Advocaat Turkije

Pagina's

vrijdag 24 februari 2017

BTW voordeel bij Woning Aankoop

Turkije heeft een roerige winter achter de rug, maar het land blijft niet bij de pakken zitten. De wetgever doet er alles aan om het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse investeerder. Want het ziet er naar uit dat de komende zomer de vastgoed prijzen die al waren gedaald, nog lager zullen uitpakken voor de buitenlandse investeerder.


De wetgeving is vandaag zodanig aangepast, om de buitenlandse investeerder de mogelijkheid te geven om onroerend goed met aftrek van de BTW te kopen.

De hoogte van de BTW is afhankelijk van de oppervlakte van de woning. De enige voorwaarde die de wetgever hieraan stelt is dat de aankoop minimaal 1 jaar in het bezit van de aankoper blijft. Ook de Turkse Nationaliteiten, woonachtig in het buitenland kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

De doorsnee toerist zal Turkije dit jaar wel vermijden maar als je eerder de landelijke schoonheid en de aantrekkelijke leefklimaat van Turkije hebt meegemaakt, weet je net zo goed dat het nog niet eens zo slecht idee is om nou juist nu te gaan investeren.

De prijzen op de woningmarkt zijn behoorlijk gedaald. Nieuw bouwwerk staat te lonken naar nieuwe eigenaren . De Euro staat vrij hoog ten opzichte van de Turkse lira's, terwijl de euro bijna niets oplevert op je eigen spaarbank.

De verwachte rendement daarentegen is een stijging van minimaal 30% binnen 3 jaar. Met 16 jaar werkervaring kunnen wij alleen maar onderstrepen dat met de huidige marktvoorwaarden en vooruitzichten de investeerder niets te verliezen heeft alleen maar te winnen. Laat u zich vrijblijvend adviseren door ons.

vrijdag 17 februari 2017

Aanvraag Werkvergunning in Turkije

Turkije staat bekend als een dynamiek land met veel ondernemingsmogelijkheden. Als buitenlander kun je vrij makkelijk een bedrijf opzetten. Er is geen enkele belemmering om van start te gaan bij de kamer van koophandel en een winkel is vrij snel gevonden. Ook op het arbeidsveld is er veel vraag naar werknemers die de vreemde talen goed beheersen en flexibel zijn.

Maar hoe staat het met de werkvergunning? Want elke buitenlander die in Turkije werkt dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Het is niet makkelijk om aan een werkvergunning te komen maar dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is.

Werkvergunningen worden behandeld en afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van Turkije (MvW)


Aanvragen via de Turkse diplomatieke kanalen

Wanneer u een aanvraag wilt indienen via de Turkse diplomatieke kanalen in uw eigen land, dient u de documenten per direct aan te leveren met een Turkse vertaling en de notariële bekrachtiging. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar MvW. Na goedkeuring van de aanvraag door het MvW, is het van belang dat de aanvrager binnen 90 dagen Turkije binnenkomt.

Aanvragen in Turkije

Buitenlanders die in Turkije verblijven met een geldige verblijfsvergunning (minimaal 6 maanden geldig ten tijde van de aanvraag) kunnen direct een aanvraag indienen bij het Ministerie van Werkgelegenheid in Turkije.
De aanvrager en de werkgever dienen alle benodigde documenten in te leveren tijdens de online aanvraag.
Aanvragen worden binnen 30 dagen beoordeeld, mits alle benodigde documenten compleet door de aanvrager en de werkgever zijn aangeleverd. Bepaalde beroepsgroepen zijn uitgesloten van een werkvergunning enkele voorbeelden zijn: beroepen uit de gezondheidssector of de rechtsgeleerdheid.

Tijdens de behandeling van een werkvergunning, zijn er een aantal criteria waar u in ieder geval zeer zeker rekening mee moet houden.

  • Een onderneming dient voor elk buitenlandse werknemer in dienst, minimaal 5 Turkse werknemers in dienst te nemen. 
  • De werkgever moet minimaal een gestort kapitaal van 100.000 TL of als alternatief een bruto omzet van minstens 800.000 TL op jaarbasis te hebben.
  • Indien de aanvrager zelf de aandeelhouder van een onderneming is dan dient hij minimaal 20% van de aandelen te bezitten die niet minder is dan 40.000 TL.
  • Loonschijven voor buitenlandse werknemers zullen hoger liggen dan voor een Turkse werknemer.


dinsdag 17 januari 2017

Erfrecht en de Wet anno 2017

Er komt zoveel op u af als een partner of familielid plotseling komt te overlijden. U moet zoveel zaken regelen. In ''eigen'' land en taal zijn deze dingen al moeilijk genoeg, maar wat als er ook in het geliefde vakantieland Turkije een woning op naam van de overledene staat of dat een gezamenlijke rekening geblokkeerd is. Uw tijd heeft u hard nodig bij het verwerken van uw verlies en het hervinden van een balans in het leven, want of u nu kinderen hebt of niet, na al die jaren van samenzijn staat u er toch weer alleen voor.

In principe zou u heel veel dingen zelf kunnen afhandelen. Een advocaat is niet direct noodzakelijk, maar de praktische ervaring op juridisch en belastingtechnisch niveau kunt u wel goed gebruiken. Houd er rekening mee dat Turkije een land is die de Engelse taal nog steeds niet of nauwelijks machtig is. Met de hulp van een beëdigde vertaler komt u al heel ver, maar let wel op het gegeven dat zij of hij geen juridische of belastingtechnische adviseur is.  In deze tijd van verdriet en verwerking wilt u uw tijd en geld niet onnodig besteden aan de bekende vriend of buurman die u wel even goed bedoeld zullen helpen. Maar waar moet u beginnen?

De eerste stap is om vast te stellen wie volgens Turks recht de erfgenamen zijn. Elke familie situatie is weer anders. Naar Nederlands/ Belgisch recht zijn er tal van mogelijkheden qua gezinssamenstelling, maar Turks recht erkent geen samenwonen, geregistreerd partnerschap of homohuwelijken en dat kan vergaande gevolgen hebben in de verdeling van de nalatenschap. Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of van een homohuwelijk wordt er veelal gebruik gemaakt van een testament. In een van deze gevallen is het zeker verstandig om een advocaat te contacteren voor de beoordeling en uitvoering van het testament naar Turks recht.

De tabellen hieronder geven slechts de 'ABC'  principes van een verdeling van de nalatenschap naar Turks recht bij een doorsnee huwelijksgemeenschap met of zonder kinderen.


De volgende stap is het vergaren van de documenten in uw eigen land. Zoals de verklaring van erfrecht, apostille stempels, uittreksels van het bevolkingsregister, volmachten etc. Aan de hand van de vaststelling van de wettelijke erfgenamen en uw toekomstige plannen wordt een basis lijst met documenten opgesteld. Want het is goed mogelijk dat u op korte termijn de woning wilt verkopen of overdragen op naam van uw kind / kinderen. In zo een geval is het handig om meteen de documenten voor de volgende stappen al in het bezit te hebben. Het scheelt  in tijd en kosten. Daarom is het handig samen te werken met een kantoor dat meedenkt over het wie, wat en waar.


Vervolgens is het tijd om uitvoering aan het nalatenschap te geven. Aan de hand van de documenten dient de Turkse kantonrechter de erfgenamen vast te stellen en een verklaring van erfrecht af te geven. Daarom is het noodzakelijk dat alle buitenlandse documenten correct beëdigd worden vertaald. Na de afgifte van de verklaring van erfrecht worden de administratiefrechtelijke aspecten vervuld. Hierbij moet u denken aan het afhandelen van de acties bij de belastingdienst en verdere uitvoering en inschrijving van de nieuwe eigendomssituatie bij het Tapu kantoor. 

Al met al heel wat stappen die ondernomen moet worden.....

U leest, ook in tijden van verdriet en verwerking staan wij u graag met raad en daad bij.