Pagina's

maandag 28 december 2020

Bedragen Minimumloon 2021 Turkije

Ook in Turkije heeft u als werknemer recht op het wettelijk minimumloon, minder dan het wettelijke
kan niet uitgekeerd worden. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2021  tot en met 31 december 2021.

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
 • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Meer hierover zal gepubliceerd worden op onze website. 
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2021 - 31.12.2021BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon3.577,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%500,85
Premie werkloosheidswet 1%35,78
Loonbelasting 15% (*)456,13
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)268,31
Stempelbelasting 7,59% (*)27,15
Totale Inhoudingen1019,91
Netto Loon2.825,90
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon3.577,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%554,51
Premie werkloosheidswet 2%71,55
Totale kosten voor werkgever4.203,56

N.B.
 • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 3.040,88 TL.
Bron: www.selmaoren.com

woensdag 23 december 2020

Amnestiewet; belastingschulden & sociale verzekeringspremies

Amnestiewet 2020; Herstructureringsregeling inzake belastingschulden & sociale verzekeringspremies. 

Het Turkse Parlement heeft het voorstel tot herstructureringsregeling betreffende openstaande belastingschulden en sociale verzekeringspremies aangenomen. Deze regeling is na publicatie in het Staatsblad op 17 November 2020 van kracht geworden. 

U heeft tot 31 december 2020 de tijd om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De regeling is van toepassing op allerlei  belastingschulden die aangeslagen zijn voor 31 augustus 2020. Hierbij kunt u denken aan onroerend goed belasting, werknemerspremie, huurinkomsten belasting, vennootschapsbelasting, Kamer van Koophandel enz. 

Wat biedt deze regeling voor mij? Wie komt in aanmerking hiervoor? Hoe en op welke wijze moet ik de aanvraag indienen? Wat zijn de mogelijkheden tot betalen? Hoe geschiedt de afbetaling? Hieronder vindt u onder andere de antwoorden op deze vragen. 


Lees verder.....

maandag 24 augustus 2020

Erfrecht onder Coronatijd

De mens leeft als een onsterfelijke echter het onvermijdelijke ligt altijd op de loer. De wereldwijde pandemie heeft de mens indirect aan het denken gezet over wat te doen als hij/zij onverwachts komt te overlijden. 

Thuis in eigen land kan je nog op korte termijn het een en andere regelen. Maar wat doe je met vermogen dat je in het buitenland hebt vastgezet of bezit.? 


Het antwoord is vrij eenvoudig. Aan de hand van uw wensen en doelstellingen kunnen wij namens u alle rechtshandelingen in detail uitvoeren. Het enige dat we nodig hebben is een gespecificeerde opdracht aangevuld met een notarieel gelegaliseerd volmachtverlening.  Op deze manier kunt u op afstand in alle veiligheid uw zaken met betrekking tot uw nalatenschap in Turkije afhandelen.

 

Voor de legalisatie van de specifieke volmacht kunt u terecht bij de plaatselijke Turkse Consulaat, uw eigen notaris of een willekeurige notaris in de buurt. Afhankelijk van de opdracht stellen wij de specifieke inhoud van de volmacht in het Nederlands op,  die door uw notaris kan worden gelegaliseerd. Zodoende bent u op de hoogte van de details waarvoor u volmacht verleent.  

 

Hoofdregel Turks Erfrecht

De langstlevende echtgenoot verkrijgt automatisch ¼ deel van het erfgoed. Het ¾ deel komt in evenredigheid toe aan de kinderen. Heeft de erflater geen echtgenoot, dan erven de kinderen het geheel. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene of diens nazaten. 

 

Men wordt automatisch erfgenaam van het erfgoed, maar beschikt niet meteen hierover. De erfgenaam dient namelijk bepaalde acties te (laten) ondernemen om daadwerkelijk erover te kunnen beschikken. De eerste stap is het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

 

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad, maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt. 

 

Verklaring van erfrecht

Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van de documenten, een apostille stempel nodig kan zijn.


 • internationale overlijdensakte
 • internationale uittreksel persoonsgegevens 
 • notariële verklaring van erfrecht uit  eigen land  
 • notariële advocaat volmacht
 • documentatie betreffende de erfgoederen (bank gegevens of Tapu)

 

Uitvoeren

Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. De 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering bij de instanties die zich ontfermen over de zakelijke registratie van het erfgoed. 

 

Testament

In Turkije dient u uw testament ten overstaan van een notaris, in het bijzijn van 2 getuigen op te stellen. Testamenten opgesteld ten behoeve van buitenlanders worden door de Turkse notaris gedeponeerd bij de Centrale dienst in Ankara. Een Nederlands testament is ook naar Turks recht rechtsgeldig. Voor een soepele rechtsuitvoering  is het adviseerbaar om soepel deze buitenlandse testament naar Turks recht notarieel te laten legaliseren. Ook dit kunnen wij namens u uitvoeren.  

 

Tot Slot

De hiervoor beschreven informatie is van algemene aard. Iedere rechtssituatie dient op zichzelf te worden beoordeeld. Gezien de persoonsgebondenheid van de erfrechtelijke kwesties is het raadzaam om zich persoonlijk te laten informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u denkt.  

 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  Ook op afstand staan wij tot uw beschikking. 

dinsdag 30 juni 2020

Het Turkse kadaster introduceert: WebTapu-applicatie!

Een wereldwijde uitbraak van een besmettelijke ziekte heeft ook zijn positieve kanten. Het heeft ervoor gezorgd dat de mens zaken anders benadert of het heeft zaken bespoedigt die anders niet of nauwelijks van start zouden gaan. Alhoewel Turkije al een tijd bezig is met digitaliseren van het landelijk overheidssysteem, heeft het Coronavirus ertoe bijgedragen dat de meeste (semi-)overheidsinstanties per direct zijn overgestapt naar een online systeem. Het Directoraat-Generaal van het landelijke Kadaster (Tapu) is een van deze instanties. Het gaat om de zogenaamde WebTapu-applicatie. De bedoeling van deze online applicatie is dat te zijner tijd een eigendomsoverdracht achter je PC kan geschieden zonder dat partijen zich persoonlijk moeten melden bij de plaatselijke Tapu kantoor. Maar zover zijn we er nog niet.Lees verder op mijn website:
http://www.selmaoren.com/newsletter/het-turkse-kadaster-introduceert-webtapu-applicatie 


dinsdag 26 mei 2020

Vereniging van Eigenaren; Corona-lockdown, wel of niet vergaderen?

Het voorjaar betekent voor vele vakantiewoning eigenaren het bijeenwonen van de Algemene Leden Vergadering op het park. Maar hoe moet dat nu als je niet naar Turkije kunt overvliegen of überhaupt niet bij elkaar mag komen? Mag de bestuurder alsnog besluiten nemen nu zijn bestuurstermijn is afgelopen?  Zijn  online leden vergaderingen geldig? Kan de bank toegang tot de rekeningen weigeren nu de bestuurstermijn ten einde is? Simpele vragen zonder duidelijke antwoorden. 

Lees verder op www.selmaoren.commaandag 18 mei 2020

Vakantie woning verkopen of kopen in Corona-lockdown

Het lijkt erop dat de vraag naar een zelfstandige vakantiewoning, liefst met een eigen zwembad toeneemt. Op zich is dat geen vreemde ontwikkeling nu de mensheid een ongekende lockdown periode moet doorstaan. Je moet afstand van elkaar houden, bijwonen van evenementen, reizen of uitgaan is een tijdje niet meer mogelijk. Het beste is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Maar hoe houd je dat enkele maanden of misschien zelfs langer uit?   


Investeren in een klein vakantiewoning, chalet of bungalow met een eigen ruimte is absoluut geen verkeerde overweging. Sterker nog als je de mogelijkheid hebt moet je de beslissing daartoe zo snel mogelijk nemen om de grote vraag daartoe voor te zijn. 

Of stel dat je je vakantiewoning in Turkije wilt verkopen ter investering in een vakantie bungalow in eigen land of ter overbrugging van verlies in inkomen. Verhuren is uiteraard ook een optie. Bij ons kunt u voor al uw zakelijke en privé aangelegenheden  terecht, of het om het aankopen gaat of verkopen, of verhuren met randvoorwaarden. 


Lees verder op mijn website:

dinsdag 14 april 2020

Bescherming van persoonsgegevens in Turkije

De laatste ontwikkelingen rondom de Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Nu is het zo dat deze Wet al een tijd van kracht is. De bedoeling van de Wet is om duidelijke regels te stellen aan de informatie verwerkers van individuele persoonsgegevens. Om een duidelijk beeld te krijgen op degenen die aan verwerking van individuele persoonsgegevens doen, verlangt de overheid dat deze zich verplicht registreren in een landelijk registratiesysteem. De zogenaamde VERBIS die onder toezicht van een Raad opereert. 

Lees meer hierover op wijn website: http://www.selmaoren.com/newsletter/bescherming-van-persoonsgegevens-in-turkije

Denk aan de deadlines 30-6-2020.maandag 6 april 2020

De werkvloer onder Corona


Het is helaas een feit. De wereld kampt met een pandemie op grote schaal. Het blijkt te gaan om een onbekende virus, het SARS-CoV-2, ook wel het Corona virus genoemd, dat zich zeer snel verspreid van mens-op-mens en zelfs van materie op mens. Naast de behandeling en bestrijding van deze virus is ieder land bezig om de verspreiding ervan tegen te houden, dan wel te vertragen.

Ook de Turkse overheid stelde noodgedwongen maatregelen in en adviseerde iedereen in zoverre dat mogelijk is om thuis te blijven. Sommige bedrijven zoals horeca gelegenheden, kapsalons, sport- en vertierplaatsen werden verplicht gesteld om de deuren te sluiten. Maar hoe staat het met de bedrijven die niet verplicht zijn? Uiteraard gaat de gezondheid van de mens, aldus de werknemer voorop. Maar wat betekent dit voor de werkvloer op de lange termijn? Welke maatregelen mag de werkgever treffen? Is de werkgever verplicht om het salaris door te betalen? Kan de werkgever overheidssteun verwachten? Wat houdt de financiële overheidssteun in?

Lees verder op mijn website:
http://www.selmaoren.com/newsletter/de-werkvloer-onder-corona


vrijdag 28 februari 2020

Huurinkomsten in Turkije aangifte voor 25 maart

Wanneer u samen met u partner eigenaar bent van een woning dient u beiden afzonderlijk een aangifte in te vullen. Elk jaar kunt u dit doen tussen 1 en 25 maart.


Lees meer hierover op mijn website: www.selmaoren.commaandag 10 februari 2020

Belastingschijven 2019


Turkije kent 4 belastingschijven voor het belasten van je privé inkomen.
De aangifte dient u zelf op te geven bij het plaatselijke belastingkantoor. De belastingen zullen u niet vanzelf benaderen. 

Sinds enkele jaren kent Turkije het elektronische aangifte systeem, maar toch adviseren wij u om de aangifte voorlopig nog handmatig te doen. Indien u reeds een elektronische aangifte heeft ontvangen, controleert u deze op eventuele tekorten of op teveel opgegeven inkomsten. 

Indien u geen tijd heeft om uw aangifte zelf in te vullen, dan kunt u deze ook door een boekhouder laten doen.
De aangifte perioden zijn 5 keer per jaar. Namelijk per kwartaal, en als laatste de aanvullende aangifte zodat u e.e.a. eventueel nog kunt wijzigen. 
Mocht u advies dan wel hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte, aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen.

De belastingschijven voor 2019 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2019


BelastingschijfInkomen in Turkse Lira (jaarbasis)Belasting
percentage
schijf 1TL  0 tot TL 18.00015 %
schijf 2TL 18.000 tot  TL 40.00020 %
schijf 3TL  40.000 tot TL 98.00027 %
schijf 4TL 98.000 of meer35 %
Bron: www.accountancyturkije.nl 

woensdag 15 januari 2020

Minimumloon buitenlandse werknemers in Turkije 2020

Het minimumloon voor een buitenlandse werknemer in Turkije is anders bepaald als het minimumloon voor een Turkse werknemer.

Het Ministerie van Werkgelegenheid hanteert minimale salaris tarieven voor buitenlands personeel werkzaam in Turkije. Het minimale bruto loon tarief voor de Turkse werknemer is niet geldig voor een buitenlands personeel in dienst. Het bruto salaris tarief is tevens onderverdeeld in welke sector het personeel werkzaam zal zijn. Het salaris van een buitenlandse werknemer is aldus afhankelijk van zijn functie.

Het bruto minimumloon dat betaald dient te worden voor een buitenlandse werknemer per soort beroep is als volgt:

Sectoren/Branches/BeroepenBruto Minimumsalaris
Diensten/Werknemers aan huis (oppas, schoonmaak etc)2.943,00 TL
Toerisme, Animatie, Organisatie (o.a. Masseur, animator etc)2.943,00 TL
Verkooporganisaties (Sales, marketing, export etc) 1,5*minimumloon2.943,00*1,5 = 4.414,50 TL
Expertise (o.a. Leraren, Dokters etc) 3*minimumloon2.943,00*3 = 8.829,20 TL
Managers, Filiaalmanagers, Ingenierus, Arctitecten e.d. 4*minimumloon2.943,00*4 = 11.772,00 TL
General Managers, Piloten, Voorlopige werkvergunningaanvragen voor Ingenieurs en Architecten, 6,5*minimumloon2.943,00*6,5 = 19.129,50 TL
De hieraan gekoppelde sociale lasten (SGK premie) zijn als volgt bepaald:

SalarisschaalBruto SalarisSGK Premie
Minimum Basissalaris 2.943,00 TL 1.103,62 TL
Minimumloon*1,5 4.414,50 TL 1.655,43 TL
Minimumloon*38.829,20 TL 3.310,87 TL
Minimumloon*411.772,00 TL 4.414,50 TL
Minimumloon*6,5 19.129,50 TL 7.173,56 TL 


U dient bij het aannemen van buitenlands personeel in uw onderneming rekening te houden met de minimale loontarieven van het Turkse Ministerie. Bij het verlenen of verlenging van de werkvergunningen wordt er streng op toegezien dat deze voorwaarde wordt nageleefd. Het is zelfs mogelijk dat de onderneming wordt beboet met terugwerkende kracht.

Het buitenlands personeel werkzaam in huishoudelijke dienst verzoekt veelal uitbetaling van zijn salaris in Dollars. Als werkgever heeft u het recht om dergelijke verzoeken niet te accepteren. Mocht u akkoord zijn om het salaris in buitenlands valuta te betalen, dient u er rekening mee te houden dat de tegenwaarde van de Dollar in Turkse Lira voor iedere maand anders zal zijn. U dient iedere maand de verschillende waarde als salaris in Turkse Liras op te geven en de SGK premie op basis hiervan te af te dragen aan de belastingdienst.Het bovenstaande is niet van toepassing voor buitenlandse personen met een Turkse identiteit (dubbele nationaliteit) of buitenlanders die langer als 3 jaar getrouwd zijn met een Turkse partner.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het website  Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, in het Turks)

dinsdag 7 januari 2020

Bedragen minimumloon 2020 Turkije

Ook in Turkije heeft u als werknemer recht op het wettelijk minimumloon, minder dan het wettelijke
kan niet uitgekeerd worden. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2020  tot en met 31 december 2020.

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
 • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Meer hierover kunt u vinden op onze website.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2020 - 31.12.2020BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.943,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%412,02
Premie werkloosheidswet 1%29,43
Loonbelasting 15% (*)375,23
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)220,73
Stempelbelasting 7,59% (*)22,34
Totale Inhoudingen839,02
Netto Loon2.324,70
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.943,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%456,17
Premie werkloosheidswet 2%58,86
Totale kosten voor werkgever3.458,03

N.B.
 • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 2.501,55 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr