Advocaat Turkije

Pagina's

woensdag 19 september 2018

Omzetten contracten naar Turkse Lira


De spectaculaire val van de Turkse lira van de afgelopen maanden zorgt voor veel onrust in Turkije. De regering stelt zich op verschillende manieren strijdbaar op, maar de lira blijft zijn waarde verliezen tegen over de dollar en de euro.

Op 12 september 2018 heeft president Erdoğan een besluit genomen om de val van de Turkse Lira te stoppen.

Het nieuwe besluit houdt in dat alle overeenkomsten betreffende aankoop- , verkoop- en huurcontracten van roerende- en onroerende goederen die zijn aangegaan in een vreemde valuta binnen 30 dagen omgezet moeten worden in Turkse lira's vanaf de dag dat het besluit is gepubliceerd in de Staatsblad van Turkije, 12 september 2018.

Buiten dit besluit vallen de gevallen die door de ministerie zijn bepaald. Dus als u in het bezit bent van een goed in Turkije en dit contract is aangegaan in euro's of in een andere valuta dient u dit voor 12 oktober 2018 om te zetten in Turkse lira's .


woensdag 27 juni 2018

Erkenning scheiding in Turkije

Een huwelijk voor het leven is niet voor ieder stel weggelegd. Het beëindigen van een huwelijk bereik je met het laten inschrijven van een gerechtelijke scheidingsbesluit bij het burgerlijke bevolkingsregister. Maar wat als het huwelijk is ingeschreven in meerdere landen? Het ene land erkent een buitenlandse scheidingsbesluit eerder en onvoorwaardelijk  als het andere land.

Turkije erkent een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Een juridische procedure moet gevolgd worden wil je dat je huwelijksregistratie wordt uitgeschreven uit de Turkse bevolkingsregister. Het buitenlandse scheidingsbesluit dient in Turkije eerst door een rechtbank te worden erkend voordat het kan worden ingeschreven in de bevolkingsregister. Een erkenningsprocedure is op zichzelf een formaliteit dat moet worden uitgevoerd tenzij er aspecten zijn die indruisen tegen de openbare orde en zeden.


De uitzondering op deze erkenningsregel is sinds kort mogelijk. Een erkenningsprocedure is niet meer noodzakelijk bij Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland. Een Nederlandse of Belgische scheidingsbesluit kan door de Turkse partijen of op verzoek van hun advocaat worden ingeschreven bij het Turkse Consulaat in het buitenland. Voor alle duidelijkheid deze uitzondering is slechts van toepassing bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit dragen.
Mocht een van de partners of beide partners de buitenlandse nationaliteit hebben dan dienen ze alsnog de Turkse erkenningsprocedure te doorlopen, opdat de scheiding ook in Turkije wordt erkend.

Een Turkse erkenningsprocedure kan door een van de partijen worden gestart en  wordt door de rechtbank bekend gemaakt tegen de andere partner. De procedure neemt veelal tijd in beslag omdat partijen buiten Turkije verblijven. De internationale betekening van papieren aan partijen is omslachtig en kostbaar.  De omslachtige procedure kan worden verkort  indien beide partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze. 

Alle regels en wetgevingen tot heden juni 2018 zijn reeds opgenomen in dit artikel.

donderdag 1 maart 2018

Bestuursaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren - afsluiten boekjaar van de vve

Soms komt er een rechtbankzaak voor die mij ertoe aanzet om een onderwerp in kwestie onder de aandacht van een breder publiek te brengen. De strafkamer van de Turkse Rechtbank in kwestie besloot dat de gekozen bestuurders van een vereniging van eigenaren strafrechtelijk laakbaar hebben gehandeld doordat zij de officiële administratie (boekhouding) van de vereniging van eigenaren niet goed hebben bijgehouden en afgesloten .


Het gaat in deze om het formeel afsluiten van de officiële boeken van een vereniging van eigenaren conform artikel 36 van de Wet op de Appartementen. Artikel 36 van deze Wet bepaalt namelijk dat een bestuurder van een vereniging verplicht is om alle officiële administratie van de vereniging, zoals de overeenkomsten, de uitgaven, de uitnodigingen, de volmachten en alle  briefstellingen met data en overzicht in tijdsvolgorde bij te houden in een officieel notarieel gelegaliseerd boek die aan het einde van elk kalenderjaar moet worden afgesloten door een publieke notaris. Dit administratieboek staat los van de officiële besluitboek waarin de besluiten van de vereniging worden opgenomen.

Een bestuurderschap bij een vereniging van eigenaren is veelal een niet betaald baan. Een vrijwilligerswerk dus, tenzij de leden anders bepalen. De kandidaatstelling of nominatie voor een bestuursfunctie vindt plaats ten tijde van de jaarlijkse algemene leden vergadering. Een vereniging is verplicht om ieder jaar ten minste eenmaal bij elkaar te komen. Een bestuurder dient bij een geavanceerde meerderheid van stemmen te worden benoemd. Een geavanceerde meerderheid bestaat uit meerderheid in aandeelhouderschap alsmede meerderheid in het aantal van aanwezige leden. Een bestuurder kan slechts voor (1) een jaar worden benoemd. Het bestuur van een vereniging bestaat uit een of drie leden.

Het spreekt voor zich dat een benoemde bestuurder verantwoordelijk is voor het correct bijhouden van de feitelijke als financiële administratie van een vereniging van woningeigenaren. De administratie dient in tijdsvolgorde in een notarieel gelegaliseerd administratieboek te worden bijgehouden. Dit boek dient aan het einde van een kalenderjaar en zeer zeker bij functie beëindiging te worden afgesloten door een publieke Turkse notaris. Zelfs indien de financiële activiteiten van een vereniging is gedelegeerd aan een derde partij of een Home Management bedrijf blijft de benoemde bestuurder verantwoordelijk voor het correct bijhouden van dit boek als de afsluiting ervan.

Ons advies is laat u zich juridisch goed adviseren voordat u als buitenlander een bestuurders functie aangaat. Het bespaart u uiteindelijk veel kopzorgen.