:


Aantal Aandeelhouders
 • Turkse Limited Bedrijven mogen voortaan opgericht worden met slechts één partner.

Bestuursvergaderingen

 • Algemene vergaderingen kunnen online (via internet) worden gehouden in het belang van de buitenlandse aandeelhouders.
 • Aandeelhouders met minderheids aandelen zullen  sterk worden beschermd.
 • Aandeelhouders met minderheids aandelen mogen de  algemeene bestuurs vergadering organiseren.
 • De Raad van Bestuurleden behoeven geen aandelen te hebben.
 • De Raad van Bestuurleden  hebben een ambtstermijn van maximaal drie jaar. Na drie jaar moet herverkiezing van bestuursleden plaatsvinden.
 • Bestuursleden mogen een aansprakelijkheidverzekering aangaan voor  hun bedrijfsvoering.

Boekhouding en Concurentie
 • Bedrijven mogen ook eigen aandelen kopen
 • De bestuursleden of aandeelhouders mogen geen geld lenen van eigen bedrijf.
 • De Raad van Bestuurleden  mogen niet concurreren met eigen bedrijf.
 • Als 25% van de aandeelhouders aanwezig zijn, kan een algemene bestuursvergadering plaatsvinden.
 • Per 1 januari 2013 moeten de financiele boeken bijgehouden worden volgens de International Financial Reporting Standard (IFRS) standaarden.
Auditing
 • Register Accountants (Controleurs) hebben nu veel meer verantwoordelijkheden.
 • Aandeelhouders mogen audit vragen voor elk project.
 • Op een negatief Audit rapport moet de raad van bestuur de aandeelhouders vergadering bijeen roepen voor een nieuwe vergadering en nieuwe bestuursleden kiezen.
 • Fusie regels zijn nu veel duidelijker en overnames zijn makkelijker geworden.

Overige
 • Bedrijven moeten gebruik maken van internet en een eigen webpagina's aanmaken. (Welke informatie moet op de website komen, lees verder .....)
 • Dividend kan voortaan uitgekeerd worden.