Pagina's

dinsdag 25 augustus 2015

Parklasten - Niet betalende Aannemer

Een lezer vraagt zich af of een aannemingsbedrijf verplicht is de parklasten te betalen voor niet verkochte appartementen, als in het bestuursplan heel duidelijk is vermeldt dat het bedrijf geen bijdrage hoeft te betalen voor de niet verkochte appartementen? En wat als de aannemer in tegenstelling tot het voorgaande wel de parklasten betaalt voor de appartementen die hij verhuurt en 50% van de parkkosten voor de leegstaande. Kun je hem dwingen alsnog de volle parkkosten te betalen?

Een woningeigenaar kan zich niet onttrekken aan het betalen van parklasten. Alleen al niet, omdat hij geen gebruik maakt van de faciliteiten van het park of dat zijn woning niet wordt bewoond. Artikel 20 van de Appartementenwet bepaalt dwingendrechtelijk dat ieder woningeigenaar gehouden is de parklasten te betalen in evenredigheid tot zijn woningaandeel, tenzij de woningeigenaren anders hebben bepaald. 

Kortom : De Hoofdregel is dat ieder Tapu eigenaar de algemene parklasten dient te betalen.

De uitzondering op deze hoofdregel is afwijkende afspraken tussen de eigenaren. Eigenaren van een woningpark kunnen onderling andere afspraken maken over het betalen (dan wel niet meebetalen) van parklasten. Bijvoorbeeld dat de parklasten worden gedeeld door het aantal woningen in plaats van dat deze gedeeld worden naar evenredigheid van het woningaandeel. Van belang is dat deze afspraken op legitieme manier zijn bepaald en opgenomen in het besluitboek.

In de onderhavige zaak dient de aannemer zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Wet na te komen, ongeacht hetgeen dat in het bestuursplan hierover staat geschreven. Want een bestuursplan wordt aan de hand van de bepalingen van de Wet opgesteld. Deze is ondergeschikt aan de Wet. Het bestuursplan mag niet in strijd zijn met de dwingendrechtelijke bepalingen van deze Wet. Afwijkende bepalingen van een bestuursplan zijn nietig. Een bestuursplan kan conform de dwingendrechtelijke bepaling van de Wet alleen met 4/5 van de stemmen worden gewijzigd. De stemverhouding kan worden verhoogd (verzwaard) maar niet verlaagd.

Als bestuur zou je de aannemer juridisch kunnen dwingen om de volledige parklasten te betalen, tenzij de vereniging van eigenaren akkoord is gegaan met zijn gedeeltelijke betalingen tot nu toe.