Pagina's

maandag 28 december 2020

Bedragen Minimumloon 2021 Turkije

Ook in Turkije heeft u als werknemer recht op het wettelijk minimumloon, minder dan het wettelijke
kan niet uitgekeerd worden. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2021  tot en met 31 december 2021.

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
 • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Meer hierover zal gepubliceerd worden op onze website. 
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2021 - 31.12.2021BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon3.577,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%500,85
Premie werkloosheidswet 1%35,78
Loonbelasting 15% (*)456,13
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)268,31
Stempelbelasting 7,59% (*)27,15
Totale Inhoudingen1019,91
Netto Loon2.825,90
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon3.577,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%554,51
Premie werkloosheidswet 2%71,55
Totale kosten voor werkgever4.203,56

N.B.
 • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 3.040,88 TL.
Bron: www.selmaoren.com

woensdag 23 december 2020

Amnestiewet; belastingschulden & sociale verzekeringspremies

Amnestiewet 2020; Herstructureringsregeling inzake belastingschulden & sociale verzekeringspremies. 

Het Turkse Parlement heeft het voorstel tot herstructureringsregeling betreffende openstaande belastingschulden en sociale verzekeringspremies aangenomen. Deze regeling is na publicatie in het Staatsblad op 17 November 2020 van kracht geworden. 

U heeft tot 31 december 2020 de tijd om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De regeling is van toepassing op allerlei  belastingschulden die aangeslagen zijn voor 31 augustus 2020. Hierbij kunt u denken aan onroerend goed belasting, werknemerspremie, huurinkomsten belasting, vennootschapsbelasting, Kamer van Koophandel enz. 

Wat biedt deze regeling voor mij? Wie komt in aanmerking hiervoor? Hoe en op welke wijze moet ik de aanvraag indienen? Wat zijn de mogelijkheden tot betalen? Hoe geschiedt de afbetaling? Hieronder vindt u onder andere de antwoorden op deze vragen. 


Lees verder.....

maandag 24 augustus 2020

Erfrecht onder Coronatijd

De mens leeft als een onsterfelijke echter het onvermijdelijke ligt altijd op de loer. De wereldwijde pandemie heeft de mens indirect aan het denken gezet over wat te doen als hij/zij onverwachts komt te overlijden. 

Thuis in eigen land kan je nog op korte termijn het een en andere regelen. Maar wat doe je met vermogen dat je in het buitenland hebt vastgezet of bezit.? 


Het antwoord is vrij eenvoudig. Aan de hand van uw wensen en doelstellingen kunnen wij namens u alle rechtshandelingen in detail uitvoeren. Het enige dat we nodig hebben is een gespecificeerde opdracht aangevuld met een notarieel gelegaliseerd volmachtverlening.  Op deze manier kunt u op afstand in alle veiligheid uw zaken met betrekking tot uw nalatenschap in Turkije afhandelen.

 

Voor de legalisatie van de specifieke volmacht kunt u terecht bij de plaatselijke Turkse Consulaat, uw eigen notaris of een willekeurige notaris in de buurt. Afhankelijk van de opdracht stellen wij de specifieke inhoud van de volmacht in het Nederlands op,  die door uw notaris kan worden gelegaliseerd. Zodoende bent u op de hoogte van de details waarvoor u volmacht verleent.  

 

Hoofdregel Turks Erfrecht

De langstlevende echtgenoot verkrijgt automatisch ¼ deel van het erfgoed. Het ¾ deel komt in evenredigheid toe aan de kinderen. Heeft de erflater geen echtgenoot, dan erven de kinderen het geheel. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene of diens nazaten. 

 

Men wordt automatisch erfgenaam van het erfgoed, maar beschikt niet meteen hierover. De erfgenaam dient namelijk bepaalde acties te (laten) ondernemen om daadwerkelijk erover te kunnen beschikken. De eerste stap is het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

 

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad, maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt. 

 

Verklaring van erfrecht

Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van de documenten, een apostille stempel nodig kan zijn.


 • internationale overlijdensakte
 • internationale uittreksel persoonsgegevens 
 • notariële verklaring van erfrecht uit  eigen land  
 • notariële advocaat volmacht
 • documentatie betreffende de erfgoederen (bank gegevens of Tapu)

 

Uitvoeren

Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. De 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering bij de instanties die zich ontfermen over de zakelijke registratie van het erfgoed. 

 

Testament

In Turkije dient u uw testament ten overstaan van een notaris, in het bijzijn van 2 getuigen op te stellen. Testamenten opgesteld ten behoeve van buitenlanders worden door de Turkse notaris gedeponeerd bij de Centrale dienst in Ankara. Een Nederlands testament is ook naar Turks recht rechtsgeldig. Voor een soepele rechtsuitvoering  is het adviseerbaar om soepel deze buitenlandse testament naar Turks recht notarieel te laten legaliseren. Ook dit kunnen wij namens u uitvoeren.  

 

Tot Slot

De hiervoor beschreven informatie is van algemene aard. Iedere rechtssituatie dient op zichzelf te worden beoordeeld. Gezien de persoonsgebondenheid van de erfrechtelijke kwesties is het raadzaam om zich persoonlijk te laten informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u denkt.  

 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  Ook op afstand staan wij tot uw beschikking.