Pagina's

dinsdag 28 augustus 2012

Minimumloon Turkije 2012 (2e periode)


Aanpassing minimumloon voor 2012, 2e periode (1 juli 2012 t/m 31 december 2012).

De bedragen voor het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2012 weer aangepast

Bij uitbetalingen van lonen moet u rekening houden met de bedragen vermeld in de tabel hieronder. De tarieven voor personeel van appartementencomplexen in Turkije zijn anders verdeeld. Houd u daar rekening mee.

Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken aan uw boekhouder).


MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.07.2012-31.12.2012)

Personeel 16 jaar en ouder
Conciërgeloon (kapıcı)
Brutoloon
940,50 TL
940,50 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer
131,67 TL
131,67 TL
Premie werkloosheidswet werknemer
9,40 TL
9,40 TL
Belastbaar deel van je inkomen
799,43 TL
799,43 TL
Loonbelasting 15%
53,42 TL
---
Stempel belasting 6,6%
6,21 TL
---
Totale inhoudingen
200,70 TL
141,07 TL
Netto loon
673,30 TL
799,43 TL
Minimum kosten aan levensonderhoud (agi)
(ongehuwd en geen kinderen)
66,49 TL

 Netto loon (incl agi)
739,80 TL

Totale kosten voor werkgever
1095,68 TL
1095,68 TLvrijdag 24 augustus 2012

Werkvergunning Touroperators


Beroepen die vrijgesteld zijn van een werkvergunning zijn eerder op onze site aan de orde gekomen. Een van deze vrijgestelde beroepen zijn vertegenwoordigers van touroperators. Hierbij is de regelgeving zo dat vertegenwoordigers van touroperators die voor maximaal 6 maanden (binnen een periode van 1 jaar) komen werken geen werkvergunning nodig hebben.

Ondanks het feit dat de betreffende categorie krachtens de Turkse werkvergunningen wetgeving vallen onder de vrijgestelde, bestaat er een meldingsplicht bij het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale zekerheid. U dient u werkzaamheden bij het ministerie melden.

Ondertussen is de maximale periode van 6 maanden verlengd tot 8 maanden. Deze vrijstelling voor werkvergunningen is slecht enkel van toepassing voor vertegenwoordigers van buitenlandse touroperators.
Wij adviseren wel een werkvergunning aan te vragen indien u over een verblijfsvergunning beschikt, de werkvergunningprocedure wordt dan makkelijker.

maandag 13 augustus 2012

Win een vliegticket naar Turkije!

Maak kans op een gratis vliegticket naar Turkije door onze facebook pagina te promoten met Like


donderdag 9 augustus 2012

Verkoop vastgoed aan buitenlanders is weer van kracht


Tapu kantoren hebben vandaag 9 Agustus 2012, aankoop van vastgoed door buitenlanders vrijgegeven.

De Tapu overdrachten aan buitenlanders kan weer plaatsvinden bij de Tapu kantoren. De tijdelijke Tapu stop is hiermee dus opgeheven.

dinsdag 7 augustus 2012

Wetgeving omtrent aankoop van vastgoed door buitenlanders is van kracht!


Gerelateerd aan onze publicatie over de tijdelijke Tapu stop van 21 mei 2012 worden alle Tapu overdrachten aan buitenlanders al sinds 2-3 maanden niet doorgevoerd, vanwege het feit dat de wetswijziging nog niet van kracht is. Onlangs, is op vrijdag 3 augustus 2012 de wetswijziging bekrachtigd en in werking getreden. Verwacht wordt dat nog deze week de tijdelijke Tapu stops bij de Tapu kantoren worden opgeheven en de eigendomsoverdrachten op naam van buitenlanders weer plaats kunnen vinden. De Tapu kantoren in Alanya en omgeving wachten berichtgeving af vanuit het hoofd Tapu kantoor in Antalya.

De wetswijziging brengt met zich mee dat meer nationaliteiten zonder vast te zitten aan het vereiste van wederkerigheid, onroerende goederen kunnen aankopen in Turkije. Hieraan zitten natuurlijk wel limieten aan verbonden, waaronder het aankooplimiet voor buitenlanders tot een maximum van 10% van de oppervlakte van de betreffende provincie en 30% per persoon over de oppervlakte van geheel Turkije. Deze oppervlaktebeperking kan zelfs met toestemming van de Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening en de Ministerie van Financiën worden verhoogd tot 60 hectare.

Houdt onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen…

donderdag 2 augustus 2012

Gebruik je netwerken ook in Turkije

In de zaken wereld is het delen van kennis en ervaring heel belangrijk. In Turkije is men altijd op zoek naar investeerders en partners voor het drijven van (internationale) handel. Probeer hiervoor altijd je sociale/zakelijke netwerken te gebruiken in Turkije.

De zakelijke meetings gaan in Turkije altijd in de vorm van veel thee drinken en ook vele zakelijke lunches. Verwacht niet altijd dat er tijdens deze meetings veel zaken besproken zullen worden. Laat dit over aan de Turkse partner. De Turkse partner heeft (soms veel) tijd en vertrouwen nodig om de buitenlandse investeerder/partner te leren kennen.

Het is van uiterst belang dat u inderdaad alle afspraken en overeenkomsten op papier laat zetten, let wel op het feit dat de Turkse zakenman daar vaak problemen mee zal hebben, omdat ze dat niet altijd gewend zijn.

Vergeet niet dat Turkije heel veel gebruik maakt van internet, sociale netwerken (social media) is hier een voorbeeld van. Het gebruikcijfers van Facebook is 92,2 % van de gehele bevolking (www.comscore.com). Dat is vele malen hoger dan de meeste Europese landen. Ook de bekende Linkedin wordt veel gebruikt.
Facebook Gebruik in Turkije

Internet Gebruik Turkije

Gebruik van Sociale Media in Turkije
Turkije heeft potentie. Turkije heeft een groei van meer dan 7% waarmee Turkije veel EU-lidstaten achter zich laat. Zelfs in de economische- crisis periode waarbij veel landen in Europa (Spanje, Griekenland, Nederland) het moeilijk hebben voldoet Turkije aan de internationale criteria voor wat betreft de ontwikkeling in markteconomie, het begrotingstekort en schulden.

De economische crisis raakt Turkije in zoverre dat de Turkse economie een langzamere stijging in de groeilijn heeft. Zonder de crisis had Turkije de mogelijkheid om vele malen sneller te groeien. Dit neemt echter niet weg om juist in deze periode in Turkije te gaan investeren. Er ligt veel potentie en kansen voor buitenlandse ondernemingen.

Turkije is vanwege de grote afzetmarkt, lage loonkosten en haar groeiende economie, vooral heel interessant voor de (Nederlandse) ondernemer.

Tevens is 2012 het jaar van het 400 jarig bestaan van zakelijke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen gaan terug tot het jaar 1612, waarin een officiële relatie werd gevestigd met de machtige Ottomaanse rijk.

De voorwaarden waarop Nederlanders konden verblijven en handel drijven in de landen van de Sultan werden vastgelegd in zogenaamde ‘capitulaties’.

Turkije is voor Nederland een belangrijke handelspartner. De viering in 2012 van deze relatie heeft het doel om een programma te bieden met een scala aan activiteiten en evenementen in Nederland en Turkije. Het accent zal vooral liggen op samenwerking en uitwisseling. Er zullen ook vele economische handelsbezoeken plaatsvinden, probeer in deze je sociale contacten verder uit te breiden.