Pagina's

maandag 30 april 2012

Wanneer hebt u geen werkvergunning nodig?


Indien u als buitenlander in Turkije wilt werken dient u in beginsel een werkvergunning aan te vragen. Echter, een groot aantal (beroeps)groepen is vrijgesteld van de verplichting van een werkvergunning en de hieraan gekoppelde sociale verzekeringen.
De hieronder genoemde groepen zijn vrijgesteld van een werkvergunning:
 • Personen die op basis van een verdrag met Turkije en één of meer landen waarin ze wederzijds worden vrijgesteld van een werkvergunning;
 • Personen die een hoofdverblijf in het buitenland hebben, maar die vanwege culturele, wetenschappelijke of artistieke activiteiten minder dan één maand tijdelijk in Turkije moet verblijven;
 • Personen die een hoofdverblijf in het buitenland hebben, maar die vanwege culturele, wetenschappelijke of artistieke activiteiten minder dan één maand tijdelijk in Turkije moeten verblijven;
 • Personen die naar Turkije komen om instructies en begeleiding moeten geven over het gebruik, onderhoud en reparatie van machines die naar Turkije zijn geïmporteerd, buitenlanders die naar Turkije komen om de levering van onderdelen van machines in ontvangst te nemen of die komen om de machines te repareren. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
 • Personen die naar Turkije komen voor het geven van een opleiding over het gebruik van de naar Turkije geïmporteerde en van Turkije geëxporteerde goederen en diensten. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan drie maanden;
 • Personen die culturele voorstellingen moeten geven of dienst moeten doen op beurzen en circussen in Turkije. Het verblijf mag vanaf de datum van binnenkomst in Turkije niet langer duren dan zes maanden;
 • Personen die voor een opleiding of cursus naar Turkse Universiteiten of overheidsinstellingen komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de opleiding/cursus;
 • Personen die op het gebied van socio-cultureel en techniek met een opleiding, grote bijdrage kunnen leveren aan Turkije. Het verblijf is begrensd met drie maanden.
 • Buitenlandse studenten die voor stage of uitwisseling naar Turkije komen. Het verblijf is begrensd met de duur van de stage
 • Personen die in overeenstemming met een verdrag tussen Turkije en één of meer landen of personen die via consortiums moeten werken bij nationale of internationale projecten of organisaties;
 • Vertegenwoordigers van touroperators die voor maximaal 6 maanden binnen een periode van 1 jaar naar Turkije komen;
 • Voetballers, sporters en coaches die op verzoek van de Turkse voetbalfederatie of de directeur van de Turkse Jongeren Sportvereniging in overeenstemming met een overeenstemming naar Turkije komen;
 • Buitenlanders die ook de Turkse nationaliteit bezitten.
 • Architecten, ingenieurs en steden-bouwkundigen die vanwege de uitvoering van hun  beroep voor maximaal 1 maand diensten moeten afleveren;
          

donderdag 26 april 2012

Ondernemingsrecht Turkije
Turkije is kandidaat-lid van de EU, ontwikkelt en verbetert zijn infrastructuur continu en biedt een snel groeiend markt van 75 miljoen inwoners. Diverse ontwikkelingsprogramma’s geïnitieerd om buitenlandse investeerders aan te trekken. De sociale, economische en juridische omgeving van Turkije ontwikkelt zich dusdanig naar Europees niveau dat het een voordelig ondernemersklimaat biedt voor buitenlandse ondernemingen.

Ondernemingrecht of te wel de Turkse Handelswet kent net als in de meeste Europese landen de onderstaande handelingen welke allemaal in de wet zijn geregeld. Per 1 julie 2012 zal de nieuwe Turkse Handelswet van toepassing zijn waardoor zeer uitgebreide wijzigingen toegepast dienen te worden. Mocht u hierbij zeer vakkundig hulp nodig hebben, is de advocatenkantoor Selma Ören gevestigd in Antalya - Turkije de advocatenkantoor die u moet benaderen. Deze kantoor heeft zowel advocaten als juristen en tevens financiele adviseurs in dienst die allen de Nederlandese en Engelse taal machtig zijn. Voor meer info zie: www.selmaoren.av.tr

De nieuwe Turkse handelswet (ondernemingrecht) biedt uitkomst voor de volgende zaken.
 • Oprichten van bedrijven
 • de Turkse Ltd
 • de Turkse A.Ş.
 • Turkse Stichting en Verenigingen
 • Openen van nieuwe kantoren en/of vertegenwoordigingskantoren
 • Joint ventures, overnames en fusies
 • Plaatsen van buitenlands personeel
 • Besluitvorming binnen de rechtpersoon
 • Advisering en de aandeelhouders en/of van de Raad van Bestuur
 • Organisatie van Aandeelhouders vergaderingen
 • Alles soorten van aandeeltransacties, acquisities, fusies en splitsingen
 • Herstructureren van rechtspersonen

dinsdag 24 april 2012

Nieuwe Investeringen nieuwe vrijstellingen


Een aantal zeer belangrijke regels en wetten zijn aangepast inzake belastingen en nieuwe buitenlandse investeringen in Turkije. Van een buitenlandse investering is pas sprake als de investeerder een Turkse onderneming start in Turkije.  


Enkele punten op een rijtje:
 • Investeerder kunnen voortaan gebruikmaken van een lagere omzetbelasting (Kurumlar Vergisi ) tijdens het uitrollen van nieuwe investeringsprojecten.
 • Grote projecten/Investeringen en Strategische Investeringen kunnen gebruik maken van volledige BTW (KDV) teruggave.
 • Geen Bronbelasting (Gelir Vergisi stopajı) in minder ontwikkelde provincies voor personeel dat in dienstverband is genomen. Een vrijstellingsperiode van 10 jaar.
 • Vrijstelling van BTW (KDV) voor de volgende dienstverlenende sectoren, en vrijstelling van 50% van de totale omzetbelasting:
  • Architectuur,
  • Ontwerpers,
  • Software bedrijven,
  • Alle overige bedrijven die diensten op afstand kunnen verlenen.  (Yurtdışına uzaktan erişimle hizmet)

 • Vrijstelling van  50% van de totale omzetbelasting voor educatie en gezondheid instellingen welk enkel voor buitenlanders dienst verlenen.
 • Beroepen met een artistieke waarde (kaybolmaya yüz tutan meslekler) zijn volledig vrijgesteld belastingen.
 • GSM toestellen die uit het buitenland komen, moeten voortaan eenmalig 100 TL belasting betalen, voor registratie binnen het Turkse GSM netwerk.
 • Huurinkomsten hoger dan 88.000 TL kunnen voortaan geen drempelbedragen in mindering brengen.

vrijdag 20 april 2012

De relatie van de CONSUMENT met de BANKHet is precies 2 jaar terug dat ik over de Consument in het kader van de aankoop van een woning heb geschreven. Nu wil ik het graag hebben over de rechten van de Consument met betrekking tot de aangeboden diensten van de bank. De meeste lezers onder u maken uiteraard gebruik van de diensten van een bank en wellicht dat velen onder u ook gebruik maken van specifieke bancaire diensten, zoals de aanschaf van een creditcard, consumentenleningen of de aankoop van een woning via hypothecaire lening. Mijn artikel in deze heeft betrekking op de consumentenlening en leningen ten behoeve van de aankoop van een woning.

Bij het verlenen van leningen dient de bank of financiële instelling de stricte regels van de consumentenwet- en regelgeving na te leven. De financiële instelling moet zorgdragen dat er een schriftelijke overeenkomst met de consument wordt gemaakt en een origineel kopie aan de consument wordt afgegeven. In de overeenkomst moeten verplichte punten worden opgenomen, zoals het geleend bedrag, de renteberekening, de totaal te betalen bedrag, de vervaldata’s, de borgstellingen, de hoogte van de ingebrekestellingsrente, de voorwaarden tot eerdere betaalmogelijkheden, enz.

Onafhankelijk van hetgeen dat bedongen is mag een financiële instelling niet eerder tot incasso-acties overgaan dan wanneer de consument twee opeenvolgende termijnen niet is nagekomen. Tevens moet de financiële instelling de niet betalende consument schriftelijk (bij consumenten leningen) een week of (bij hypothecaire leningen) een maand de tijd geven om zijn verplichtingen na te komen.

Het is mogelijk dat de leningovereenkomst met de financiële instelling mede ondertekend is door een derde in de hoedanigheid van een garandeur (kefil) bijvoorbeeld uw vrouw of een goede relatie. De financiële instelling mag de garandeur niet met incassodreigementen lastig vallen zolang de persoonlijke borgstellingen van de klant is uitgebaat.

Hoewel de wet over borgstellingen heeft mag een financiële instelling GEEN senet’(*)  van de klant vorderen. Als hij dat al heeft gedaan kunt u een verzoek tot teruggave van uw senet vorderen. Alle schade die voortvloeit uit het innen van een ‘senet’ door een derde persoon aan wie de senet is gecedeerd door de financiële instelling kan verhaald worden op de financiële instelling.

Heel vaak maak ik mee dat financiële instellingen bij het verlenen van leningen allerlei onkosten onder de hoedanigheid van dossierkosten, expertise kosten, administratiekosten, etc doorberekenen aan de klant. Zolang de financiële instelling deze onkosten niet kan onderbouwen met een kwitantie of factuur mogen dit soort ‘hoge’ onkosten niet gevorderd worden van de klant. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een hypothecaire lening voor een vakantiewoning wordt door een bank als expertise kosten (waarde bepalende deskundige ingesteld door de bank) 3000 TL gevorderd, terwijl in werkelijkheid de kosten van de expert hooguit 600 TL bedraagt. Dit is niet legitiem. De financiële instelling mag hooguit de 600 Tl doorberekenen aan de klant en niet meer. Als de bank toch een hoger bedrag doorberekend, dan mag de consument dit bedrag terugvorderen, zelfs als hij in het begin akkoord is gegaan met het hogere bedrag.

Rechtszaken geopend op basis van de consumentenrechten lopen veel vlotter en goedkoper en bieden meer waarborgen voor de eisende partij in de hoedanigheid van de consument.

Maak daarom dus gebruik van uw rechten als consument.

Tot de volgende keer.

Selma Ören
Advocate(*) Een senet is een schuldverklaring opgesteld conform de Handelswet met een grosse werking. De senet is een snel verzilverbaar betalingsmogelijkheid en wordt zeer vaak in Turkije gebruikt.  

woensdag 18 april 2012

Belastingen

Een selectie uit van vraag en antwoord van onze klanten:

Ik zou graag van u diensten gebruik willen maken. Ik heb van de belastingdienst in Nederland een verklaring gekregen die ik in moet vullen om in Nederland geen belasting meer te hoeven betalen. Alleen moet ik dan een verklaring aan hen overleggen waaruit blijkt dat ik hier in Turkije mijn belasting betaal.

Ik kom daar niet uit omdat een gepensioneerde hier geen belasting hoeft te betalen. Wellicht weten jullie meer over deze materie.

Kunnen jullie mij in dezen helpen en advies geven?

L. Mens


Beste heer Mens,
Ik begrijp uit uw woorden dat u de Nederlandse Nationaliteit hebt en woonachtig bent in Turkije.
Voordat ik inga op uw vraag wil ik de situatie in Turkije duidelijk maken:
Alle inwoners van Turkije, dus de Turken en de permanent wonende buitenlanders hoeven geen belastingaangifte in te vullen, volgens de Turkse belastingwet, zolang ze geen actief belastingnummer hebben. Dus geen eigen bedrijf hebben. Dit is uiteraard het geval voor de mensen die in loondienst in Turkije zijn.
Ook de inwoners die inkomsten hebben uit verschillende klusjes.
Ik moet natuurlijk wel even hierbij aanstrepen dat ik niet de situatie wil schetsen dat mensen allerlei soorten klusjes kunnen doen zonder een bedrijfszetel, of dat mensen belastingvrije inkomens kunnen genieten van winkel of huishuur. Natuurlijk moeten deze dit via een belastingformulier aangeven.
Maar voordat ik alle regelgevingen hier ga vermelden, wil ik nu weer terug naar uw situatie.
Indien u in Turkije geen inkomstenbelastingaangifte indient, wat u ook dus niet hoeft in uw situatie, dient u in uw eigen land wel een aangifte te doen.
Dus komt u er niet onderuit om in Nederland Inkomstenbelasting op te geven.
Ik heb begrepen dat de Nederlandse Belastingdienst het allemaal nog makkelijker wil maken en dat ze sinds kort een zogenaamde M-formulier (Emigratie) hebben.
Deze kunt u invullen door uw pensioen uit Nederland op te geven. Uw huis in Turkije hoeft u niet te belasten, deze wordt namelijk al belast in Turkije, wel is het zo dat de Nederlandse Belastingdienst op de hoogte wil worden gehouden dat u een huis heeft in Turkije.
Uw spaartegoeden in Turkije moet u wel opgeven. Sinds 2006 heeft Europa (dus ook Nederland) een exchange regeling met Turkije, dat houdt in dat genoten rente en betaalde belastingen aan Nederland kunnen worden doorgegeven indien Nederland dit opvraagt.
Als u slechts enkel uit Nederland pensioen ontvangt, hoeft u ook niet bang te zijn voor de Nederlandse Belastingen, als het puur om pensioen gaat, is normaliter de loonheffing ook de eindheffing.
Dus kortom; indien u een loon, pensioen, alimentatie, studiebeurs, lijfrente, uitkering, inkomsten uit huur en of andere inkomsten uit Nederland ontvangt, moet u volgens de Nederlandse Belastingdienst een aangifteformulier invullen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kan ik u hierbij verder begeleiden, ook de Nederlandse belastingformulieren kan ik voor u laten invullen via onze Accountant in Nederland.
Artikel gepubliceerd in 2010-2011 in diverse tijdschriften.

maandag 16 april 2012

Meer dan 10.000 Lezers binnen enkele maanden

Onze website heeft sinds enkele maanden de 10.0000 bezoeker binnen. Wij danken u allemaal op naar de volgende tienduizend Nieuws team