Pagina's

woensdag 30 november 2011

Mail Problemen op onze website

 
Beste Lezers,
Spijtig genoeg zijn door wijzigingen in onze service providers,
uw mails of te laat bij ons aangekomen of helemaal niet aangekomen.

We hebben gemerkt dat lezers 2-3 keer een mail hebben gestuurd zonder enige reactie van onze kant. Ons excuses dat uw mail helemaal niet of veel te laat bij ons is aangekomen.

Ons regel is dat u altijd binnen 4 werkdagen antwoord op uw mail krijgt. Krijgt u geen antwoord bel ons gerust.

Tevens hebben we gemerkt dat emails die voor maart 2011 zijn gestuurd helemaal niet bij ons zijn aangekomen. Mocht u twijfelen of u mail wel of niet aan is gekomen dan adviseer ik u het volgende:


Alle mail na maart 2011 zijn de afgelopen weken beantwoord. Heeft u geen antwoord of mail van ons ontvangen. Bel of email ons aub.

Ons adres gegevens:
Advocaat Turkije
email: legal
email: info

Tel: 0090 - 242 - 3125444
Website: www.selmaoren.av.tr

Nogmaals onze excuses.
En heel veel dank aan de grote belangstelling aan onze site. Uw vragen worden zeer zorgvuldig behandeld en beantwoord.

maandag 28 november 2011

Uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering


Het bestuur van een wooncomplex, appartement moet minimaal één keer per jaar een officiele algemene leden vergadering organiseren de zogenaamde “Kat Malikleri Toplantısı”. De uitnodiging hiervoor dient per aangetekend post naar het woonadres te worden gedaan.

Indien er geen andere uitnodigingsvormen zijn opgenomen in de statuten (Yönetim Planı) is het niet mogelijk per telefoon of email bewoners uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering.

De uitnodiging dient minimaal 15 dagen van te voren te worden verstuurd waarin wordt opgenomen de datum, tijdstip en locatie van de vergadering is. Tevens is het ook verstandig om meteen op te nemen de uitnodiging voor het volgende vergadering wanneer de eerste vergadering niet voldoende aantal stemmen heeft. Deze tweede vergadering kan minimaal 7 dagen na de eerste vergadering plaatsvinden. In de tweede vergadering is het mogelijk om met minderheidsstemmen algemene besluiten te nemen. Kiezen van een Nieuwe voorzitter of een nieuwe controleur is niet mogelijk met minderheidstemmen. Ook moeten de agendapunten vooraf in de uitnodiging worden aangekondigd.

Een voorbeeld van een uitnodigingbrief vindt u hieronder zowel in de Nederlandse en Turkse taal. De Engelse versie kunt u ook raadplegen via de website www.lawyerturkey.org


Voorbeeldbrief Uitnoding Algemene Leden Vergadering in het Nederlands,
 Turks en Engels ( NL - TR - UK ). Een voorbeeld volmacht is toegevoegd indien leden niet de mogelijkheid hebben om aan de vergadering deel te nemen.


donderdag 10 november 2011

Oplichting - IntimidatieNet zo goed als in uw eigen land werkt het strafrechtelijke aanklacht systeem ook in Turkije.
Toch hebben de meesten van u schrik om gebruik te maken van dit systeem als er sprake is van situaties zoals oplichting, intimidatie, bedrog of bedreiging.
Op zichzelf is het begrijpelijk dat iemand schrik heeft van de situatie en de gevolgen van een mogelijke aanklacht niet kan overzien maar toch is het verstandig en raadzaam om een aangifte bij de politie te doen. Als is het alleen om de dader in kwestie een halt toe te roepen of een luisterend oor naar de situatie te vinden. De dader in kwestie zal anders doorgaan met zijn bedreigingen of intimiderende acties en zal vermoedelijk andere slachtoffers vinden.
In de meeste gevallen heeft het doen van een mogelijke aanklacht ook grote effect op uw rechten in het vervolg en mogelijke toekomstige rechtszaken. Soms kan een strafrechtelijke zaak zelfs een positieve druk uitoefenen op uw civielrechtelijke vorderingen tegen dezelfde persoon. Mijn ervaring is dat bijna in alle gevallen de intimidaties en bedreigingen daadwerkelijk ophouden als men voor zijn rechten opkomt.

Wat de reden ook mag zijn de drempel naar de politie (in steden) of de gendarmerie (buiten de steden) moet u niet afschrikken. U kunt te allen tijde bij de plaatselijke politie station of de gendarmerie post binnen wandelen om uw aanklacht in te dienen. De politie of gendarmerie is verplicht uw verhaal aan te horen en een proces-verbaal op te stellen. Ze mogen uw verzoek niet afwijzen. Het is mogelijk dat u een tijd moet wachten voordat u wordt geholpen. De politie of gendarmerie zal een beëdigde vertaler oproepen alleen dit neemt een hoop tijd in beslag. Raadzaam is om een eigen vertaler mee te nemen. Dit scheelt een hoop tijd en energie zowel voor u als voor de ambtenaar in kwestie. Voordeel van een eigen vertaler is dat u zeker kunt zijn dat uw verhaal juist wordt vertaald. Van belang is dat uw verhaal en klacht juist en volledig wordt vertaald en opgenomen in de akte. Pas er voor op dat de vertaler niet uit dezelfde vriendenkring komt van de persoon die u aanklaagt.

Vergeet niet om een kopie van het procesverbaal te krijgen. Dit kan later van belang zijn voor uw rechten in een mogelijke rechtsprocedure!

Mocht men bij de politie station of gendarmerie post uw verzoek niet willen aanhoren of geen procesverbaal willen opstellen (ik merk dat dit ook vaak voorkomt) dan kunt u gebruik maken van uw recht om naar de plaatselijke rechtbank te gaan om bij de dienstdoende officier van justitie uw beklag over de politie of gendarmerie te doen en tevens meteen uw aanklacht bij de officier van justitie in te dienen. Hij zal het procesverbaal zelf opstellen.

Naar aanleiding van het procesverbaal wordt de beklaagde persoon (de dader) opgeroepen om door de politie/gendarmerie te worden aangehoord. Op basis van het procesverbaal, het verhoor van de dader c.q. getuigen of ander voorliggend bewijs beoordeelt de officier van justitie of er een strafrechtelijk proces komt of niet. Als er al een strafrechtelijke zaak van komt is het raadzaam om een advocaat in te schakelen of op zijn minst dat u de zaak zelf volgt.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u van het begin af aan een advocaat raadpleegt en dat de advocaat namens u de strafrechtelijke aanklacht indient. Hij zal dit direct schriftelijk bij de Officier van justitie doen. Voordeel hiervan is dat u geen tijd verliest bij de politie/gendarmerie, u zeker zult zijn dat uw verhaal correct en in zijn geheel is weergegeven en dat uw rechtsproces op de voet wordt gevolgd door een deskundige.

Vergeet niet dat u 6 maanden de tijd heeft om een strafrechtelijke aanklacht tegen de dader in te dienen.

Tot de volgende keer,

Selma Ören
Advocaat