Advocaat Turkije

Pagina's

dinsdag 8 november 2016

Betalen Strafrechtelijke Geldboete in Turkije

Wat zijn de vervolgacties na een strafrechtelijke geldboete? Hoe kan je als buitenlander een opgelegde geldboete betalen? Waar moet je het betalen? Kun je naar Turkije afreizen als je bent veroordeeld tot betalen van geldboete? Kan je het in termijnen betalen? Hoe weet je of de beschikking in rechte vast staat, met andere woorden of het ten uitvoer wordt gelegd? 

Als je te maken krijgt met het Turkse justitiële apparaat is het mogelijk dat je uiteindelijk wordt veroordeeld tot het betalen van een fikse geldboete. De beschikking met betrekking tot de veroordeling zal aan de persoon in kwestie op het (buitenlandse) woonadres worden betekend. Maar daarna tast je als buitenlander in het duister. Want in het vonnis wordt geen uitleg gegeven over de tenuitvoerleggingsprocedure.

Nadat een Turkse beschikking door de autoriteiten al dan niet in samenwerking met de buitenlandse autoriteiten wordt uitgevaardigd aan het adres van de veroordeelde persoon woonachtig in het buitenland en in persoon wordt betekend, treed de hoger beroep termijn van 7 dagen in werking. Na 7 dagen staat de veroordeling tot betalen van de geldboete onherroepelijk vast. Soms is het mogelijk dat een Openbaar Ministerie zich niet kan vinden in de beschikking waardoor deze instantie in beroep gaat binnen de 7 dagen. Maar dat is eerder een uitzondering dan de regel.

Als eenmaal de gerechtelijke beschikking onherroepelijk is verklaard wordt de beschikking binnen 2 à 3 maanden doorgestuurd naar de instantie voor de ten uitvoerlegging ervan. U kunt de geldboete niet betalen zolang de rechtbank de beschikking niet heeft doorgestuurd aan de instantie die belast is met de uitvoering ervan.

De tenuitvoerlegginginstantie binnen het justitiële apparaat zal een betalingsdagvaarding c.q. aanmaning uitvaardigen aan het woonadres van de veroordeelde. De uitvaardiging van de betaal opdracht zal wederom minimaal 3 à 4 maanden in beslag nemen.

Nadat de betalingsaanmaning aan de veroordeelde is betekend heeft hij 30 dagen de tijd om acties te ondernemen. Dit is mogelijk door het totale bedrag af te lossen of deze in termijnen te betalen. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijnen wordt afgelost, riskeert men een taakstraf of alsnog een gevangenisstraf.


Hoe kunt u de betaling doen;
U dient zich in persoon of via een advocaat te melden bij desbetreffende justitiële dienst (genoemd in de dagvaarding) die is belast met de ten uitvoerlegging ervan. Deze instantie stelt een document op  gericht aan het belastingkantoor. Hiermee meld u zich bij de balie (de kassa) van de belastingdienst waar u de geldsom volledig of conform de termijn afspraak regeling betaalt. De kwitantie van de betaling dient u wederom af te geven aan de ten uitvoerleggings dienst opdat zij de strafrechtelijke geldboete uitschrijven uit het systeem.

Het is (nog) niet mogelijk om de betaling vanuit het buitenland af te lossen of over te maken op een rekening van de Turkse belastingdienst.

donderdag 3 november 2016

Advocaat Turkije ook op Youtube

Blijf ons ook volgen op Youtube.


https://www.youtube.com/watch?v=V9xfO_fZris

Vergeet niet op Subscribe of op Abonneren te klikken.
Alvast bedankt namens ons Team.


woensdag 19 oktober 2016

Versoepeling tijdelijke invoer van personenautos

Wetswijziging; versoepeling van regels bij tijdelijke invoer van personenauto's

Voor oktober 2015 kon men een personen auto met buitenlands kenteken slechts voor 185 dagen (6 maanden) Turkije invoeren, voor gepensioneerden was dit 360 dagen (1 jaar). Na oktober 2015 werd een personenauto met buitenlands kenteken vrijgesteld voor 2 jaar verblijf binnen Turkije. Uiteraard met een aantal voorwaarden.

Of je nu een Turkse staatsburger bent of niet, iedere nationaliteit ingeschreven als woonachtig in het buitenland, kan gebruik maken van de nieuwe wijziging per oktober 2015 zolang je kan bewijzen dat je in het afgelopen 1 jaar minimaal 185 dagen in het buitenland hebt gewoond.

Nu is het zo dat per 01.09.2016 een uitzondering is gemaakt voor gepensioneerden. Gepensioneerde personen ( ongeacht dus of ze Turk zijn of geen Turk ) die voor het eerst een personenauto tijdelijk Turkije invoeren zijn vrijgesteld van de verplichting dat ze in het afgelopen 1 jaar 6 maanden buiten Turkije woonachtig zijn geweest.


Nu stelt u terecht de vraag hoe het zit met de duur van uw verblijfsvergunning voor een auto invoer vrijgesteld voor 2 jaar verblijf in Turkije. Als u met een toeristenvisum van 3 maanden het land binnenkomt krijgt u ook voor 3 maanden vrijstelling voor de auto. Maar als u binnen 3 maanden uw verblijfsvergunning verlengt, kunt u de verblijfsduur van de auto ook voor die periode laten verlengen. Dit is mogelijk door zich te melden bij de plaatselijke Douane Directie. Als u met een verblijfsvergunning binnenkomt, is de tijdsduur van uw verblijfsvergunning bepalend voor de verblijfsduur van de auto. De gestelde verblijfsduur voor een voertuig van maximaal 2 jaar mag niet worden overschreden.

De overschrijding van de gestelde maximale verblijfsduur wordt bestraft met geldboete die vrij hoog kunnen oplopen.

Overweegt u om met uw auto naar Turkije te reizen?
Zorg dat u de volgende papieren bij u hebt:

  1. geldig paspoort, 
  2. eigendomspapieren auto op eigen naam
  3. internationale autoverzekering (Een verzekering met dekking voor Turkije en geldig voor tenminste 2 jaar is voldoende. Indien de dekking niet voldoende, zijn er bij sommige grensovergangen de mogelijkheid om een verzekering bij te laten maken.) 
  4. een verblijfsdocument (visum of ikamet) geldend voor Turkije
Wanneer u de auto wilt invoeren op basis van de regeling waarbij u vrijstelling kunt krijgen van de verplichting van 185 dagen (slechts enkel voor gepensioneerden), dan dient de volgende document te kunnen aantonen:

  • Een document waarmee u kunt aantonen dat u gepensioneerd bent. (Uiteraard moeten deze documenten door een beëdigd vertaler te zijn vertaald).