Pagina's

maandag 24 augustus 2020

Erfrecht onder Coronatijd

De mens leeft als een onsterfelijke echter het onvermijdelijke ligt altijd op de loer. De wereldwijde pandemie heeft de mens indirect aan het denken gezet over wat te doen als hij/zij onverwachts komt te overlijden. 

Thuis in eigen land kan je nog op korte termijn het een en andere regelen. Maar wat doe je met vermogen dat je in het buitenland hebt vastgezet of bezit.? 


Het antwoord is vrij eenvoudig. Aan de hand van uw wensen en doelstellingen kunnen wij namens u alle rechtshandelingen in detail uitvoeren. Het enige dat we nodig hebben is een gespecificeerde opdracht aangevuld met een notarieel gelegaliseerd volmachtverlening.  Op deze manier kunt u op afstand in alle veiligheid uw zaken met betrekking tot uw nalatenschap in Turkije afhandelen.

 

Voor de legalisatie van de specifieke volmacht kunt u terecht bij de plaatselijke Turkse Consulaat, uw eigen notaris of een willekeurige notaris in de buurt. Afhankelijk van de opdracht stellen wij de specifieke inhoud van de volmacht in het Nederlands op,  die door uw notaris kan worden gelegaliseerd. Zodoende bent u op de hoogte van de details waarvoor u volmacht verleent.  

 

Hoofdregel Turks Erfrecht

De langstlevende echtgenoot verkrijgt automatisch ¼ deel van het erfgoed. Het ¾ deel komt in evenredigheid toe aan de kinderen. Heeft de erflater geen echtgenoot, dan erven de kinderen het geheel. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene of diens nazaten. 

 

Men wordt automatisch erfgenaam van het erfgoed, maar beschikt niet meteen hierover. De erfgenaam dient namelijk bepaalde acties te (laten) ondernemen om daadwerkelijk erover te kunnen beschikken. De eerste stap is het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

 

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad, maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt. 

 

Verklaring van erfrecht

Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van de documenten, een apostille stempel nodig kan zijn.


  • internationale overlijdensakte
  • internationale uittreksel persoonsgegevens 
  • notariële verklaring van erfrecht uit  eigen land  
  • notariële advocaat volmacht
  • documentatie betreffende de erfgoederen (bank gegevens of Tapu)

 

Uitvoeren

Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. De 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering bij de instanties die zich ontfermen over de zakelijke registratie van het erfgoed. 

 

Testament

In Turkije dient u uw testament ten overstaan van een notaris, in het bijzijn van 2 getuigen op te stellen. Testamenten opgesteld ten behoeve van buitenlanders worden door de Turkse notaris gedeponeerd bij de Centrale dienst in Ankara. Een Nederlands testament is ook naar Turks recht rechtsgeldig. Voor een soepele rechtsuitvoering  is het adviseerbaar om soepel deze buitenlandse testament naar Turks recht notarieel te laten legaliseren. Ook dit kunnen wij namens u uitvoeren.  

 

Tot Slot

De hiervoor beschreven informatie is van algemene aard. Iedere rechtssituatie dient op zichzelf te worden beoordeeld. Gezien de persoonsgebondenheid van de erfrechtelijke kwesties is het raadzaam om zich persoonlijk te laten informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u denkt.  

 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van onze diensten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  Ook op afstand staan wij tot uw beschikking. 

dinsdag 30 juni 2020

Het Turkse kadaster introduceert: WebTapu-applicatie!

Een wereldwijde uitbraak van een besmettelijke ziekte heeft ook zijn positieve kanten. Het heeft ervoor gezorgd dat de mens zaken anders benadert of het heeft zaken bespoedigt die anders niet of nauwelijks van start zouden gaan. Alhoewel Turkije al een tijd bezig is met digitaliseren van het landelijk overheidssysteem, heeft het Coronavirus ertoe bijgedragen dat de meeste (semi-)overheidsinstanties per direct zijn overgestapt naar een online systeem. Het Directoraat-Generaal van het landelijke Kadaster (Tapu) is een van deze instanties. Het gaat om de zogenaamde WebTapu-applicatie. De bedoeling van deze online applicatie is dat te zijner tijd een eigendomsoverdracht achter je PC kan geschieden zonder dat partijen zich persoonlijk moeten melden bij de plaatselijke Tapu kantoor. Maar zover zijn we er nog niet.Lees verder op mijn website:
http://www.selmaoren.com/newsletter/het-turkse-kadaster-introduceert-webtapu-applicatie 


dinsdag 26 mei 2020

Vereniging van Eigenaren; Corona-lockdown, wel of niet vergaderen?

Het voorjaar betekent voor vele vakantiewoning eigenaren het bijeenwonen van de Algemene Leden Vergadering op het park. Maar hoe moet dat nu als je niet naar Turkije kunt overvliegen of überhaupt niet bij elkaar mag komen? Mag de bestuurder alsnog besluiten nemen nu zijn bestuurstermijn is afgelopen?  Zijn  online leden vergaderingen geldig? Kan de bank toegang tot de rekeningen weigeren nu de bestuurstermijn ten einde is? Simpele vragen zonder duidelijke antwoorden. 

Lees verder op www.selmaoren.com