Pagina's

maandag 1 december 2008

Het testament

het TESTAMENT toepassen in Turkije.

Een onderwerp waarover aan mij de laatste tijd veel vragen zijn gesteld.

Ten eerste wil ik de gedachte dat een in het buitenland opgemaakte testament met betrekking tot roerende dan wel onroerende zaken in Turkije niet rechtsgeldig zou zijn uit de wereld helpen. Zolang er tussen de landen een wederkerigheidprincipe is geaccepteerd, is een in het buitenland rechtsgeldig opgestelde testament ook rechtsgeldig naar Turks recht. Tussen de meeste Europese landen, waaronder Nederland en België, bestaat een weder-kerigheidovereenkomst.

Uiteraard mag het logisch zijn dat de ten uitvoerlegging van een naar buitenlands recht opgestelde testament in Turkije iets langer zal duren en meer kosten met zich mee zal brengen dan een naar Turks recht opgestelde testament. Namelijk bij het overlijden van de testateur/testatrice dient het buitenlands testament door een rechtbank van het 'thuisland' te worden gevonnist en geapostilleerd.
Deze aktes en documenten dienen hierna beëdigd vertaald en door de Turkse notaris bekrachtigd te worden voordat deze documenten door tussenkomst van de Turkse rechter omgezet kan worden in een Turkse rechterlijke grosse. De rechterlijke grosse wordt gebruikt bij het overlaten schrijven dan wel registreren van het eigendom van het roerend dan wel onroerendgoed bij de desbetreffende overheidsinstantie (bijv. De Tapukantoor).

Naar Turks recht kunt u op twee manieren een rechtsgeldige testament op (laten)
stellen. U kunt kiezen voor het handgeschreven schriftelijke testament of het meest betrouwbare notarieel opgemaakte testament. De derde wettelijke mogelijk-heid, het mondelinge testament, laat ik hier even buiten beschouwing.

Het handgeschreven testament dient volledig door u zelf te zijn geschreven onder vermelding van een duidelijke tijd- en plaatsbepaling en uiteraard ondertekend met uw eigen handschrift. Het handgeschreven testament vind ik zelf niet betrouwbaar genoeg, zolang het document niet in bewaring wordt afgegeven bij een onafhankelijk instantie.
Het wordt dan ook nauwelijks gebruikt in de praktijk.

Om een notariële testament te laten opmaken heeft u naast twee getuigen en een paar pasfoto's tevens een volwaardige psychiatrische rapportage nodig die afgegeven is door een erkend Turks overheidsziekenhuis. Het verkrijgen van zo een ziekenhuis rapport kan wel eens een gehele dag in beslag nemen.

Of u kiest voor een testament naar Turks recht of Nederlands recht is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en/of u reeds kosten heeft gemaakt om er een te laten opstellen in uw eigen land. Wel moet u bedenken dat mocht u om wat voor reden dan ook een testament nodig hebben (bijv. omdat uw partner geen wettelijke erfgenaam van u is of u wilt wettelijke erfgenamen uitsluiten van uw Turks goed) dat u er goed aan zult doen om te kiezen voor het Turks testament. Deze keuze zal uw erfgerechtigde heel wat tijd en geld kunnen besparen.

zaterdag 1 november 2008

Visum

Aan de hand van de vragen van mevrouw Y. Van Gaalen kunt u hieronder lezen hoe snel onbegrip kan ontstaan indien men de taal niet machtig is bij de Turkse overheidsdiensten of verkeerd wordt voorgelicht.

Vraag 1.
Mijn dochter van 19 jaar is per 11 april naar Alanya gekomen om stage te lopen als receptioniste in een hotel. Dit in verband met een verplichte stage van 20 weken ter afronding van haar studie Toerisme aan het ROC te Utrecht.
In verband hiermee is ze naar het Turkse Consulaat in Rotterdam gegaan voor een visum voor 5 maanden. Deze werd haar afgegeven tegen betaling van 440 euro.
Hij is zelfs geldig tot 1 januari 2008.
Wel moest ze het laten registreren bij de vreemdelingenpolitie in Alanya.
Zo gezegd zo gedaan maar de schrik sloeg ons om het hart toen wij daar hoorden dat haar visum niet langer geldig zou zijn dan een toeristenvisum van 3 maanden en ze alsnog per 11 juli een verlenging moest aanvragen ad 80 euro per maand plus registratiekosten van 70 Ytl.
Ze had dus net zo goed met een toeristenvisum van 10 euro kunnen inreizen en dan verlengen na 3 maanden.
Dit kan toch niet zomaar? Waar ligt de fout, hier of bij het Consulaat? Het Turkse Consulaat is toch ook een stukje Turks grondgebied zou je zeggen en waarom hebben ze haar daar niet goed voorgelicht, indien de fout daar ligt?
Kunt u ons hierin raden en informeren hoe we het teveel betaalde geld kunnen terugvorderen indien we alsnog hier in Alanya een verlenging moeten aanvragen?

Vraag 2.
Ik ben zelf permanent in Alanya woonachtig en ging altijd om de 3 maanden het land uit voor een visum.
Nu heb ik een verblijfsvergunning voor 1 jaar. Graag zou ik een permanente verblijfsvergunning willen hebben.
Kunt u mij informeren hoe ik hieraan kan komen. Moet ik elk jaar weer een vergunning aanvragen ad 850 ytl of wordt het ieder jaar goedkoper? Dit laatste heb ik namelijk wel eens gehoord.

Antwoord vraag 1.
De Turkse consulaten in het buitenland vallen onder het grondgebied van Turkije.
Bij de consulaten kunt u zich beroepen op visum aanvragen, echter voor de bijbehorende vergunningaanvragen dient u zich te melden bij de plaatselijke vreemdelingenpolitie. Kortom, het begrip 'visum' moet men gescheiden houden van het begrip 'vergunning'.
In principe is er ook niets verkeerd aan het feit dat u de stagevisumaanvraag bij het consulaat heeft gedaan. Dat u het visum moet laten registreren bij de vreemdelingenpolitie is ook correct. Dat zowel het consulaat als de vreemdelingenpolitie gescheiden administratiekosten chargeren is ook juist.
De plaatselijke vreemdelingenpolitie dient de tijdsduur van de verblijfsvergunning van de stagiair afhankelijk te stellen van de stageperiode die vastgesteld is in de stageovereenkomst met de werkgever. Volgens de informant bij de vreemdelingenpolitie in Antalya dient een aanvrager 75 YTL administratiekosten plus 175YTL voor iedere 3 maanden leges te betalen. Mocht de stageperiode langer duren dan 3 maanden, dan dient de ambtenaar in evenredigheid met de stageduur leges te berekenen. Dat de vreemdelingenpolitie in Alanya voor iedere maand 80 Euro heeft berekend is niet legitiem.

Antwoord vraag 2.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om een permanente vergunning aan te schaffen.
Wel kunt u uw huidige vergunning laten verlengen dan wel een vergunning voor enkele jaren aanschaffen bij de vreemdelingenpolitie.
Dat een verblijfsvergunning goedkoper wordt in tijd is mij niet bekend

vrijdag 18 juli 2008

Eigendomsrecht van buitenlanders

Zoals we deze situatie eerder in 2005 hebben meegemaakt is wederom in 2008 de Turkse wetgeving inzake het eigendomsrecht van buitenlanders onverbindend verklaard.
Onlangs is er een nieuw wetsvoorstel ingediend die op een goedkeuring staat te wachten. De verwachting is dat de aankoopprocedure betreffende vastgoed voor buitenlanders verbeterd en verkort zal worden.

De Tapuwetgeving is in werking getreden in het jaar 1934. Artikel 35 van deze wetgeving regelt het eigendomsrecht betreffende vastgoed van buitenlanders op grond van het wederkerigheidsprincipe. Dit betekent dat zolang een persoon met Turkse nationaliteit een vastgoed in een willekeurig ander land in eigendom mag krijgen, de persoon met de nationaliteit van het willekeurige land ook vastgoed op naam mag verwerven.
In het jaar 2005 werd dit artikel door de Hoge Raad onverbindend verklaard, met de reden dat het artikel niet genoeg uitgewerkt was. Na de onverbindend verklaring is binnen negen maanden een vernieuwd wetsvoorstel goedgekeurd en in werking getreden.

Opnieuw bevindt de onroerendgoed markt in Turkije zich in dezelfde procedure als drie jaar geleden. Met ingang van 16 april 2008 is artikel 35 van de Tapuwetgeving wederom door de Hoge Raad onverbindend verklaard.
Het gevolg van deze onverbindend verklaring is dat zolang er geen plaatsvervangende wetsartikel in werking treedt, het tijdelijk niet mogelijk is voor buitenlanders om het eigendomsbewijs op naam te laten registreren. Wel blijft het mogelijk dat buitenlanders die reeds een vastgoed op naam hebben staan het te verkopen en over te dragen aan derden, niet zijnde buitenlanders.

Het nieuwe wetsvoorstel brengt op twee punten wijzigingen aan. Ten eerste wijzigt het wetsvoorstel het oude wetsartikel betreffende de totale oppervlakte van het aangekochte vastgoed dan wel de oppervlakte van het vastgoed waarop het zakelijke recht wordt gevestigd. Deze mocht in geheel Turkije niet meer dan 2,5 hectare overschrijden. Omdat dit onderdeel van de bepaling volgens de Hoge Raad te abstract is, is deze bepaling volgens het wetsvoorstel gewijzigd door de totale oppervlakte van het uitgevoerde dan wel vastgestelde bestemmingsplan per provinciedistrict te beperken tot 10% voor buitenlandse investeringen. Het Ministerraad heeft bevoegdheden om de begrenzing om specifieke redenen aangegeven in het wetsvoorstel te verruimen.

Verder is bepaald dat het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken de nodige coördinaten betreffende landsveiligheid dienen door te geven aan het Ministerie van Bouwzaken. Het lijkt erop dat hiermede de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van de eigendomstitel op naam van een buitenlander verkort en vereenvoudigd zal worden. Hoe de verkorte procedure eruit zal komen te zien is op het moment van het opstellen van dit artikel nog niet bekend. Wel kunnen we deze wijziging met zijn allen van harte toejuichen!

Eind april is het nieuwe wetsvoorstel ingediend bij het Turkse Parlement. Het wetsvoorstel is met meerderheid door de juridische commissie van het Turkse Parlement goedgekeurd. Het Turkse Parlement heeft het op enkele wijzigingen na het wetsvoorstel goedgekeurd waarna het wordt gepubliceerd in het Staatsblad.

Selma Ören

dinsdag 1 januari 2008

Wie ben ik

Wie ben ik
Selma Ören; geboren in Eindhoven, Nederland (1973), alwaar zij met succes de V.W.O.-opleiding aan de Gemeenschappelijke Scholen Genderdal  in 1992 heeft afgerond. Tijdens haar universitaire opleiding aan de rechten faculteit in Nijmegen is de interesse voor Turkije ontstaan door een zomerstage bij een gerenommeerde advocatenkantoor (Özsunay Law office, 1995) in Istanbul. Privaatrechtelijk afgestudeerd in 1997 is de stap naar Turkije gauw ondernomen.

De Turkse wet- en regelgeving is geen eenvoudige lectuur. Integendeel. Bij al die complexe regels en wetten zit u als zakelijk ondernemer of als particulier niet te wachten op advocaten die daar nog een schepje bovenop doen. Waar u wel behoefte aan hebt, is duidelijkheid. Klare taal. En vooral ook: realistische taal. We houden de drempel laag en wij beloven geen gouden bergen, maar maken een nuchtere inschatting van de situatie. We geven u een gedegen advies over uw mogelijkheden en kansen. Dit kan bijvoorbeeld via een kort kennismakingsgesprek. Als uw kansen gering zijn, zijn wij ook zo eerlijk om dat tegen u te zeggen zodat u en wij geen tijd verdoen aan een onhaalbare zaak.
Een afspraak voor het kennismakingsgesprek kunt u maken per email of telefoon.
Tijdens dit gesprek maken wij een inschatting van uw situatie en oordelen of wij u verder kunnen helpen. Eenvoudige kwesties worden zoveel mogelijk meteen opgelost. Bij zeer ingewikkelde zaken kunnen wij u alvast informeren over mogelijke juridische stappen, het te verwachten tijdsbeslag en de mogelijke slagingskans van uw zaak.

Opleidingen
  • Katholieke Universiteit Nijmegen, The Netherlands, L.L.M. , 1997
·         The Manchester Metropolitan University, U.K., L.L.B. , 1996
  • The University of Istanbul, Turkey, L.L.M. , 2003

Specialisatie
  • Vastgoed
  • Verbintenissenrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Handelsrecht
  • Personen en Familierecht
  • Erfrecht
  • Personenschade, Verzekeringsrecht en Aansprakelijkheid
Talen
Nederlands, Engels, Turks, Duits

Lid van de Orde van Advocaten sinds 2003

Partner   ABC CONSULTANCY
Partnership; 11-50 employees; Legal Services industry
February 2001 – Present
Partner of Consultancy Group of Companies