Pagina's

dinsdag 19 maart 2019

Aankoop en verkoop van voertuigen met kenteken.

Aankoop en verkoop van voertuigen met kenteken; hoe werkt dat in Turkije?  


Sinds 2018 zijn de aan- en verkoop regels betreffende een voertuig behoorlijk versoepeld.   Het nieuwe reglement verzorgt de aankoop/verkoop, overdracht en de registratie van een voertuig dat zijn basis vindt in de Turkse Wegenverkeerswet ('Karayolları Trafik Kanunu'). 

Wat is er veranderd? 
Het nieuwe reglement zorgt dat alle rechtsbevoegdheden tot de verkoop, overdracht en registratie van een voertuig is overgelaten aan het Turkse Notariaat. Voorheen was dit niet zo. De verkoopakte werd weliswaar ten overstaan van de notaris ondertekend echter de tenaamstelling werd geregeld bij de plaatselijke Registratiedienst voor het wegverkeer op straffe van een geldboete. Vervolgens was men ook verplicht om de overdracht van het voertuig op te geven bij de Belastingdienst voor het verkrijgen van een vrijwaringbewijs. 

Al deze stappen zijn aldus niet meer vereist, want de plaatselijke notaris is hedendaags bevoegd de koop en levering volledig te verzorgen.

Wat is er vereist voor de overschrijving?

Let er op dat zowel de koper als de verkoper beide in persoon aanwezig te zijn bij de notaris. Uiteraard kan dit ook via een Turkse notariële volmacht.

Verder is het belangrijk dat u de papieren van de auto (Ruhsat), uw identiteitsbewijs en uw Turkse Belastingnummer meebrengt naar de Turkse Notaris.
Let er ook op dat u auto ook APK (TüvTürk) goedgekeurd is. Is dit niet het geval, dan kan de auto niet verkocht worden.


Buitenlanders zijn wettelijk verplicht om bij de aankoop en verkoop van een voertuig in bezit te zijn van een Turks Identiteitsnummer of een Turks belastingnummer voor buitenlanders. De praktijk leert echter dat een Turks belastingnummer niet voldoende is bij een verkoop transactie. Bij de aankoop en verkoop van een tweedehands voertuig is het in alle gevallen verplicht om in het bezit te zijn van een Turks identiteitsnummer. Vandaar dat het handig is om in alle gevallen in het bezit te zijn van een Turkse Identiteitsnummer. Een Turks Identiteitsnummer verkrijgt men bij de aanvraag van een verblijfsvergunning (Ikamet).

Hoe verder? 
Nadat de koop en levering, tenaamstelling en vrijwaring heeft plaatsgevonden, dient de koper zelf zorg te dragen voor een aantal belangrijke documenten.

  1. De MA kenteken; De notaris geeft automatisch een MA- kenteken nummer voor buitenlanders. Deze kentekenplaat kan worden opgehaald bij de dichtstbijzijnde Kamer van Bestuurders  ('Şoförler Odası').  
  2. De WA-Verzekering; ('Trafik sigortası')
  3. De Cascoverzekering; ('Kasko')maandag 4 maart 2019

Verplicht taxatierapport bij eigendomsoverdracht


Het is al jaren bekend dat Turkije te kampen heeft met een niet geregistreerd geld circulatie binnen het onroerend goed markt. Door het niet opgeven van de reële marktwaarde bij eigendomstransacties misloopt de overheid heel wat belastingcentjes. Het is namelijk zo dat de wettelijke eigendomsleges (tapu leges) berekend wordt over de verkoopsom die partijen zelfstandig declareren bij het Kadaster/het Tapu kantoor. En daar gaat het al mis. Hoewel de verplichte gemeentelijke WOZ-waarde een basis indicatie zou moeten zijn voor de verkoopwaarde, wijkt de daadwerkelijke verkoopwaarde veelal af. 

Nog afgezien van de misgelopen belastingcentjes blijkt de buitenlander veelal de dupe te zijn van irreële koopsommen met als gevolg dat Turkije geen stabiele handelsnaam kan creëren op de internationale onroerend goed markt. 

De ingevoerde geldboete maatregel bleek tot nu toe niet doeltreffend genoeg te zijn. Vandaar dat per 4 maart 2019 het verkrijgen van een taxatierapport verplicht wordt gesteld. Voordat de akte van koop en levering kan plaatsvinden, dient middels een erkend taxatiebedrijf een taxatierapport met de reële marktwaarde van het object in kwestie vast te laten stellen, welk ten grondslag zal dienen voor het berekenen van de eigendom overdrachtsleges.

De voorschriften zijn vastgelegd in een verordening van het Kadaster verbonden aan de Ministerie van milieu en stedelijke ontwikkeling (TKGM). Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van een onroerend goed zal men te maken hebben met een erkend taxateur die door de overheid is goedgekeurd, de zogenoemde "SPK lisanslı uzman kişi".


Met deze nieuwe verordening zullen alle buitenlandse investeerders onderhavig zijn aan de gestelde voorwaarden, waarbij het opgesteld taxatierapport een geldigheidsduur heeft van maximaal 3 maanden vanaf de datum van uitgifte. Het verkrijgen van een nieuwe  taxatierapport binnen die 3 maanden is niet noodzakelijk tenzij er sprake is van een dusdanige wijziging aan het onroerend goed die effect zal hebben op de waarde.  Bij de nog in aanbouw zijnde gebouwen zal de waarde gebaseerd worden op de details van een voltooid object. 

Het doel van de regering mag duidelijk zijn, maar de vraag blijft of de tussenkomst van een erkend taxateur daadwerkelijk ten goede zal komen voor de buitenlander. Daarentegen is het zeker een feit dat de tussenkomst van een taxateur de eigendomsoverdracht behoorlijk zal vertragen in een land waar de economie bijzonder snel draait. 

Voor meer informatie hierover en begeleiding bij uw onroerend goed verkoop of aankoop kunt u contact met ons opnemen.