Pagina's

maandag 28 december 2020

Bedragen Minimumloon 2021 Turkije

Ook in Turkije heeft u als werknemer recht op het wettelijk minimumloon, minder dan het wettelijke
kan niet uitgekeerd worden. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2021  tot en met 31 december 2021.

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
  • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Meer hierover zal gepubliceerd worden op onze website. 
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2021 - 31.12.2021BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon3.577,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%500,85
Premie werkloosheidswet 1%35,78
Loonbelasting 15% (*)456,13
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)268,31
Stempelbelasting 7,59% (*)27,15
Totale Inhoudingen1019,91
Netto Loon2.825,90
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon3.577,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%554,51
Premie werkloosheidswet 2%71,55
Totale kosten voor werkgever4.203,56

N.B.
  • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 3.040,88 TL.
Bron: www.selmaoren.com

woensdag 23 december 2020

Amnestiewet; belastingschulden & sociale verzekeringspremies

Amnestiewet 2020; Herstructureringsregeling inzake belastingschulden & sociale verzekeringspremies. 

Het Turkse Parlement heeft het voorstel tot herstructureringsregeling betreffende openstaande belastingschulden en sociale verzekeringspremies aangenomen. Deze regeling is na publicatie in het Staatsblad op 17 November 2020 van kracht geworden. 

U heeft tot 31 december 2020 de tijd om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De regeling is van toepassing op allerlei  belastingschulden die aangeslagen zijn voor 31 augustus 2020. Hierbij kunt u denken aan onroerend goed belasting, werknemerspremie, huurinkomsten belasting, vennootschapsbelasting, Kamer van Koophandel enz. 

Wat biedt deze regeling voor mij? Wie komt in aanmerking hiervoor? Hoe en op welke wijze moet ik de aanvraag indienen? Wat zijn de mogelijkheden tot betalen? Hoe geschiedt de afbetaling? Hieronder vindt u onder andere de antwoorden op deze vragen. 


Lees verder.....