Pagina's

dinsdag 26 januari 2016

Je huisdier mee naar Turkije

Een huisdier, we kennen ze allemaal, klein en groot. Voor velen is een huisdier als een gezinslid, een onderdeel van de familie. Voornamelijk wanneer het een hond of kat betreft benoemen we vaak hun karaktereigenschappen wanneer we het over hen hebben, net alsof we het over een mens hebben. Juist daarom is het soms moeilijk om tijdens een vakantie periode ‘’afscheid’’van hen te moeten nemen. Voor 1 of 2 weken kunnen de meeste, wanneer er een goed tijdelijk verblijf bij familie, vrienden of een dierenpension is gevonden nog wel zonder hen. Maar wanneer het verblijf in het buitenland voor een langere periode is, wordt het in de meeste gevallen een ander verhaal. Men wil graag de trouwe vriend mee op vakantie nemen.

Zoals jullie wellicht wel zullen begrijpen gaat dat niet zo maar en komt er wat voorbereidend werk aan te pas. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeker wanneer het reizen met huisdieren betreft. Om de huisdierliefhebber een beetje op weg te helpen hebben we de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

 • Allereerst is het belangrijk ervoor te zorgen dat je huisdier gezien en onderzocht wordt door een gekwalificeerde dierenarts. De dierenarts voorziet het huisdier van alle benodigde vaccinaties, gezondheid verklaringen en een dierenpaspoort. Op het moment is het nog niet nodig voor Turkije dat je huisdier gechipt is, maar dat zou in de toekomst wel kunnen veranderen.
 • De dierenarts dient het huisdier maximaal 96 uur voor transport voor de laatste maal onderzocht te hebben. 
 • Alle papieren, paspoort, gezondheidsverklaringen en vaccinaties, dienen gezien en gestempeld te worden door de afdeling van landbouw in het land van vertrek.
 • Uw dierenarts kan U precies vertellen welke vaccinaties er nodig zijn. Houd er rekening mee dat de vaccinaties niet ouder mogen zijn dan 6 maanden voor vertrek en op zijn laatst 15 dagen voor vertrek verstrekt zijn.
 • Het invoeren van ‘’gevaarlijke’’ rassen, zoals Pitbull Terriër en de Japanse Tosa is verboden.
 • Het is mogelijk om per persoon maximaal 1 kat, 1 hond, 1 vogel of 10 aquarium vissen mee te nemen, zonder bijkomende kosten. Wanneer men meerdere dieren wil invoeren wordt dit gezien als commerciële import en zijn er andere procedures van toepassing.

Wanneer het huisdier gezond is en de benodigde papieren heeft, hoeft het dier bij aankomst in Turkije niet in quarantaine. De meeste vliegtuigmaatschappijen hebben een eigen dieren vervoer beleid. Vraag hiernaar voordat U boekt, om teleurstellingen te voorkomen.

Fijne vlucht gewenst voor U en Uw trouwe viervoeter.

dinsdag 19 januari 2016

Nadere toelichting gebruik personenauto’s met buitenlands kenteken

Met ingang van 13 oktober 2015 zijn de mogelijkheden voor de tijdelijke invoer van personen auto’s met buitenlands kenteken verruimd. Voor deze wetswijziging moest de tijdelijk ingevoerde auto uit het buitenland binnen 6/12 maanden na datum invoer alweer worden uitgevoerd. Met de recente wetswijziging is de termijn van gebruik bij tijdelijke invoer verhoogd naar 24 maanden.

De auto's die net voor de wetswijziging zijn ingevoerd komen ook in aanmerking voor deze versoepelde regeling. Wel dient men zich op korte termijn bij de douane dienst te melden om zich hiervoor te laten registreren.Iedereen die in het afgelopen jaar in totaal 185 dagen in het buitenland is verbleven, mag een personenauto met buitenlands kenteken invoeren. Dat betekent dat een geïmmigreerde persoon met vaste woon- en verblijfplaats in Turkije niet gebruik kan maken van deze regeling. Wel mag zijn partner, de kinderen en de ouders van de invoerder gebruik maken van de auto zolang de invoerder zelf binnen de grenzen van Turkije verblijft. Mocht de invoerder zonder de auto Turkije tijdelijk willen verlaten, dient hij of de auto te parkeren bij een douane dienst dan wel een schriftelijke lastgeving af te geven bij de douane dienst dat niemand gebruik zal maken van de auto.  Het is aldus niet de bedoeling van deze wetswijziging om uit het buitenland voor familie en vrienden woonachtig in Turkije goedkope auto's in te voeren.

Voor nader informatie verwijzen wij u naar de Turkse Douane (Turks).

dinsdag 12 januari 2016

Toeristenval bij juwelen

Spijtig genoeg komt het nog steeds voor dat een leuke vakantie, eindigt met een lege portemonnee en een vervelend gevoel van oplichting door de gemaakte tussenstop bij een megajuwelierszaak. De periode voor juwelen aankoop is wederom aangebroken. Er wordt een sprankelend collier verkocht onder de vermelding dat dit juweeltje 18 karaat goud bevat en is versierd met echte diamanten. “Super goedkoop, in totaal maar liefst 9.000, - Euro!” wordt er dan gezegd. Hoewel er al een bevinding van spijt is aan de zijde van de consument na de aankoop van dit juweeltje, wordt er bij thuiskomst de juwelen getaxeerd. De taxatie wijst uit dat de juwelen niet de waarde of kenmerken hebben van wat is beweerd in Turkije.

De eerst zo sprankelende collier/ ring of armband, sprankelt nu minder. Er is gelogen over de waarde van het artikel en verkocht voor een te hoog bedrag! De juwelen blijken niet de beweerde kenmerken te hebben.  Er is dus wel degelijk sprake van een miskoop. Maar kan men er nog van afzien?

Voorheen was het recht voor de consumenten anders geregeld. Ik wil dan óók verwijzen naar een eerder geschreven artikel over deze misleidende verkooppraktijken.
Wanneer er sprake was van een kenmerkend gebrek aan een gekochte goed, dan had de koper - onder opzegging van de koopovereenkomst - het recht om binnen 30 dagen de gedane betaling terug te eisen. De 30 dagen termijn begon te lopen vanaf het moment dat de juwelen zijn verkocht en geleverd aan de koper. Indien de koper de verkoper niet op tijd informeert (dus: 30 dagen overschrijdt), dan was men gebonden aan de overeenkomst en kon men de overeenkomst niet meer ontbinden op de kenmerkende gebreken aan het goed. De brief tot opzeggen en terugeisen van de koopsom diende binnen die 30 dagen verzonden te zijn aan de koper.

Echter met de laatste wijzigingen in de wet en regelgeving, heeft de wetgever de 30dagen termijn verruimd met 6 maanden. Men heeft nu het recht om de overeenkomst binnen 6 maanden na aankoop/leverdatum te ontbinden, zolang te bewijzen is dat de juwelen niet de essentiële kenmerken bezitten, dan dat is beweerd door de verkoper. Dit is een ware welkom op de rechten van de consument.

Wat u moet doen om af te zien van de koop is als volgt ;
De verkoper per aangetekend schrijven op de hoogte stellen dat u de koopovereenkomst ontbindt op basis van de gebreken die de juwelen hebben. Een schrijven per mail is niet voldoende. U dient de brief aangetekend per post te verzenden binnen de 6 maanden. Ik adviseer om de opzeggingsbrief zowel per mail als per brief te doen. Uiteraard staan wij tot uw beschikking om u bij te staan met de nodige raad en daad.

maandag 4 januari 2016

Minimumloon Turkije 2016 (1e periode)

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

Onlangs heeft de Turkse overheid na een lang debat en de belofte aan werkgevers om een deel van de kosten voor zijn rekening nemen, opnieuw het het minimumloon voor 2016 bekend gemaakt.


Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23

N.B.

 • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
 • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.


Bron berekening netto loon via: www.csgb.gov.tr