Pagina's

dinsdag 16 januari 2018

Minimumloon buitenlandse werknemers in Turkije 2018

Het minimumloon voor een buitenlandse werknemer in Turkije is anders bepaald als het minimumloon voor een Turkse werknemer.

Het Ministerie van Werkgelegenheid hanteert minimale salaris tarieven voor buitenlands personeel werkzaam in Turkije. Het minimale bruto loon tarief voor de Turkse werknemer is niet geldig voor een buitenlands personeel in dienst. Het bruto salaris tarief is tevens onderverdeeld in welke sector het personeel werkzaam zal zijn. Het salaris van een buitenlandse werknemer is aldus afhankelijk van zijn functie.

Het bruto minimumloon dat betaald dient te worden voor een buitenlandse werknemer per soort beroep is als volgt:

Sectoren/Branches/Beroepen Bruto Minimumsalaris
Diensten/Werknemers aan huis (oppas, schoonmaak etc) 2.029,50 TL
Toerisme, Animatie, Organisatie (o.a. Masseur, animator etc) 2.029,50 TL
Verkooporganisaties (Sales, marketing, export etc) 1,5*minimumloon 2.029,50*1,5 = 3.044,25 TL
Expertise (o.a. Leraren, Dokters etc) 3*minimumloon 2.029,50*3 = 6.088,50 TL
Managers, Filiaalmanagers, Ingenierus, Arctitecten e.d. 4*minimumloon 2.029,50*4 = 8.118,00 TL
General Managers, Piloten, Voorlopige werkvergunningaanvragen voor Ingenieurs en Architecten, 6,5*minimumloon 2.029,50*6,5 = 13.191,75 TL
De hieraan gekoppelde sociale lasten (SGK premie) zijn als volgt bepaald:

Salarisschaal Bruto Salaris SGK Premie
Minimum Basissalaris 2.029,50 TL 761,07 TL
Minimumloon*1,5 3.044,25 TL 1.141,60 TL
Minimumloon*36.088,50 TL 2.283,19 TL
Minimumloon*4 8.118,00 TL 3.044,25 TL
Minimumloon*6,5 13.191,75 TL 4.946,92 TL 


U dient bij het aannemen van buitenlands personeel in uw onderneming rekening te houden met de minimale loontarieven van het Turkse Ministerie. Bij het verlenen of verlenging van de werkvergunningen wordt er streng op toegezien dat deze voorwaarde wordt nageleefd. Het is zelfs mogelijk dat de onderneming wordt beboet met terugwerkende kracht.

Het buitenlands personeel werkzaam in huishoudelijke dienst verzoekt veelal uitbetaling van zijn salaris in Dollars. Als werkgever heeft u het recht om dergelijke verzoeken niet te accepteren. Mocht u akkoord zijn om het salaris in buitenlands valuta te betalen, dient u er rekening mee te houden dat de tegenwaarde van de Dollar in Turkse Lira voor iedere maand anders zal zijn. U dient iedere maand de verschillende waarde als salaris in Turkse Liras op te geven en de SGK premie op basis hiervan te af te dragen aan de belastingdienst.Het bovenstaande geldt niet voor buitenlandse personen met een Turkse identiteit (dubbele nationaliteit) of buitenlanders die langer als 3 jaar getrouwd zijn met een Turkse partner.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het website  Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, in het Turks)

dinsdag 9 januari 2018

Bedragen Minimumloon 2018 Turkije

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2018  tot en met 31 december 2018.

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2018 - 31.12.2018BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.029,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%284,13
Premie werkloosheidswet 1%20,30
Loonbelasting 15% (*)258,76
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)152,21
Stempelbelasting 7,59% (*)15,40
Totale Inhoudingen578,59
Netto Loon1.603,12
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.029,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%314,57
Premie werkloosheidswet 2%40,59
Totale kosten voor werkgever2.384,66

N.B.
  • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.725,08 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr

woensdag 3 januari 2018

Geen wachttijd meer - tapu direct op naam

2018 is veelbelovend begonnen voor de Turkse vastgoed markt.

Een Europeaan kan namelijk net als een Turkse onderdaan per direct een woning op eigen naam verkrijgen bij de Kadastrale dienst-  de Tapu kantoor. Deze vrijstelling is jammer genoeg nog niet voor alle regio's van Turkije geldig. 

Momenteel zijn de provincies Antalya (zoals Alanya-Kemer-Manavgat), Aydin (zoals Kusadasi, Didim) en Mersin (zoals Anamur - Erdemli) vrijgesteld.
De regio's Mugla (denk aan : Fethiye  - Marmaris- Dalyan- Datca-Bodrum), Izmir en Istanbul zijn niet vrijgesteld.


Tot heden kon een woning pas op naam worden verkregen nadat een toestemmingsprocedure was afgerond. Deze procedure duurde minimaal 6 weken en werd behandeld door een speciale afdeling van de Ministerie van Defensie. Van belang was voor deze afdeling of het aangekochte vastgoed in kwestie in een strategisch militaire zone van Turkije viel of niet.

Deze procedure is nog steeds van kracht voor woningen die buiten de vrijgestelde gebieden bevinden. Sowieso is de procedure van kracht voor percelen waarop een woning nog niet is gerealiseerd. Voor al uw vragen met betrekking tot al uw investeringen in Turkije kunt u contact met ons opnemen.