Advocaat Turkije

woensdag 31 augustus 2016

Winstbelasting Onroerend Goed 2016

Winstbelasting onroerend goed 2016


Het is zeer gebruikelijk dat je in de meeste West-Europese landen winstbelasting afdraagt over het onroerend goed dat je bezit. Turkije is niet bekend met dit fenomeen, althans niet in de vorm die aldaar bekend staat. Vandaar dat Turkije jarenlang een aangenaam investeringsklimaat biedt voor buitenlandse investeerders. Hoe lang dat nog gaat duren is nog maar de vraag want Turkije is bezig om zijn belastingstelsel aan te passen conform de West-Europese modellen.

De Turkse belastingstelsel kent wel de verplichte winstbelasting opgave, bij verkoop van het onroerende goed binnen 5 jaar na aankoop van het onroerende goed. Dit wordt in het Turks "değer artış kazancı" genoemd.

De verplichte belastingopgave is afhankelijk van uw persoonlijke acties. De belastingdienst stuurt u geen belastingopgave formulier toe. Elk jaar in maart dient u zelf zorg te dragen voor een belastingaangifte “gelir vergisi beyannamesi” op basis van over het afgelopen kalenderjaar.

Mocht u in het afgelopen kalenderjaar meerdere onroerende goederen verkocht hebben, dan dient u alle verkopen in hetzelfde aangifte op te geven.

De hoofdregel hierbij is:

Indien het onroerend goed binnen 5 jaar na aankoop wordt doorverkocht, is de verkoper verplicht over de meerwaarde winstbelasting te betalen.
Wanneer u de woning verkoopt na 5 jaar hoeft u geen winstbelasting te betalen.
De heffingstarieven over 2016 kunt u terugvinden op de website van Accountancy Turkije.

Let er op dat de basis voor de meerwaarde bij een verkoop niet wordt bepaald door de daadwerkelijke verkoopprijs maar aan de hand van de beschikking van de gemeentelijke WOZ waarde.

Wetsvoorstel voor winstbelasting

Al geruime tijd ligt er een wetsvoorstel voor de wijziging van de heffing winstbelasting klaar, met name voor het onderdeel winstbelasting (değer artış kazancı) over de meerwaarde betreffende verkoop van een onroerend goed in een kalender jaar.

Voor de geïnteresseerden ligt het voorstel als volgt klaar:

De percentage voor vrijstelling op de winst op de winst op onroerende goederen zijn als volgt:

Bij in bezit zijn van 2 tot 3 jaar is de vrijstelling 40%.
Bij in bezit zijn van 3 tot 4 jaar is de vrijstelling 50%.
Bij in bezit zijn van 4 tot 5 jaar is de vrijstelling 60%.
Bij in bezit zijn van 5 jaar of meer is de vrijstelling 75%.

Dus in geval dat de verkoop plaatsvindt na 8 jaar, is er een vrijstelling van 75% op de winst. De overige 25% is belast.

Een rekenvoorbeeld:

U heeft uw huis gekocht voor 100.000 TL
Na 8 jaar gaat u uw huis verkopen voor 300.000 TL
De opgebouwde winst is 200.000 TL

75% van 200.000 TL is vrijgesteld van belasting
25% van 200.000 TL ( 50.000 TL) is belast.

De geldende belastingschijven zijn dan van toepassing op 50.000 TL.

LET OP: Het wetswijzigingsvoorstel is NOG NIET van TOEPASSING.

dinsdag 5 juli 2016

Minimumloon Turkije 2016 (2e periode)

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

De Turkse overheid heeft het minimumloon voor de tweede periode van 2016 niet gewijzigd. De lonen zijn hetzelfde gebleven als de eerste periode van 2016.

source www.ec.europa.eu

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23

N.B.

  • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
  • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.


Bron berekening netto loon via: www.csgb.gov.trdinsdag 19 april 2016

Veilig vastgoed kopen in Turkije tips voor 2016

Is 2016 een goed jaar om een vakantiehuis of een permanent woning in Turkije te kopen?Elk jaar komen er weer tienduizenden buitenlanders naar Turkije om zich (semi) permanent te vestigen in Turkije.


Sinds de oprichting van advocatenkantoor Selma Ören in 2004, heeft het kantoor te maken gehad met honderden uiteenlopende zaken die allemaal betrekking hadden op de aankoop van onroerend goed of grond in Turkije. Sommige leidden tot een rechtszaak, andere konden zonder tussenkomst van een rechter afgehandeld worden. Maar hoewel iedere cliënt en ieder probleem uniek is, is er volgens de advocate duidelijk vooruitgang merkbaar. " De Turkse vastgoed markt is de afgelopen jaren transparanter geworden en er is meer controle. Wetgeving is verbeterd en er is meer informatie beschikbaar. Daardoor zijn cliënten veel mondiger geworden en komen ze beter beslagen ten ijs. Enkele jaren geleden kwamen mensen bij mij als het leed eigenlijk al was geschied, tegenwoordig kloppen ze al in een vroeg stadium aan. En verder zijn ook makelaars en projectontwikkelaars beter geïnformeerd en bereid gedegen informatie te verstrekken. Degenen die dat niet wilden of niet deden, hebben deze laatste twee jaren -toen de markt om allerlei redenen is ingezakt - niet overleefd. Alleen solide bedrijven die hun klanten serieus nemen, hebben stand gehouden."


Tip 1
Controleer altijd of een project of woning een gelegaliseerd bouwvergunning (Iskan) heeft.  Voordat een gebouw opgeleverd kan worden, gaat de projectontwikkelaar (aannemer) naar de gemeente voor zijn Iskan. Als die is afgegeven, kan de nieuwe eigenaar ook naar de gemeente om zijn Iskan aan te vragen. Als eigenaar van het huis kunt u vervolgens een individuele Iskan aanvragen. Deze individuele Iskan is nodig om uw woning aan te sluiten op de openbare nutsvoorzieningen. Wanneer u geen Iskan hebt dan bent u aanzienlijk duurder uit voor je water en elektriciteit.


Tip2
Ga nooit zonder juridische begeleiding iets ondertekenen of betalingen doen voor zaken betreffende onroerend goed. In vele landen is de notaris de partij tussen de verkopende en de kopende partij. 

In Turkije heeft de notaris geen enkele invloed. Neem daarom altijd een juridische adviseur om de arm zodat er bijvoorbeeld o.a. een contractonderzoek gedaan kan worden. Dat betekent dat de papieren gecontroleerd worden op mogelijke valkuilen.

Een zorgvuldig onderzoek moet minimaal aangeven wat de juridische status is van een object, de solvabiliteit van de verkopende partij weergeven; "Wie is juridisch gerechtigd om de woning te verkopen, is er een Iskan afgegeven, is de verkopende partij een solide onderneming of is het een kale kip waar bij een misstand niets te halen valt? 
Wanner er sprake is van een sleutel klaar object: rust er een hypotheek op? Allemaal vragen die belangrijk zijn als je vastgoed wilt kopen in Turkije."

Tip 3
Een ander onderdeel van het onroerend goed onderzoek is het opstellen van een besteklijst. "We hebben de laatste tijd steeds meer zaken - aangespannen door zowel particulieren als door Verenigingen van Eigenaren - die betrekking hebben op niet nagekomen afspraken van de bouwer. Niets is zo vervelend om achteraf te moeten constateren dat het je woning aan bepaalde zaken ontbreekt, terwijl de aannemer die wel heeft beloofd. Je hebt van die bloedzuigers die achteraf zeggen: ja, maar dat kost extra. 
Om onprettige verrassingen achteraf te voorkomen, is het goed om van tevoren een gedegen besteklijst op te stellen."

Tags:
Iskan is een "legaliseerde bouwvergunning" welk aangeeft dat alles gebouwd is conform de bouwvergunning en de goedgekeurde bouwplannen. De aannemer krijgt deze iskan via de lokale gemeente.