Pagina's

dinsdag 26 maart 2013

Borrel - Boekpresentatie


‘Alles over de geheimen van de Tapu’

Het is zover; de herziende 3e druk van 'Alles over de geheimen van de Tapu' is eindelijk uit de pers.

De herziende druk van deze leidraad informeert u over zaken met betrekking tot de aankoopprocedure van onroerende goederen, de oprichting en management van de Vereniging van Eigenaren en andere zaken met betrekking tot o.a. erfrecht en testamenten. 


Op vrijdag 5 april 2013 om 14:00 uur zal het team van ABC CONSULTANCY het boek ‘Alles over de geheimen van de Tapu’ aan alle geïnteresseerden uitreiken.

De bijeenkomst zal gehouden worden bij Bistro Floyd aan de Damlataşstraat. Onder genot van een drankje (eerste consumptie is gratis) zal tevens een gelegenheid zijn om uw vragen dan wel problemen voor te leggen aan ons team.

Bovendien zal dit een leuk moment zijn om met elkaar kennis te maken en elkaar te ontmoeten. Om die reden heten wij u van harte welkom op vrijdag 5 april 2013 vanaf 14:00 uur.


Datum          : Vrijdag, 5 april 2013
Tijdstip          : 14.00 – 16.00 uur

Locatie:                    
Bistro Floyd
Damlatas Cad. 19
07400 Alanya, Turkije


dinsdag 19 maart 2013

Vruchtgebruik - Eigenaar en toch achterlaten aan een ander.

Dit artikel gaat over vruchtgebruik. Velen zullen niet bekend zijn met deze juridische term en zal vermoeden dat vruchtgebruik te maken heeft met het gebruiken van een vrucht, zoals het eten van een appel die van de appelboom van een ander komt.

U komt met deze benadering vrij dicht in de buurt. Want vruchtgebruik is het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Die vruchten kunnen van alles zijn: van daadwerkelijke vruchten als appels van een appelboom, tot vruchten als dividenden van aandelen die in vruchtgebruik zijn gegeven.

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Het recht bestond al in het klassieke Romeinse recht, en had de bedoeling om enerzijds goederen in de familie te houden maar anderzijds derden gedurende een periode de vruchten ervan te laten genieten. Ook tegenwoordig heeft het vruchtgebruik vooral betekenis voor het erfrecht.

Bent u eigenaar van een woning in Turkije en wilt u dat uw onroerende zaak wordt geërfd door slechts één erfgenaam, althans door een andere persoon of personen dan uw wettelijke erfgenamen? 


Doorgaans wordt gedacht aan het op laten maken van een testament bij de notaris. In een testament wordt een eigen wilsverklaring opgenomen waarin wordt bepaald welke personen de erfgenamen zijn van de erflater, welke eventueel zijn onterfd, welke eventueel een legaat krijgen, wie de executeur is en welke eventueel een vruchtgebruik erven. Een testament kan in Nederland als in Turkije bij de notaris worden opgemaakt. Echter, zowel in Nederland als in Turkije blijft het recht van de wettelijke erfgenamen gewaarborgd. Immers, er bestaat een legitieme portie waar uw kinderen of eventuele kleinkinderen aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat op deze manier nooit het volledige eigendom aan één of bepaalde personen kan worden achtergelaten.

Het recht van vruchtgebruik kan in deze als preventieve maatregel dienen om de werkelijke wilsbeschikking te laten plaatsvinden.

Wat is het recht van vruchtgebruik? 
Het recht van vruchtgebruik met betrekking tot een onroerend goed verleent de begunstigde het volledig beschikkingsrecht over het onroerend goed, zonder dat men de eigendomstitel op naam heeft staan. Het recht van vruchtgebruik loopt ten einde met het overlijden van de begunstigde of met het verleende tijdsverloop (meestal voor de duur van 99 jaar). Het recht van vruchtgebruik is niet overdraagbaar of erfbaar.

Mocht een woningeigenaar specifieke wensen met betrekking tot zijn/haar woning hebben dan kan het vruchtgebruikrecht een juiste rechtsmiddel zijn om die specifieke wens tot uitdrukking te brengen.

woensdag 13 maart 2013

Binnenkort geen visum problemen meer in Turkije!

Goed nieuws voor huiseigenaren in Turkije. De Turkse vice-president Ali Babacan heeft vandaag te kennen gegeven dat buitenlanders met een eigendom in Turkije, vrijstelling kunnen krijgen voor een visumplicht voor Turkije. De nodige voorbereidingen en ontwerp wetsvoorstel is onlangs voorgelegd aan de minister.


Volgens Babacan zal het visum probleem op korte termijn tot een oplossing worden gebracht, zodat buitenlandse investeerders die onroerende goederen aankopen in Turkije in het vervolg langer dan drie maanden kunnen verblijven.

Blijft u ons volgen, dan blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Druk op de Like button van onze facebook site.Sümela Manastırı (Sümela Monastry) Trabzon- Turkey Google Maps

woensdag 6 maart 2013

Verplichte Risico Evaluatie op de Werkplek

Bestuurders van een vereniging van eigenaren opgepast!

Per 1 januari 2013 zijn werkgevers met een werknemer in dienst verplicht om een risico-evaluatie op de werkplek te laten doen. Met andere woorden alle appartementen of woonparken met een conciërge of een bewaker in dienst dienen voor het einde van 2013 een risico-evaluatie te laten doen op straffe van hoge geldboetes. Voor een geheel jaar kan het totale boetebedrag oplopen tot wel 60.000 TL.

Dit wordt namelijk voorgeschreven door de gewijzigde arbowetgeving per 1 januari 2013. Het doel van de arbowetgeving is het reguleren van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de werkgevers en werknemers met het oog op verbetering en handhaving van de gezondheids- en veiligheidszorg op de werkplek.


Wat is nu een risico-evaluatie?
Risico-evaluatie beslaat een rapportage inzake het nader vaststellen en analyseren van bestaande gevaren dan wel de kans op mogelijke gevaren op de werkplek, factoren die deze gevaren in risico’s kunnen omzetten c.q. kunnen verergeren, analyseren van de risico’s in kwantiteit en graad en bepalen van controle maatregelen in deze.

De wetgeving maakt geen onderscheid tussen een werkgever met 100 personeel of 1 personeel in dienst. Het niet nakomen van de risico-evaluatie wordt beboet met een geldboete van 3.000,-TL voor januari 2013 en voor elke daaropvolgende maanden 4.500,-TL per maand. De controle zal worden uitgevoerd door de arbeidsinspectie dienst en bij vaststelling van niet naleving zal geïncasseerd worden door de plaatselijke arboafdeling.

Risico-evaluatie moet in groepsverband worden uitgevoerd. Deze afdeling moet in praktijk door de werkgever worden gevormd. Volgens de gewijzigde voorschriften dient deze afdeling uit de werkgever of zijn vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van de werknemers, ondersteunend personeel, een deskundig vertegenwoordiger van de werknemers over risicoanalyses, een arbeidsdokter en een deskundige inzake arbeidsveiligheid. De werkgever kan indien gewenst diensten in deze van buiten afnemen.
De aanwezigheid van een arbeidsdokter en een veiligheidsdeskundige is niet verplicht tot 30 juni 2014 voor werkgevers met minder dan 50 personeel in dienst en werkplekken die als niet gevaarlijk kunnen worden betiteld.

Indien u advies en begeleiding hierbij nodig heeft dan kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van deze risico-evaluatie en overige vragen hieromtrent.

De wetgeving omtrent de Gezondheid en Veiligheid op het Werk kunt u vinden in het Engels op de website van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

Zie ook artikel: Handleiding Gezondheid en Veiligheid