Pagina's

donderdag 26 juni 2014

Wijzigingen procedure verkrijgen verblijfsvergunning

Actuele wijzigingen in de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning (ikamet)

De afgelopen weken krijgen we verschillende vragen binnen met betrekking tot de gewijzigde procedure tot het verkrijgen van een İkamet. Wij trachten met dit artikel u te informeren over de actuele ontwikkelingen en wetswijzigingen inzake de verblijfsvergunningen van buitenlanders in Turkije.

Op 4 april 2013 is een nieuwe wet, namelijk de Wet voor vreemdelingen en internationale bescherming (Engelse versie wet 6458), aangenomen en is per 4 april 2014 in werking getreden. Tevens is conform deze wet een totaal nieuwe directie vastgesteld, namelijk; Hoofddirectie Migratiebeleid (in het Turks: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) in Ankara. Deze directie valt onder de verantwoordelijkheid van de Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel dat de overheid voor ogen heeft met deze wetgeving is het aanpassingsproces van de Turkse wetgeving conform de Europese Wetgeving. De vraag is natuurlijk: Wat gaat er precies veranderen?

Afdeling Migratiebeleid
Zoals iedereen wellicht al weet wordt een “İkamet” aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vreemdelingenpolitie (in het Turks: Yabancılar Polisi Şubesi). De nieuwe wet brengt met zich mee dat in ieder district een Afdeling Migratiebeleid wordt opgericht waar zaken met betrekking tot vreemdelingen geregeld worden, zo ook de İkamet-procedure. Wanneer deze afdeling wordt opgericht is (ons) nog niet bekend. De vreemdelingenpolitie is voorlopig nog bevoegd de procedures zelf af te handelen.

Aanvraag İkamet bij het Turkse Consulaat 
Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet dienen de İkamet aanvragen in beginsel te worden ingediend bij een Turkse Consulaat in het land waar men verblijft. Het Consulaat stuurt de aanvraag door naar Ankara voor goedkeuring. Echter, bij deze procedure dient men binnen 20 werkdagen vanaf de datum van binnenkomst in Turkije zich in te laten schrijven in het adres registratie systeem bij de dichtstbijzijnde Afdeling Migratiebeleid. Uiteraard blijft het voor een aantal soorten verblijfsvergunningen mogelijk om de aanvraag in te dienen bij de Afdeling Migratiebeleid in het district waar men verblijft in Turkije.

Vanwege het feit dat deze nog niet zijn opgericht en er sprake is van een overgangsperiode kan dit voorlopig nog in Turkije worden uitgevoerd.

Voorwaarden voor de aanvraag
Indien men langer dan 90 dagen in Turkije wil verblijven is men verplicht een verblijfsvergunning aan te vragen. Er bestaan in totaal 11 soorten verblijfsvergunningen, de tijdelijke verblijfsvergunning is het meest gebruikelijke voor toeristen.

De wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn als volgt:

 • Geldig paspoort met een geldigheidsduur van minimaal 60 dagen na afloop van de geldigheidsduur van de aan te vragen verblijfsvergunning. 
 • Belastingnummer (vergi numarası) 
 • Bewijs van zorgverzekering in eigen land en/of in Turkije (voor Nederland: E 111 en/of E 121 formulier nodig (deze moet in het turks zijn) Uw verzekering dient in Turkije geregistreerd te worden bij het SGK. Neem voor de zekerheid Uw Turkse belastingnummer mee. 
 • Turkse bankrekening waarop aantoonbaar is dat men in staat is om in eigen onderhoud te voorzien. 


Maak van alle bovengenoemde documenten een kopie en zorg ervoor dat U minimaal 6 pasfoto’s heeft. Wanneer U in het bezit bent van een eigen woning kunt U voor de zekerheid een kopie van de Tapu meenemen of een kopie van het huurcontract.

De aanvraag:
Neem alle bovengenoemde documenten mee naar het Emniyet Müdürlügü, hier krijgt U vervolgens een formulier waarop U een aantal gegevens moet invullen, onder andere de reden van aanvraag, burgerlijke stand etc. Wanneer Uw banksaldo toereikend is en de reden van aanvraag gegrond krijgt U een briefje waarop staat dat U belasting moet betalen, dit doet U bij het belastingkantoor (Vergi Dairesi). Ook krijgt U een briefje waarop staat dat U moet betalen voor het verkrijgen van het pasje van de verblijfsvergunning, dit pasje vervangt het zogenaamde ‘blauwe boekje’. U betaald dit bedrag bij de gemeente (Belediye)waar U ingeschreven staat.

Uw nieuwe ikamet pasje. Klik om te vergroten.

Vervolgens gaat U met alle documenten en betaalbewijzen terug naar het Emniyet Müdürlügü waar U uw İkamet-procedure heeft gestart en levert alles in. Er wordt een dossier van de aanvraag gevormd en opgestuurd naar een centraal punt in Ankara. Hier wordt Uw aanvraag verder behandeld en de verblijfsvergunning zal per post naar het door U opgestuurde adres verzonden worden. Vraag aan de ambtenaar naar een indicatie wanneer U Uw İkamet kunt verwachten.


Nog even de veranderingen voor U op een rijtje:

 • Het ‘blauwe boekje’ verdwijnt, hiervoor in de plaats komt een pasje ter grootte van een bankpas.
 • Aanvragen kunnen alleen nog maar gedaan worden voor een jaar. Pas wanneer U gedurende 8 achtereenvolgende jaren in Turkije heeft verbleven komt U in aanmerking voor een lange termijn verblijfsvergunning.
 • Bewijs van Nederlandse of Turkse zorgverzekering, LET OP alleen een zorgpas is niet voldoende.
De wet kunt u nalezen (Engels en Turks) of via de  mini versie.

maandag 23 juni 2014

Minimumloon Turkije 2014 (2e periode)


De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 juli 2014 t/m 31 december 2014) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 

MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.07.2014 - 31.12.2014)

Personeel loon
Conciërgeloon 
(kapıcı)
Brutoloon
1.134,00 TL
1.134,00 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk 14%)
158,76 TL
158,76 TL
Premie werkloosheidswet werknemer (1%)
11,34 TL
11,34 TL
Loonbelasting 15%
64,26 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (sagri)
80,33 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting (0,759%)
8,61 TL
---
Totale inhoudingen
242,97TL
170,10 TL
 Netto loon (incl agi)
891,03 TL
963,90 TL
Totale kosten voor werkgever
1.332,45 TL
1.332,45 TL

Bron: www.csgb.gov.tr