Pagina's

dinsdag 1 oktober 2019

Turkije; Handhaving rookverbod in privévoertuigen

Na een groot rookverbod op binnenruimtes is roken eveneens niet toegestaan in privévoertuigen! In principe heeft de Turkse regering sinds 24 mei 2013 een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot het rookverbod in privévoertuigen. Ongeacht het feit dat het betreffende wetsartikel al sinds 5 jaar bestond werd deze totaal niet gehandhaafd. Tot op heden!

In het kader van de strijd tegen roken is de Turkse verkeerspolitie van start gegaan met de handhaving van het rookverbod in privévoertuigen.
Als de politie de chauffeurs ziet roken, kunnen ze hen een geldboete opleggen.  Ondanks de overgrote negatieve reacties van de gebruikers, vallen evenals de elektronische waterpijp en elektronische sigaretten onder het verbod.


Hoe wordt het rookverbod geregeld in de wet? 
De wet omschrijft het verbod als volgt; 
"In openbaar vervoer, inclusief openbaar vervoer over land, spoor, zee en in de lucht. Ook van toepassing op bestuurdersstoelen van privévoertuigen en taxidiensten."

"Onder het verbod vallen alle soorten waterpijpen en sigaretten die worden gebruikt zonder tabak, maar die worden gebruikt op de  manier die vergelijkbaar is met tabaksproducten, worden beschouwd als tabaksproducten. "

Hoe hoog bedraagt de geldboete? 
De geldboete voor het roken in een privévoertuig bedraagt 153 TL (September 2019).


Overige rookvrije zones:
  • In openbare gebouwen,
  • In de gesloten ruimtes van de gebouwen die eigendom zijn van privaatrechtelijke personen voor alle soorten onderwijs, gezondheid, productie, handel, sociale, culturele, sport-, entertainment- en soortgelijke doeleinden, inclusief gangen, en waar meer dan één persoon kan binnenkomen (behalve residentiële woningen),
  • In binnen- en buitenruimtes van instellingen voor voorschools onderwijs, instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, waaronder instellingen voor particulier onderwijs en opleiding, gebouwen voor culturele en maatschappelijke dienstverlening,
  • In restaurants die eigendom zijn van privaatrechtelijke personen en in amusementsfaciliteiten zoals koffiehuizen, cafetaria's en pubs,
  • Tabaksproducten mogen niet worden gebruikt bij sport-, cultuur-, kunst- en entertainmentactiviteiten die in het openbaar plaatsvinden. Echter, op deze gelegenheden kunnen speciale ruimtes worden gecreëerd waar de consumptie van tabaksproducten wel worden toegestaan.

donderdag 26 september 2019

Ondernemingsrecht beslag op privé vermogen aandeelhouders

Zaken doen is veelal risico’s nemen. Uiteraard heeft men het voorkeur om zaken te doen met ondernemingen die kapitaal krachtig zijn. Maar de vraag is natuurlijk; hoe weet men zeker dat een onderneming vermogend genoeg is, dan wel door de tijd heen staande blijft.

Hebt u een vordering op een onderneming die niet meer solvabel is of lijkt te zijn, dan is de kans op een goede afloop bijna nihil. Een gewonnen rechtbankzaak geeft geen garantie op terugvordering en incassering van uw geld.

Als u zaken doet met een onderneming (een Turkse Ltd. of A.Ş.), dan is de onderneming als rechtspersoon uw contract partner en niet haar aandeelhouders in persoon. Indien de onderneming een "kale kip" is, kan een simpele incasso procedure jegens de onderneming niets opleveren.

Toch zijn er mogelijkheden om naast de onderneming, ook de aandeelhouders van de onderneming privé aansprakelijk te stellen. Hetgeen is mogelijk als de onderneming geld te goed heeft van haar aandeelhouders. Dan maakt de schuldeiser weldegelijk een kans om zijn vordering te verhalen op het privévermogen van aandeelhouders van de onderneming.


Situaties waarbij de aandeelhouder privé aansprakelijk gesteld kan worden zijn als volgt;

  • In gebreke zijn met de kapitaal volstorting, 
  • Geldlening afkomstig van de bedrijfsrekening , 
  • Geld verschuldigd zijn aan de onderneming m.b.t. verkregen diensten of goederen, 
  • Vorderingen ten goede van de onderneming,  die privé geïncasseerd zijn, 
  • Persoonlijke schulden, die voorgeschoten zijn door de onderneming. 

U zult begrijpen dat de boekhouding van de onderneming zeer bepalend is als bewijslast.

Kortom, mocht u een vordering hebben tegen een insolvabel onderneming terwijl de partners in dure auto’s rondrijden, of een gerechtelijke vordering tegen een bedrijf die ondertussen failliet is, of anderszins laat u zich bij ons nader adviseren over uw juridische mogelijkheden.

Of heeft u een onderneming in Turkije en u bent niet zeker van een gedegen boekhouding laat zich u adviseren door onze experts opdat u niet later met onverwachte incasso procedures tegen u en uw aandeelhouders in privé komt te staan.

dinsdag 17 september 2019

Verplichte EMailadres voor Turkse Ondernemingen

Verplichte Elektronische postadres voor Turkse ondernemingen

Turkije stapt in rap tempo over naar de elektronische, dan wel de digitale tijdperk. Hiertoe heeft de Turkse overheid onlangs een nieuwe stap gezet binnen de toepassingsgebied van de Notificatiewet. Het betreft een verordening die sinds 1 januari 2019 van kracht is, waarbij bepaalde doelgroepen verplicht zijn gesteld om in het bezit te zijn van een elektronische postadres, de zogeheten 'E-tebligat adresi'.

In het kader van de nieuwe verordening, zijn zowel de overheidsinstellingen alsmede de particuliere bedrijven en kantoren verplicht om in het bezit te zijn van een elektronische postadres om alle officiële kennisgevingen op deze elektronische adres te kunnen doen. Dit adres wordt op aanvraag afgegeven door de lokale postkantoren (PTT UETS).


Het elektronische postadres is bedoeld om alle officiële kennisgevingen afkomstig van overheidsinstanties zoals, de rechtbanken, het belastingdienst, de notariaten, de Kamer van Koophandel  en dergelijke instanties digitaal te kunnen ontvangen. De strekking van deze toepassing is om de betekening van officiële stukken aan de particuliere rechtspersoonlijkheden te versimpelen dan wel te versnellen en hiermee de werkdruk bij de overheidsdiensten zoals de rechtbank als het postkantoor te  verminderen.

Indien u eigenaar bent van een bedrijf of onderneming in Turkije neem op tijd  contact op met uw accountant of boekhouder om zeker te zijn of die reeds de aanvaag van een elektronische postadres heeft verzocht.

Uiteraard kunt u ook met al uw vragen met betrekking tot uw onderneming bij ons terecht.