Pagina's

dinsdag 27 mei 2014

Buitenlandse vlag hijsen in Turkije

Ieder land heeft zijn eigen taal, cultuur gebruiken en rituelen en zo ook een eigen vlag.
Een vlag dient als landsherkenning en wordt met speciale nationale gelegenheden gehesen niet alleen door de overheid maar ook door particulieren.
In eigen land is het  toegestaan om op nationale feestdagen de vlag uit te hangen, het is immers feest.

Maar hoe zit dat  met het uithangen van uw  nationale vlag hier in Turkije?

Thuis in eigen land hoeven we daar niet zo over na te denken. Maar hier zijn we te gast en ondanks het feit dat veel buitenlanders hier semi permanent wonen en zich hier meer dan thuis voelen geeft dat ons niet het recht onze nationale vlag zomaar te hijsen.


Het hijsen van de nationale vlag anders dan de Turkse vlag mag alleeen wanneer er een nationale feestdag is, bijv Koningsdag voor de Nederlanders, Constitutionday voor de Noren. Op deze dagen mag de vlag gehesen worden maar alleen wanneer gelijktijdig ook de Turkse vlag gehesen wordt. Beiden dienen van dezelfde grootte te zijn en even duidelijk zichtbaar te zijn. Officieel gezien zou dan eerst de Turkse vlag ( thuisland) aan de linkerzijde en vervolgens uw nationale vlag ( gastland) rechts.
Indien U uw nationale vlag hijst zonder daarbij de Turkse vlag te hijsen kunt U bestraft worden met een geldboete en wordt U verzocht de vlag neer te halen.

In veel gevallen wordt het hijsen van een vlag anders dan de Turkse vlag gedoogd, maar er kan aanstoot aan gegeven worden door Uw medelanders dus let op!

We houden van Turkije, anders zouden we hier niet zijn, culturen verweven is een feest.

Dus laat het motto zijn, hoe meer vlaggen, des te groter de vreugde


woensdag 7 mei 2014

(On)terechte arbeidszaken?

Afgelopen winter heb ik me verdiept in een aantal arbeidszaken waarbij de werknemer schadevergoeding eiste van de werkgever. De werkgever was in casu de Vereniging van Eigenaren c.q. de bestuurder(s) ervan.

Tijdens de behandeling van de zaak is mij duidelijk geworden dat, hoe ongerechtvaardigd de eis van de werknemer ook mag zijn, het bewijsmateriaal die de werkgever kan overleggen bepalend is voor de uitkomst van de zaak.


Vandaar dat ik de bestuurders van de Vereniging van Eigenaren op het hart wil drukken om zorg te dragen voor het bijhouden van een zorgvuldig opgesteld personeelsdossier, voor iedere werknemer in dienstverband. De rechter verzoekt namelijk van de gedaagde bestuurder om het personeelsdossier van de werknemer te overleggen aan de rechtbank.  U begrijpt al dat bij gebreke hiervan de eis in het voordeel van de werknemer zal worden besloten. Nu zult u zich afvragen wat een personeelsdossier is en wat voor stukken een personeeldossier zou moeten bevatten.

Een personeelsdossier is een werknemersdossier met tenminste de volgende stukken:

  • een gedegen arbeidscontract
  • werkschema en/of taakverdeling
  • verklaring van goed gedrag
  • gegevens loonadministratie 
  • medische gegevens
  • opleidingen, certificaten en referenties
  • ontslagbrieven en aanmaningen


Omdat veelal de eis van de werknemer over geldelijke zaken gaat, is het verstandig om voornamelijk de loonadministratie zorgvuldig bij te houden. Hierbij moet u denken aan het kunnen bewijzen hoe het salaris is betaald, welke bedragen als salaris dan wel als vakantiegeld, overuurbetaling, feestdagenbetaling is betaald, op welke dagen de werknemer vakantie heeft genomen, hoe en op welke wijze de werkgeverslasten zijn betaald en of de werknemer alle stukken persoonlijk heeft ondertekend. Het feit dat de man namens zijn vrouw voor de maandelijkse salarisstrook ondertekend of dat een ander personeelslid het salaris in ontvangst heeft genomen heeft geen enkele rechtskracht bij een rechtszaak.

U begrijpt al dat de rol en hiermede de juridische kennis van een boekhouder of een bedrijf die de loonadministratie van de vereniging uitvoert zeer belangrijk is. Een boekhouder of een loonadministratie bedrijf die slechts de lonen en de SGK premies van een werknemer in dienst bij de VvE uitbetaald is niet voldoende. Een actievere rol is in deze vereist. Als men de juridische kennis niet in huis heeft, is het verstandig zich te laten beraden door een jurist zodat u op tijd ingelicht wordt om uw loonadministratie te verbeteren en zo voor de toekomst beter beschermd bent tegen (on)terechte arbeidszaken.
Hou er ten alle tijde rekening mee dat uiteindelijk de Vereniging van Eigenaren, indirect,  en de bestuurder, direct, aansprakelijk is en blijft voor het nakomen van de arbeidsrechtelijke verplichtingen jegens de werknemers in dienst bij de vereniging.