Pagina's

woensdag 30 maart 2016

Erfrecht Themadag

Na een geslaagde Themadag over Erfrecht met een groot aantal bezoekers, zijn wel allemaal wat wijzer geworden. Voor allen die deze dag gemist hebben en niet in het bezit zijn van onze folder. Kunnen deze alsnog downloaden.

Hoe regel ik mijn nalatenschap in Turkije?

Het aantal Turkije liefhebbers is met de jaren toegenomen. Deze liefhebbers hebben in de loop van de jaren geïnvesteerd in een vakantie woning of andere investeringen gedaan in Turkije. Zolang men ervan kan genieten verloopt alles tot op een zekere hoogte van een leien dakje. Maar wat als het onvermijdelijke zich voordoet, en men komt te overlijden? Dan rijst de vraag: wat te doen met de nalatenschap in Turkije?

Algemeen
De hoofdregel is dat de langstlevende echtgenoot ¼ deel van het erfgoed erft en de kinderen 3 / 4 deel. Heeft de erflater geen echtgenoot, dan erven de kinderen het geheel. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene of diens nazaten.


Men wordt automatisch erfgenaam van het erfgoed, maar beschikt niet meteen hierover. De erfgenaam dient namelijk bepaalde acties te (laten) ondernemen om daadwerkelijk erover te kunnen beschikken. De eerste stap is het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn.  Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt.  

Verklaring van erfrecht
Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van documenten, een apostille stempel nodig kan zijn.
·         internationale overlijdensakte
·         internationale uitreksel persoonsgegevens 
·         notariële verklaring van erfrecht uit  eigen land  
·         notariële advocaat volmacht
·         documentatie betreffende de erfgoederen (bank gegevens of Tapu)

Uitvoeren
Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. Met de 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht in uw bezit kunt u verdere acties ondernemen. Als het om een banktegoed gaat dient u zich te melden bij de desbetreffende bank. Indien het om een woning gaat dient u zich te melden bij het plaatselijke Tapu kantoor.


Testament
In Turkije dient u uw testament ten overstaan van een notaris, in het bijzijn van 2 getuigen op te stellen. Testamenten opgesteld ten behoeve van buitenlanders worden door de Turkse notaris gedeponeerd bij de Centrale dienst in Ankara.

Of het raadzaam is om een testament te laten opstellen is afhankelijk van uw specifieke gezinsomstandigheden dan wel uw toekomst verwachtingen betreffende uw vermogen. Van belang is om te weten dat u uw kinderen niet volledig kunt onterven. De legitieme portie van een kind is 1/2 van de wettelijke erfdeel. De echtgenoot kan nimmer worden onterfd.

Ook buitenlandse testamenten zijn rechtsgeldig in Turkije. Wel dient deze akte alsnog door een Turkse  rechtbank te worden erkend.

Tot Slot
De hiervoor beschreven informatie is van algemene aard. Iedere rechtssituatie dient op zichzelf te worden beoordeeld. Gezien de persoonsgebondenheid van de erfrechtelijke kwesties is het raadzaam om zich persoonlijk te laten informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u denkt.  

Voorkant
Binnenzijde


woensdag 23 maart 2016

Thema middag over Turks Erfrecht

Op Vrijdag 25 Maart 2016, wordt er een lezing gegeven over Turks Erfrecht.

De lezing kunt u bijwonen in Alanya, door u zich aan te melden via de facebook pagina van ThuisinAlanya


Zie eventueel op onze events pagina https://www.facebook.com/events/443555519171092/

Deelnemers aan de lezing krijgen na afloop o.a. de brochure "Turks Erfrecht" mee.
Voor al u vragen kunt u uiteraard gebruik maken van de vrijblijvende vragenuurtje.