Pagina's

zondag 3 februari 2019

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


De Turkse Limited Şirket (Ltd.) is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). 
Bij een Limited Şirket moeten er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een Limited Şirket moet minimaal 10.000 TL  kapitaal inbrengen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.


De Limited Şirket kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. 
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertrouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

Overige vormen van ondernemingen in Turkije zijn:

  • Eenmanszaak (mogelijk bij verblijf van meer dan 5 jaar in Turkije)
  • Naamloze Vennootschap (Anonim Şirket)

woensdag 26 december 2018

Bedragen Minimumloon 2019 Turkije

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2019  tot en met 31 december 2019.

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
  • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Wanneer deze voor 2019 vastgesteld zijn zullen deze gepubliceerd worden op onze website. Om een idee te hebben van de tarieven van 2018, verwijzen wij u naar onze publicatie uit 2018
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2019 - 31.12.2019BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.558,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%358,12
Premie werkloosheidswet 1%25,58
Loonbelasting 15% (*)326,15
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)191,85
Stempelbelasting 7,59% (*)19,42
Totale Inhoudingen729,26
Netto Loon2.020,59
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.558,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%396,49
Premie werkloosheidswet 2%51,16
Totale kosten voor werkgever3.005,65

N.B.
  • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 2.174,64 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr

zaterdag 22 december 2018

Wij zijn op Whatsapp

Stuur ons een appje.
We zijn graag makkelijk bereikbaar.
Daarom kun je ook gewoon een appje sturen met een vraag over je juridische dan wel over uw zakelijke vragen.
Sla ons WhatsApp nummer +31 685 304 235 op in je contacten en je kunt ons op ieder moment van de dag een bericht sturen.
Klik om een appje te sturen.
Dit is een "pilot" Whatsapp, we willen kijken in hoeverre wij u op deze manier jouw kunnen helpen.
Alvast bedankt voor uw opmerkingen.