Advocaat Turkije

Pagina's

dinsdag 16 oktober 2018

Verkrijgen van de Turkse nationaliteit met aankoop onroerend goed


Turkije is nog nooit zo gul geweest als het afgelopen jaar. De economie van het land blijft bewegen met zijn ups en downs en vindt redenen om buitenlands kapitaal aan te trekken. Dit maal komt het nieuws van Binnenlandse Zaken en meldt dat de voorwaarden voor het verwerven van de Turkse nationaliteit zijn veranderd in die zin dat met name de gevraagde verwervingskapitaal is verlaagd.

Met de verordening tot wijziging van de verordening betreffende de toepassing van de Turkse nationaliteitswet gepubliceerd in het staatsblad, zijn de volgende zaken voor het verwerven van het Turkse staatsburgerschap gewijzigd;


  • In het kader van bedrijfsinvesteringen wordt de minimale investering in vast kapitaal teruggebracht van 2 miljoen dollar tot 500 duizend dollar
  • investeren middels aankoop van een onroerend goed is verlaagd van $ 1 miljoen 250 duizend dollar, op voorwaarde dat het gekochte onroerend goed niet binnen drie jaar wordt verkocht
  • de limiet die is vastgesteld voor het verkrijgen van het staatsburgerschap door een bepaald bedrag aan deposito's bij Turkse banken vast te zetten voor een periode van drie jaar of verwerving van overheidsschuldinstrumenten is gereduceerd van 3 miljoen dollar tot 500 duizend dollar,
  • participeren en investeren in deelnemingsaandeel vastgoedbeleggingsfonds of participatie aandeel risicokapitaal investeringsfonds is verlaagd van 1,5 miljoen dollar naar 500 duizend dollar.
Bovendien is de huidige mogelijkheid voor werkgevers, om het Turkse staatsburgerschap te verwerven, teruggebracht van 100 personeelsleden naar 50 personeelsleden.

Als expert in onroerend goed investeringen en juridische zaken, is mijn aandacht in het bijzonder getrokken naar de mogelijkheid van het verkrijgen van het staatsburgerschap bij een investering in een onroerend goed.

Want stel u eens voor dat u graag een onderneming wilt opzetten met vastgoed als basis tot opslag, verwerken , produceren of verhandelen , dan omzeilt u hiermee meteen de aanvraag tot een werkvergunning . En laten we vooropstellen dat het hebben van een werkvergunning voor een buitenlandse investeerder de draagvlak is om van start te gaan.

Mocht u meer informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

woensdag 19 september 2018

Omzetten contracten naar Turkse Lira


De spectaculaire val van de Turkse lira van de afgelopen maanden zorgt voor veel onrust in Turkije. De regering stelt zich op verschillende manieren strijdbaar op, maar de lira blijft zijn waarde verliezen tegen over de dollar en de euro.

Op 12 september 2018 heeft president Erdoğan een besluit genomen om de val van de Turkse Lira te stoppen.

Het nieuwe besluit houdt in dat alle overeenkomsten betreffende aankoop- , verkoop- en huurcontracten van roerende- en onroerende goederen die zijn aangegaan in een vreemde valuta binnen 30 dagen omgezet moeten worden in Turkse lira's vanaf de dag dat het besluit is gepubliceerd in de Staatsblad van Turkije, 12 september 2018.

Buiten dit besluit vallen de gevallen die door de ministerie zijn bepaald. Dus als u in het bezit bent van een goed in Turkije en dit contract is aangegaan in euro's of in een andere valuta dient u dit voor 12 oktober 2018 om te zetten in Turkse lira's .


woensdag 27 juni 2018

Erkenning scheiding in Turkije

Een huwelijk voor het leven is niet voor ieder stel weggelegd. Het beëindigen van een huwelijk bereik je met het laten inschrijven van een gerechtelijke scheidingsbesluit bij het burgerlijke bevolkingsregister. Maar wat als het huwelijk is ingeschreven in meerdere landen? Het ene land erkent een buitenlandse scheidingsbesluit eerder en onvoorwaardelijk  als het andere land.

Turkije erkent een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Een juridische procedure moet gevolgd worden wil je dat je huwelijksregistratie wordt uitgeschreven uit de Turkse bevolkingsregister. Het buitenlandse scheidingsbesluit dient in Turkije eerst door een rechtbank te worden erkend voordat het kan worden ingeschreven in de bevolkingsregister. Een erkenningsprocedure is op zichzelf een formaliteit dat moet worden uitgevoerd tenzij er aspecten zijn die indruisen tegen de openbare orde en zeden.


De uitzondering op deze erkenningsregel is sinds kort mogelijk. Een erkenningsprocedure is niet meer noodzakelijk bij Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland. Een Nederlandse of Belgische scheidingsbesluit kan door de Turkse partijen of op verzoek van hun advocaat worden ingeschreven bij het Turkse Consulaat in het buitenland. Voor alle duidelijkheid deze uitzondering is slechts van toepassing bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit dragen.
Mocht een van de partners of beide partners de buitenlandse nationaliteit hebben dan dienen ze alsnog de Turkse erkenningsprocedure te doorlopen, opdat de scheiding ook in Turkije wordt erkend.

Een Turkse erkenningsprocedure kan door een van de partijen worden gestart en  wordt door de rechtbank bekend gemaakt tegen de andere partner. De procedure neemt veelal tijd in beslag omdat partijen buiten Turkije verblijven. De internationale betekening van papieren aan partijen is omslachtig en kostbaar.  De omslachtige procedure kan worden verkort  indien beide partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze. 

Alle regels en wetgevingen tot heden juni 2018 zijn reeds opgenomen in dit artikel.