Pagina's

woensdag 31 oktober 2012

Een bankrekening openen in Turkije

Het openen van een bankrekening in Turkije biedt aantrekkelijke voordelen.
De meeste diensten zijn gratis en via internet bankieren, kunt u gemakkelijk u rekeningen beheren.
Let er wel op dat er een aantal banken zijn die rekening beheer kosten per maand of per jaar in rekening brengen. Via een turkse bankrekening kunt u uw bank machtigen om uw water en elektriciteit en eventueel telefoon en internet diensten automatische per maand af te schrijven. Voor bedrijfsrekeningen kunt u zelf uw bank machtigen om salarissen en sociale premies per maand te betalen.

Om een rekening te openen is het niet verplicht om in Turkije te wonen.
Uiteraard moet u wel tijdens de opening van de rekening zelf aanwezig zijn, of iemand volmachten om namens u te kunnen handelen.

Voordat u een bankrekening kunt openen zult u zich eerst te moeten wenden voor registratie bij de  Turkse belastingdienst. Hier krijgt u een belastingnummer (Vergi numarasi).
Een kopie van het paspoort is voldoende tijdens de aanvraag. Dezelfde dag krijgt u uw belastingnummer.

Vervolgens kunt u zich wenden tot een Turkse bank om een  bankrekening te openen.

Een betaalrekening is een basisdienst van de bank waar iedereen recht op heeft. De betaalrekening kunt u gebruiken voor het dagelijkse beheer van uw geld zoals het opnemen/storten en het doen van overschrijvingen.


Internet Bankieren
Met internet bankieren, kunt u gemakkelijk uw vaste lasten betalen zoals gas, water en licht. Het aanvragen van internet bankieren, kunt u het beste doen tegelijkertijd met het openen van een nieuwe rekening
Let er wel op dat veel banken in Turkije gebruik maken van uw mobiel telefoonnummer voor het verlenen van toegang tot internet bankieren.
Tijdens het inloggen, wordt er gevraagd een code die verstuurd wordt naar uw mobiele telefoon. Zorg ervoor dat u mobiel dan ook in het buitenland werkt zodat u de sms codes kunt ontvangen.

Openingstijden banken in Turkije
De banken in Turkije zijn geopend van 9u tot 17u en gedurende deze tijd heeft u volledige toegang tot alle bankdiensten. Bankfilialen in grote winkelcentra sluiten echter pas om 10 uur en filialen op luchthavens zijn 24/7 geopend.

dinsdag 16 oktober 2012

Aanvraag Werkvergunning


Officieel is het in Turkije niet toegestaan om als een niet-Turkse zonder een werkvergunning arbeid te verrichten. De boetes ziet u dan ook gelijk als eerste verschijnen wanneer u de homepagina van het Turkse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken bezoekt. Daarnaast bestaat er ook nog de maatregel dat wanneer u ‘gepakt wordt’ de Turkse autoriteiten u maximaal 6 dagen mogen vasthouden, waarna er een uitzetting plaatsvindt. Om dergelijke maatregelen te voorkomen is het daarom van belang dat wanneer u in Turkije wilt werken u uw papieren ook in orde heeft. De wet die de regels met betrekking tot de werkvergunning voor buitenlanders in Turkije regelt is de wet no. 4817. Deze wet heeft betrekking op buitenlanders die afhankelijk en onafhankelijk werken in Turkije, die werkopleidingen hebben en natuurlijke – of rechtspersonen die buitenlanders in dienst hebben.


Waar dien je de aanvraag in?
U kunt deze aanvragen doen bij het kantoor van het Ministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Ankara of indien u in het buitenland verblijft bij de Turkse Consulaat in uw land. .

Hoe is de procedure? 
Een aanvraag van een werkvergunning vanuit het buitenland geschiet bij de Turkse Consulaat in het desbetreffende land. De Turkse Consulaat verstuurt vervolgens de benodigde en ingevulde documenten naar de Turkse Ministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Turkije. Wanneer alle documenten door de Ministerie is ontvangen begint een termijn van 90 dagen te lopen waarna de Ministerie de Consulaat informeert over het genomen besluit. De buitenlander die de werkvergunning ontvangt, dient vervolgens binnen 90 dagen na het krijgen van de vergunning een visum aan te vragen. Daarnaast dient hij binnen 30 dagen na entree in Turkije een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Ministerie van Binnenlandse Zaken. De werkvergunning is alleen geldig als er ook een visum en verblijfsvergunning bestaat.

Een werkvergunningaanvraag vanuit Turkije kan alleen worden aangevraagd door buitenlanders die een verblijfsvergunning hebben van 6 maanden en waarvan de termijn niet is verlopen of door de werkgever van deze buitenlander. De aanvraag dient te geschieden bij de Ministerie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid. Buitenlanders die op basis van een toeristenvisum in Turkije zijn komen niet in aanmerking voor een werkvergunning. Voor de aanvraag dient u een arbeidscontract of een aanbieding van werk te hebben. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, dient u naar de Turkse ambassade in Ankara om de werkvergunning in uw paspoort op te laten nemen.

Mocht de aanvraag geweigerd worden, dan heeft u 30 dagen de tijd om bezwaar te maken. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, heeft u het recht om u naar de rechter te wenden.

dinsdag 9 oktober 2012

Het Huwelijksgoederenregime

De meeste Europeanen zijn getrouwd in algemeen gemeenschap van goederen. Bij algemeen gemeenschap van goederen worden echtelieden eigenaar van de activa (vermogen) als passiva (schulden) van zowel voor het huwelijk als na het huwelijk. Mits er niet anders is afgesproken (huwelijkse voorwaarden) tussen echtgenoten, wordt bij een echtscheiding het huwelijksvermogen evenredig gedeeld. Zelfs als een van de partners voortijdig overlijdt, vindt in de regel eerst verdeling van het huwelijksvermogen plaats voordat er een erfrechtelijke verdeling wordt toegepast.

Hoe staat het met de gemeenschap van goederen in Turkije? 
Turkije kent sinds 1 januari 2002 het regime van verwervingsdeelneming. Dit heet de ‘edinilmiş mallar rejimi”. Voor die datum bestond het buiten gemeenschap van goederen.

Het regime van verwervingsdeelneming omvat in het bijzonder de volgende onderdelen:

  • Inkomsten uit arbeid
  • Uitbetalingen door instanties voor sociale zekerheid, instellingen voor hulp aan personeel e.d.
  • Uitkeringen wegens verlies van vermogen om arbeid te verrichten
  • Inkomsten uit persoonlijk vermogen
  • Vermogenswaarden die verwervingen vervangen.


De goederen die voor persoonlijk gebruik zijn bestemd, vermogensbestanddelen die voor het huwelijk aan een van de echtgenoten toebehoort of later wegens een erfenis of op een enige andere wijze is verkregen zonder tegenprestatie (zoals een schenking), immateriële schadevergoedingen of waarden die persoonlijk vermogen vervangen, worden op grond van de wet als persoonlijke vermogen betiteld. Het persoonlijk vermogen kan bij overeenkomst worden verruimd. Iedere echtgenoot is met zijn gehele vermogen voor zijn schulden aansprakelijk.

De huwelijkse voorwaarden
De echtgenoten kunnen bij akte één van de andere in de wet genoemde regimes aanvaarden. De bij akte gesloten voorwaarden worden de huwelijkse voorwaarden genoemd.

De huwelijkse voorwaarden kunnen voor of na de huwelijkssluiting bij de notaris worden gesloten. Partijen kunnen het door hen gewenste huwelijksgoederenregime slechts binnen de in de wet omschreven grenzen kiezen, opheffen of wijzigen. Partijen kunnen echter ook tijdens de huwelijksaangifte schriftelijk te kennen geven welk huwelijksgoederenregime zij kiezen.

Turkije kent naast de algemene variant (het regime van verwervingsdeelneming) 3 andere varianten, namelijk:

  • Buiten gemeenschap van goederen (mal ortaklığı rejimi)
  • De Algemene gemeenschap van goederen (Mal Paylaşımı rejimi)
  • Een gemengde vorm waarbij alle goederen voor of na het huwelijk in de echtelijke inboedel vallen behalve individuele schenkingen, materiële en immateriële schadevergoedingen en persoonsgebonden verkregen eigendommen. 

dinsdag 2 oktober 2012

Huurders Opgepast; bewijsplicht inlevering sleutels!


Indien de huurbaas kan bewijzen dat de sleutels niet zijn ingeleverd bij het einde van het huurcontract dan kan de huurbaas, ook al is het contract al verlopen, nog steeds huur gelden terugvorderen van de huurder. 

De Hoge Raad heeft in een van haar uitspraken als volgt geoordeeld; ‘Indien de huurder de sleutels bij verloop van de huurovereenkomst niet heeft ingeleverd bij de huurbaas, zal de huur en de service kosten gewoon moeten worden doorbetaald’.

De Hoge Raad kwam tot dit besluit als gevolg van een rechtszaak van een universiteit die een pand heeft gehuurd van een huurbaas. Uiteindelijk heeft de universiteit de huurovereenkomst opgezegd, maar de sleutels van het pand niet ingeleverd bij de huurbaas.
De huurbaas heeft een rechtszaak aangespannen met als reden dat de opzegging niet rechtsgeldig is en heeft een vordering ingesteld inzake de niet betaalde huurbedragen en servicekosten. De rechtbank heeft met betrekking tot deze rechtszaak de vordering van de huurbaas gedeeltelijk toegewezen, waarna er in hoger beroep is besloten dat de gedaagde universiteit rechtsgeldig 2 maanden van te voren de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

Echter de Hoge Raad geeft ook aan dat bij einde van de huurovereenkomst de feitelijke inlevering van de sleutel een belangrijke rechtshandeling is. De rechter heeft besloten dat de beëindiging van de huurovereenkomst niet volledig is indien de feitelijke inlevering van de sleutels niet plaatsvindt. Het ontbreken van deze feitelijke rechtshandeling kan worden beschouwd als een vroegtijdige opzegging waardoor de huurbaas schade leidt. Uiteindelijk kan de betreffende materiële schade, onder andere de niet betaalde huurgelden en servicekosten, worden teruggevorderd middels een rechtszaak. 

De huurder heeft de plicht te bewijzen dat de huurovereenkomst op de door de huurder aangegeven datum rechtsgeldig is geëindigd. De inlevering van de sleutels is een feitelijke rechtshandeling waardoor hetgeen met bewijsmiddelen aantoont kan worden. Uiteindelijk zal worden besloten dat het gehuurde op de boven beschreven manier op de overeengekomen opzeg datum ontruimd dient te worden.