Pagina's

woensdag 27 juni 2018

Erkenning echtscheiding in Turkije

Een huwelijk voor het leven is niet voor ieder stel weggelegd. Het beëindigen van een huwelijk bereik je met het laten inschrijven van een gerechtelijke scheidingsbesluit bij het burgerlijke bevolkingsregister. Maar wat als het huwelijk is ingeschreven in meerdere landen? Het ene land erkent een buitenlandse scheidingsbesluit eerder en onvoorwaardelijk  als het andere land.

Turkije erkent een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Een juridische procedure moet gevolgd worden wil je dat je huwelijksregistratie wordt uitgeschreven uit de Turkse bevolkingsregister. Het buitenlandse scheidingsbesluit dient in Turkije eerst door een rechtbank te worden erkend voordat het kan worden ingeschreven in de bevolkingsregister. Een erkenningsprocedure is op zichzelf een formaliteit dat moet worden uitgevoerd tenzij er aspecten zijn die indruisen tegen de openbare orde en zeden.


De uitzondering op deze erkenningsregel is sinds kort mogelijk. Een erkenningsprocedure is niet meer noodzakelijk bij Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland. Een Nederlandse of Belgische scheidingsbesluit kan door de Turkse partijen of op verzoek van hun advocaat worden ingeschreven bij het Turkse Consulaat in het buitenland. Voor alle duidelijkheid deze uitzondering is slechts van toepassing bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit dragen.
Mocht een van de partners of beide partners de buitenlandse nationaliteit hebben dan dienen ze alsnog de Turkse erkenningsprocedure te doorlopen, opdat de scheiding ook in Turkije wordt erkend.

Een Turkse erkenningsprocedure kan door een van de partijen worden gestart en  wordt door de rechtbank bekend gemaakt tegen de andere partner. De procedure neemt veelal tijd in beslag omdat partijen buiten Turkije verblijven. De internationale betekening van papieren aan partijen is omslachtig en kostbaar.  De omslachtige procedure kan worden verkort  indien beide partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze.

Alle regels en wetgevingen tot heden juni 2018 zijn reeds opgenomen in dit artikel.