Pagina's

dinsdag 11 november 2014

Wetwijzigingsvoorstel Winstbelasting Onroerend Goed 2015

Wetwijzigingsvoorstel winstbelasting onroerend goed 2015

In de meeste West-Europese landen heeft het belastingsysteem winstbelasting over het onroerend goed dat men bezit. Dat is niet het geval in Turkije. In Turkije wordt geen belasting geheven over uw vastgoed. Vandaar dat wellicht Turkije een aangenaam investeringsklimaat heeft voor buitenlanders.

Echter Turkije kent al jaren de winstbelasting heffing bij verkoop van onroerende goederen. De hoofdregel hierbij is: De verkoper is verplicht over de meerwaarde winstbelasting te betalen, indien het onroerend goed binnen 5 jaar na aankoop wordt doorverkocht.

Het vrijstellingsbedrag voor 2014 bedraagt 9.700,-TL . Dit bedrag moet u als ondergrens zien. Boven dit bedrag moet u winstbelasting betalen.

De belasting heffing over de meerwaarde varieert tussen de 15 à 35%.
Hiernaast wordt tevens 10% fonds deel (‘fonpayı’) over het overschrijdende deel ingehouden. Voor meer details over de winstbelasting percentages verwijs ik u naar mijn website.


De winstbelasting over de meerwaarde betreft alleen winstbelasting door verkoop van een onroerend goed in een kalender jaar. Dit heet in het Turks "değer artış kazancı" en is afhankelijk van uw persoonlijke opgave bij de belastingdienst. De belastingdienst zal u automatisch geen belastingopgave formulier toesturen. U dient zelf de belastingopgave te doen. Elk jaar in maart dient u een aangifte (Turks: “beyanname” te doen voor het afgelopen kalenderjaar. Als er in een kalenderjaar meerdere verkopen hebben plaatsgevonden dient u alle verkopen in het zelfde aangifte op te geven.

Nu is het zo dat de basis voor de meerwaarde bij een verkoop niet wordt bepaald door de daadwerkelijke koopprijs maar aan de hand van de referentie waarde ook wel de gemeentelijke WOZ waarde genoemd.

Rekenvoorbeeld:
U koopt een woning voor 80.000 Euro, maar op de Tapu wordt slechts 80.000 TL als referentie waarde (WOZ waarde) aangehouden. Binnen 5 jaar verkoopt u het voor 85.000 Euro maar op de Tapu houdt u de in middels gestegen WOZ waarde bedrag aan van 100.000 TL.

Het verschil in deze bedraagt 20.000TL. Na vermindering van het vrijstellingsbedrag komt u uit op de meerwaarde die u zou moeten opgeven bij de belastingdienst.

De belastingheffingen omtrent onroerend goed in Turkije zijn continu onderhevig aan veranderingen.

Mijn vaste lezers zullen weten dat de Turkse overheid de laatste 10 jaar de tapu kosten en leges behoorlijk heeft verhoogt.

De meest recente bekendmaking die gepland staat voor 2015 betreft de enorme stijging van de WOZ waarde van onroerend goed ten opzichte van de reële marktwaarde.
Dit betekent dat u bij een mogelijke verkoop van u woning, beduidend veel meer Tapu overdrachtkosten en heffingen zult gaan betalen, naast de winstbelasting (indien de verkoop binnen 5 jaar na datum aankoop geschiedt).

Het wetwijzigingsvoorstel is per november 2014 een vaststaand feit maar of het daadwerkelijk zal worden doorgevoerd moet nog worden afgewacht.