Advocaat Turkije

dinsdag 5 juli 2016

Minimumloon Turkije 2016 (2e periode)

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

De Turkse overheid heeft het minimumloon voor de tweede periode van 2016 niet gewijzigd. De lonen zijn hetzelfde gebleven als de eerste periode van 2016.

source www.ec.europa.eu

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23

N.B.

  • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
  • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.


Bron berekening netto loon via: www.csgb.gov.trdinsdag 19 april 2016

Veilig vastgoed kopen in Turkije tips voor 2016

Is 2016 een goed jaar om een vakantiehuis of een permanent woning in Turkije te kopen?Elk jaar komen er weer tienduizenden buitenlanders naar Turkije om zich (semi) permanent te vestigen in Turkije.


Sinds de oprichting van advocatenkantoor Selma Ören in 2004, heeft het kantoor te maken gehad met honderden uiteenlopende zaken die allemaal betrekking hadden op de aankoop van onroerend goed of grond in Turkije. Sommige leidden tot een rechtszaak, andere konden zonder tussenkomst van een rechter afgehandeld worden. Maar hoewel iedere cliënt en ieder probleem uniek is, is er volgens de advocate duidelijk vooruitgang merkbaar. " De Turkse vastgoed markt is de afgelopen jaren transparanter geworden en er is meer controle. Wetgeving is verbeterd en er is meer informatie beschikbaar. Daardoor zijn cliënten veel mondiger geworden en komen ze beter beslagen ten ijs. Enkele jaren geleden kwamen mensen bij mij als het leed eigenlijk al was geschied, tegenwoordig kloppen ze al in een vroeg stadium aan. En verder zijn ook makelaars en projectontwikkelaars beter geïnformeerd en bereid gedegen informatie te verstrekken. Degenen die dat niet wilden of niet deden, hebben deze laatste twee jaren -toen de markt om allerlei redenen is ingezakt - niet overleefd. Alleen solide bedrijven die hun klanten serieus nemen, hebben stand gehouden."


Tip 1
Controleer altijd of een project of woning een gelegaliseerd bouwvergunning (Iskan) heeft.  Voordat een gebouw opgeleverd kan worden, gaat de projectontwikkelaar (aannemer) naar de gemeente voor zijn Iskan. Als die is afgegeven, kan de nieuwe eigenaar ook naar de gemeente om zijn Iskan aan te vragen. Als eigenaar van het huis kunt u vervolgens een individuele Iskan aanvragen. Deze individuele Iskan is nodig om uw woning aan te sluiten op de openbare nutsvoorzieningen. Wanneer u geen Iskan hebt dan bent u aanzienlijk duurder uit voor je water en elektriciteit.


Tip2
Ga nooit zonder juridische begeleiding iets ondertekenen of betalingen doen voor zaken betreffende onroerend goed. In vele landen is de notaris de partij tussen de verkopende en de kopende partij. 

In Turkije heeft de notaris geen enkele invloed. Neem daarom altijd een juridische adviseur om de arm zodat er bijvoorbeeld o.a. een contractonderzoek gedaan kan worden. Dat betekent dat de papieren gecontroleerd worden op mogelijke valkuilen.

Een zorgvuldig onderzoek moet minimaal aangeven wat de juridische status is van een object, de solvabiliteit van de verkopende partij weergeven; "Wie is juridisch gerechtigd om de woning te verkopen, is er een Iskan afgegeven, is de verkopende partij een solide onderneming of is het een kale kip waar bij een misstand niets te halen valt? 
Wanner er sprake is van een sleutel klaar object: rust er een hypotheek op? Allemaal vragen die belangrijk zijn als je vastgoed wilt kopen in Turkije."

Tip 3
Een ander onderdeel van het onroerend goed onderzoek is het opstellen van een besteklijst. "We hebben de laatste tijd steeds meer zaken - aangespannen door zowel particulieren als door Verenigingen van Eigenaren - die betrekking hebben op niet nagekomen afspraken van de bouwer. Niets is zo vervelend om achteraf te moeten constateren dat het je woning aan bepaalde zaken ontbreekt, terwijl de aannemer die wel heeft beloofd. Je hebt van die bloedzuigers die achteraf zeggen: ja, maar dat kost extra. 
Om onprettige verrassingen achteraf te voorkomen, is het goed om van tevoren een gedegen besteklijst op te stellen."

Tags:
Iskan is een "legaliseerde bouwvergunning" welk aangeeft dat alles gebouwd is conform de bouwvergunning en de goedgekeurde bouwplannen. De aannemer krijgt deze iskan via de lokale gemeente.woensdag 30 maart 2016

Erfrecht Themadag

Na een geslaagde Themadag over Erfrecht met een groot aantal bezoekers, zijn wel allemaal wat wijzer geworden. Voor allen die deze dag gemist hebben en niet in het bezit zijn van onze folder. Kunnen deze alsnog downloaden.

Hoe regel ik mijn nalatenschap in Turkije?

Het aantal Turkije liefhebbers is met de jaren toegenomen. Deze liefhebbers hebben in de loop van de jaren geïnvesteerd in een vakantie woning of andere investeringen gedaan in Turkije. Zolang men ervan kan genieten verloopt alles tot op een zekere hoogte van een leien dakje. Maar wat als het onvermijdelijke zich voordoet, en men komt te overlijden? Dan rijst de vraag: wat te doen met de nalatenschap in Turkije?

Algemeen
De hoofdregel is dat de langstlevende echtgenoot ¼ deel van het erfgoed erft en de kinderen 3 / 4 deel. Heeft de erflater geen echtgenoot, dan erven de kinderen het geheel. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene of diens nazaten.


Men wordt automatisch erfgenaam van het erfgoed, maar beschikt niet meteen hierover. De erfgenaam dient namelijk bepaalde acties te (laten) ondernemen om daadwerkelijk erover te kunnen beschikken. De eerste stap is het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn.  Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt.  

Verklaring van erfrecht
Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van documenten, een apostille stempel nodig kan zijn.
·         internationale overlijdensakte
·         internationale uitreksel persoonsgegevens 
·         notariële verklaring van erfrecht uit  eigen land  
·         notariële advocaat volmacht
·         documentatie betreffende de erfgoederen (bank gegevens of Tapu)

Uitvoeren
Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. Met de 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht in uw bezit kunt u verdere acties ondernemen. Als het om een banktegoed gaat dient u zich te melden bij de desbetreffende bank. Indien het om een woning gaat dient u zich te melden bij het plaatselijke Tapu kantoor.


Testament
In Turkije dient u uw testament ten overstaan van een notaris, in het bijzijn van 2 getuigen op te stellen. Testamenten opgesteld ten behoeve van buitenlanders worden door de Turkse notaris gedeponeerd bij de Centrale dienst in Ankara.

Of het raadzaam is om een testament te laten opstellen is afhankelijk van uw specifieke gezinsomstandigheden dan wel uw toekomst verwachtingen betreffende uw vermogen. Van belang is om te weten dat u uw kinderen niet volledig kunt onterven. De legitieme portie van een kind is 1/2 van de wettelijke erfdeel. De echtgenoot kan nimmer worden onterfd.

Ook buitenlandse testamenten zijn rechtsgeldig in Turkije. Wel dient deze akte alsnog door een Turkse  rechtbank te worden erkend.

Tot Slot
De hiervoor beschreven informatie is van algemene aard. Iedere rechtssituatie dient op zichzelf te worden beoordeeld. Gezien de persoonsgebondenheid van de erfrechtelijke kwesties is het raadzaam om zich persoonlijk te laten informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u denkt.  

Voorkant
Binnenzijde