Advocaat Turkije

Pagina's

woensdag 19 april 2017

Energielabel voor de woningbouw

Vergelijkbaar met de Europese landen wordt vanaf 2 mei 2017 ook in Turkije de energielabel verplicht gesteld voor gebouwen. Het energielabel is een maatstaf voor de energetische kwaliteit van de woningen. De Turkse overheid beoogd hiermee om de energiezuinige kwaliteit van de woningbouwmarkt te verbeteren. Dat de milieu hierbij gebaat is, staat op zichzelf.  De energielabel is tevens een concreet instrument voor de kopende consument ter analyse van de comfort in de woning, de maandelijkse energielasten en de woontechnische kwaliteit.

De verplichting omtrent de energielabel is geregeld in de Energieprestatie Wet nummer 5627 uitgebracht in 2007. Op een energielabel wordt informatie vermeld met betrekking tot de energieprestatie van een gebouw zoals, energie- en isolatie eigenschappen, energieverbruik voor de verwarming van de woning, de efficiëntie van de verwarming/koelsysteem, de niveau van energieverspilling en de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt uitgegaan van standaard bewonersgedrag en standaard klimaat condities.

De energieprestatie wordt onderverdeeld in classificaties die worden aangeduid met de letters A t/m G; Bij woningen met een A-label zijn reeds veel energiebesparende maatregelen genomen. Voor woningen met label G geldt echter dat nog veel energiebesparende maatregelen mogelijk zijn .

Ingevolge de bovengenoemde Wet worden gebouwen met een bouwvergunning verkregen voor 01.01.2011 beschouwd als bestaande gebouw en de gebouwen waarbij de bouwvergunning na 01.01.2011 is verkregen als nieuwbouw.

Nieuwbouw dient op zijn minst te worden gebouwd naar de maatstaven van een Energielabel met klasse C.  Met betrekking tot bestaande gebouwen bestaat er geen wettelijk vastgesteld minimale energielabel klasse. Een bestaand gebouw zal worden ingedeeld tussen de klassen A t/m G te bepalen aan de hand van de aard van de energieprestatie van het gebouw.

Wat betekent deze wet concreet voor uw gebouw waarin u een woning hebt? 
Conform deze wet dienen zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen voor 02.05.2017 in het bezit te zijn van een energielabel.

Wat zijn de consequenties van het niet hebben van een energielabel?
Een nieuwbouw gebouw dat niet voldoet aan de energiemaatregelen gesteld voor klasse C zal niet in aanmerking komen voor een gemeentelijke woonvergunning (de Iskan).
Bestaande gebouwen die niet in het bezit raken van een energielabel kunnen strafboetes verwachten van 20.000TL. Voordat een gebouw daadwerkelijk beboet wordt zal het bestuur van de vereniging van eigenaren aangemaand worden om binnen 30 dagen het gebrek aan een energielabel te voltooien.

Waar kan deze energielabel worden verkregen en wie is verantwoordelijk voor de controle erop?
Onder toezicht van de overheid zijn bepaalde ingenieursbureaus belast met de afgifte van een energielabel. Een energielabel is vanaf datum afgifte 10 jaar geldig. De bedrijven belast met afgifte van een energielabel kunt u terug te vinden op de website van Ministerie van Energie.
(Turks: http://www.eie.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx)


vrijdag 24 februari 2017

BTW voordeel bij Woning Aankoop

Turkije heeft een roerige winter achter de rug, maar het land blijft niet bij de pakken zitten. De wetgever doet er alles aan om het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse investeerder. Want het ziet er naar uit dat de komende zomer de vastgoed prijzen die al waren gedaald, nog lager zullen uitpakken voor de buitenlandse investeerder.


De wetgeving is vandaag zodanig aangepast, om de buitenlandse investeerder de mogelijkheid te geven om onroerend goed met aftrek van de BTW te kopen.

De hoogte van de BTW is afhankelijk van de oppervlakte van de woning. De enige voorwaarde die de wetgever hieraan stelt is dat de aankoop minimaal 1 jaar in het bezit van de aankoper blijft. Ook de Turkse Nationaliteiten, woonachtig in het buitenland kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

De doorsnee toerist zal Turkije dit jaar wel vermijden maar als je eerder de landelijke schoonheid en de aantrekkelijke leefklimaat van Turkije hebt meegemaakt, weet je net zo goed dat het nog niet eens zo slecht idee is om nou juist nu te gaan investeren.

De prijzen op de woningmarkt zijn behoorlijk gedaald. Nieuw bouwwerk staat te lonken naar nieuwe eigenaren . De Euro staat vrij hoog ten opzichte van de Turkse lira's, terwijl de euro bijna niets oplevert op je eigen spaarbank.

De verwachte rendement daarentegen is een stijging van minimaal 30% binnen 3 jaar. Met 16 jaar werkervaring kunnen wij alleen maar onderstrepen dat met de huidige marktvoorwaarden en vooruitzichten de investeerder niets te verliezen heeft alleen maar te winnen. Laat u zich vrijblijvend adviseren door ons.

vrijdag 17 februari 2017

Aanvraag Werkvergunning in Turkije

Turkije staat bekend als een dynamiek land met veel ondernemingsmogelijkheden. Als buitenlander kun je vrij makkelijk een bedrijf opzetten. Er is geen enkele belemmering om van start te gaan bij de kamer van koophandel en een winkel is vrij snel gevonden. Ook op het arbeidsveld is er veel vraag naar werknemers die de vreemde talen goed beheersen en flexibel zijn.

Maar hoe staat het met de werkvergunning? Want elke buitenlander die in Turkije werkt dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Het is niet makkelijk om aan een werkvergunning te komen maar dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is.

Werkvergunningen worden behandeld en afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van Turkije (MvW)


Aanvragen via de Turkse diplomatieke kanalen

Wanneer u een aanvraag wilt indienen via de Turkse diplomatieke kanalen in uw eigen land, dient u de documenten per direct aan te leveren met een Turkse vertaling en de notariële bekrachtiging. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar MvW. Na goedkeuring van de aanvraag door het MvW, is het van belang dat de aanvrager binnen 90 dagen Turkije binnenkomt.

Aanvragen in Turkije

Buitenlanders die in Turkije verblijven met een geldige verblijfsvergunning (minimaal 6 maanden geldig ten tijde van de aanvraag) kunnen direct een aanvraag indienen bij het Ministerie van Werkgelegenheid in Turkije.
De aanvrager en de werkgever dienen alle benodigde documenten in te leveren tijdens de online aanvraag.
Aanvragen worden binnen 30 dagen beoordeeld, mits alle benodigde documenten compleet door de aanvrager en de werkgever zijn aangeleverd. Bepaalde beroepsgroepen zijn uitgesloten van een werkvergunning enkele voorbeelden zijn: beroepen uit de gezondheidssector of de rechtsgeleerdheid.

Tijdens de behandeling van een werkvergunning, zijn er een aantal criteria waar u in ieder geval zeer zeker rekening mee moet houden.

  • Een onderneming dient voor elk buitenlandse werknemer in dienst, minimaal 5 Turkse werknemers in dienst te nemen. 
  • De werkgever moet minimaal een gestort kapitaal van 100.000 TL of als alternatief een bruto omzet van minstens 800.000 TL op jaarbasis te hebben.
  • Indien de aanvrager zelf de aandeelhouder van een onderneming is dan dient hij minimaal 20% van de aandelen te bezitten die niet minder is dan 40.000 TL.
  • Loonschijven voor buitenlandse werknemers zullen hoger liggen dan voor een Turkse werknemer.