Pagina's

woensdag 26 december 2018

Bedragen Minimumloon 2019 Turkije

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2019  tot en met 31 december 2019.

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
 • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Wanneer deze voor 2019 vastgesteld zijn zullen deze gepubliceerd worden op onze website. Om een idee te hebben van de tarieven van 2018, verwijzen wij u naar onze publicatie uit 2018
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2019 - 31.12.2019BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.558,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%358,12
Premie werkloosheidswet 1%25,58
Loonbelasting 15% (*)326,15
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)191,85
Stempelbelasting 7,59% (*)19,42
Totale Inhoudingen729,26
Netto Loon2.020,59
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.558,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%396,49
Premie werkloosheidswet 2%51,16
Totale kosten voor werkgever3.005,65

N.B.
 • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 2.174,64 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr

zaterdag 22 december 2018

Wij zijn op Whatsapp

Stuur ons een appje.
We zijn graag makkelijk bereikbaar.
Daarom kun je ook gewoon een appje sturen met een vraag over je juridische dan wel over uw zakelijke vragen.
Sla ons WhatsApp nummer +31 685 304 235 op in je contacten en je kunt ons op ieder moment van de dag een bericht sturen.
Klik om een appje te sturen.
Dit is een "pilot" Whatsapp, we willen kijken in hoeverre wij u op deze manier jouw kunnen helpen.
Alvast bedankt voor uw opmerkingen.

dinsdag 16 oktober 2018

Verkrijgen van de Turkse nationaliteit met aankoop onroerend goed


Turkije is nog nooit zo gul geweest als het afgelopen jaar. De economie van het land blijft bewegen met zijn ups en downs en vindt redenen om buitenlands kapitaal aan te trekken. Dit maal komt het nieuws van Binnenlandse Zaken en meldt dat de voorwaarden voor het verwerven van de Turkse nationaliteit zijn veranderd in die zin dat met name de gevraagde verwervingskapitaal is verlaagd.

Met de verordening tot wijziging van de verordening betreffende de toepassing van de Turkse nationaliteitswet gepubliceerd in het staatsblad, zijn de volgende zaken voor het verwerven van het Turkse staatsburgerschap gewijzigd;


 • In het kader van bedrijfsinvesteringen wordt de minimale investering in vast kapitaal teruggebracht van 2 miljoen dollar tot 500 duizend dollar
 • investeren middels aankoop van een onroerend goed is verlaagd van $ 1 miljoen 250 duizend dollar, op voorwaarde dat het gekochte onroerend goed niet binnen drie jaar wordt verkocht
 • de limiet die is vastgesteld voor het verkrijgen van het staatsburgerschap door een bepaald bedrag aan deposito's bij Turkse banken vast te zetten voor een periode van drie jaar of verwerving van overheidsschuldinstrumenten is gereduceerd van 3 miljoen dollar tot 500 duizend dollar,
 • participeren en investeren in deelnemingsaandeel vastgoedbeleggingsfonds of participatie aandeel risicokapitaal investeringsfonds is verlaagd van 1,5 miljoen dollar naar 500 duizend dollar.
Bovendien is de huidige mogelijkheid voor werkgevers, om het Turkse staatsburgerschap te verwerven, teruggebracht van 100 personeelsleden naar 50 personeelsleden.

Als expert in onroerend goed investeringen en juridische zaken, is mijn aandacht in het bijzonder getrokken naar de mogelijkheid van het verkrijgen van het staatsburgerschap bij een investering in een onroerend goed.

Want stel u eens voor dat u graag een onderneming wilt opzetten met vastgoed als basis tot opslag, verwerken , produceren of verhandelen , dan omzeilt u hiermee meteen de aanvraag tot een werkvergunning . En laten we vooropstellen dat het hebben van een werkvergunning voor een buitenlandse investeerder de draagvlak is om van start te gaan.

Mocht u meer informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.