Advocaat Turkije

Pagina's

woensdag 19 oktober 2016

Versoepeling tijdelijke invoer van personenautos

Wetswijziging; versoepeling van regels bij tijdelijke invoer van personenauto's

Voor oktober 2015 kon men een personen auto met buitenlands kenteken slechts voor 185 dagen (6 maanden) Turkije invoeren, voor gepensioneerden was dit 360 dagen (1 jaar). Na oktober 2015 werd een personenauto met buitenlands kenteken vrijgesteld voor 2 jaar verblijf binnen Turkije. Uiteraard met een aantal voorwaarden.

Of je nu een Turkse staatsburger bent of niet, iedere nationaliteit ingeschreven als woonachtig in het buitenland, kan gebruik maken van de nieuwe wijziging per oktober 2015 zolang je kan bewijzen dat je in het afgelopen 1 jaar minimaal 185 dagen in het buitenland hebt gewoond.

Nu is het zo dat per 01.09.2016 een uitzondering is gemaakt voor gepensioneerden. Gepensioneerde personen ( ongeacht dus of ze Turk zijn of geen Turk ) die voor het eerst een personenauto tijdelijk Turkije invoeren zijn vrijgesteld van de verplichting dat ze in het afgelopen 1 jaar 6 maanden buiten Turkije woonachtig zijn geweest.


Nu stelt u terecht de vraag hoe het zit met de duur van uw verblijfsvergunning voor een auto invoer vrijgesteld voor 2 jaar verblijf in Turkije. Als u met een toeristenvisum van 3 maanden het land binnenkomt krijgt u ook voor 3 maanden vrijstelling voor de auto. Maar als u binnen 3 maanden uw verblijfsvergunning verlengt, kunt u de verblijfsduur van de auto ook voor die periode laten verlengen. Dit is mogelijk door zich te melden bij de plaatselijke Douane Directie. Als u met een verblijfsvergunning binnenkomt, is de tijdsduur van uw verblijfsvergunning bepalend voor de verblijfsduur van de auto. De gestelde verblijfsduur voor een voertuig van maximaal 2 jaar mag niet worden overschreden.

De overschrijding van de gestelde maximale verblijfsduur wordt bestraft met geldboete die vrij hoog kunnen oplopen.

Overweegt u om met uw auto naar Turkije te reizen?
Zorg dat u de volgende papieren bij u hebt:

 1. geldig paspoort, 
 2. eigendomspapieren auto op eigen naam
 3. internationale autoverzekering (Een verzekering met dekking voor Turkije en geldig voor tenminste 2 jaar is voldoende. Indien de dekking niet voldoende, zijn er bij sommige grensovergangen de mogelijkheid om een verzekering bij te laten maken.) 
 4. een verblijfsdocument (visum of ikamet) geldend voor Turkije
Wanneer u de auto wilt invoeren op basis van de regeling waarbij u vrijstelling kunt krijgen van de verplichting van 185 dagen (slechts enkel voor gepensioneerden), dan dient de volgende document te kunnen aantonen:

 • Een document waarmee u kunt aantonen dat u gepensioneerd bent. (Uiteraard moeten deze documenten door een beëdigd vertaler te zijn vertaald). 

woensdag 31 augustus 2016

Winstbelasting Onroerend Goed 2016

Winstbelasting onroerend goed 2016


Het is zeer gebruikelijk dat je in de meeste West-Europese landen winstbelasting afdraagt over het onroerend goed dat je bezit. Turkije is niet bekend met dit fenomeen, althans niet in de vorm die aldaar bekend staat. Vandaar dat Turkije jarenlang een aangenaam investeringsklimaat biedt voor buitenlandse investeerders. Hoe lang dat nog gaat duren is nog maar de vraag want Turkije is bezig om zijn belastingstelsel aan te passen conform de West-Europese modellen.

De Turkse belastingstelsel kent wel de verplichte winstbelasting opgave, bij verkoop van het onroerende goed binnen 5 jaar na aankoop van het onroerende goed. Dit wordt in het Turks "değer artış kazancı" genoemd.

De verplichte belastingopgave is afhankelijk van uw persoonlijke acties. De belastingdienst stuurt u geen belastingopgave formulier toe. Elk jaar in maart dient u zelf zorg te dragen voor een belastingaangifte “gelir vergisi beyannamesi” op basis van over het afgelopen kalenderjaar.

Mocht u in het afgelopen kalenderjaar meerdere onroerende goederen verkocht hebben, dan dient u alle verkopen in hetzelfde aangifte op te geven.

De hoofdregel hierbij is:

Indien het onroerend goed binnen 5 jaar na aankoop wordt doorverkocht, is de verkoper verplicht over de meerwaarde winstbelasting te betalen.
Wanneer u de woning verkoopt na 5 jaar hoeft u geen winstbelasting te betalen.
De heffingstarieven over 2016 kunt u terugvinden op de website van Accountancy Turkije.

Let er op dat de basis voor de meerwaarde bij een verkoop niet wordt bepaald door de daadwerkelijke verkoopprijs maar aan de hand van de beschikking van de gemeentelijke WOZ waarde.

Wetsvoorstel voor winstbelasting

Al geruime tijd ligt er een wetsvoorstel voor de wijziging van de heffing winstbelasting klaar, met name voor het onderdeel winstbelasting (değer artış kazancı) over de meerwaarde betreffende verkoop van een onroerend goed in een kalender jaar.

Voor de geïnteresseerden ligt het voorstel als volgt klaar:

De percentage voor vrijstelling op de winst op de winst op onroerende goederen zijn als volgt:

Bij in bezit zijn van 2 tot 3 jaar is de vrijstelling 40%.
Bij in bezit zijn van 3 tot 4 jaar is de vrijstelling 50%.
Bij in bezit zijn van 4 tot 5 jaar is de vrijstelling 60%.
Bij in bezit zijn van 5 jaar of meer is de vrijstelling 75%.

Dus in geval dat de verkoop plaatsvindt na 8 jaar, is er een vrijstelling van 75% op de winst. De overige 25% is belast.

Een rekenvoorbeeld:

U heeft uw huis gekocht voor 100.000 TL
Na 8 jaar gaat u uw huis verkopen voor 300.000 TL
De opgebouwde winst is 200.000 TL

75% van 200.000 TL is vrijgesteld van belasting
25% van 200.000 TL ( 50.000 TL) is belast.

De geldende belastingschijven zijn dan van toepassing op 50.000 TL.

LET OP: Het wetswijzigingsvoorstel is NOG NIET van TOEPASSING.

dinsdag 5 juli 2016

Minimumloon Turkije 2016 (2e periode)

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

De Turkse overheid heeft het minimumloon voor de tweede periode van 2016 niet gewijzigd. De lonen zijn hetzelfde gebleven als de eerste periode van 2016.

source www.ec.europa.eu

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23

N.B.

 • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
 • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.


Bron berekening netto loon via: www.csgb.gov.tr