Pagina's

dinsdag 17 januari 2017

Erfrecht en de Wet anno 2017

Er komt zoveel op u af als een partner of familielid plotseling komt te overlijden. U moet zoveel zaken regelen. In ''eigen'' land en taal zijn deze dingen al moeilijk genoeg, maar wat als er ook in het geliefde vakantieland Turkije een woning op naam van de overledene staat of dat een gezamenlijke rekening geblokkeerd is. Uw tijd heeft u hard nodig bij het verwerken van uw verlies en het hervinden van een balans in het leven, want of u nu kinderen hebt of niet, na al die jaren van samenzijn staat u er toch weer alleen voor.

In principe zou u heel veel dingen zelf kunnen afhandelen. Een advocaat is niet direct noodzakelijk, maar de praktische ervaring op juridisch en belastingtechnisch niveau kunt u wel goed gebruiken. Houd er rekening mee dat Turkije een land is die de Engelse taal nog steeds niet of nauwelijks machtig is. Met de hulp van een beëdigde vertaler komt u al heel ver, maar let wel op het gegeven dat zij of hij geen juridische of belastingtechnische adviseur is.  In deze tijd van verdriet en verwerking wilt u uw tijd en geld niet onnodig besteden aan de bekende vriend of buurman die u wel even goed bedoeld zullen helpen. Maar waar moet u beginnen?

De eerste stap is om vast te stellen wie volgens Turks recht de erfgenamen zijn. Elke familie situatie is weer anders. Naar Nederlands/ Belgisch recht zijn er tal van mogelijkheden qua gezinssamenstelling, maar Turks recht erkent geen samenwonen, geregistreerd partnerschap of homohuwelijken en dat kan vergaande gevolgen hebben in de verdeling van de nalatenschap. Wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap, samenwonen of van een homohuwelijk wordt er veelal gebruik gemaakt van een testament. In een van deze gevallen is het zeker verstandig om een advocaat te contacteren voor de beoordeling en uitvoering van het testament naar Turks recht.

De tabellen hieronder geven slechts de 'ABC'  principes van een verdeling van de nalatenschap naar Turks recht bij een doorsnee huwelijksgemeenschap met of zonder kinderen.


De volgende stap is het vergaren van de documenten in uw eigen land. Zoals de verklaring van erfrecht, apostille stempels, uittreksels van het bevolkingsregister, volmachten etc. Aan de hand van de vaststelling van de wettelijke erfgenamen en uw toekomstige plannen wordt een basis lijst met documenten opgesteld. Want het is goed mogelijk dat u op korte termijn de woning wilt verkopen of overdragen op naam van uw kind / kinderen. In zo een geval is het handig om meteen de documenten voor de volgende stappen al in het bezit te hebben. Het scheelt  in tijd en kosten. Daarom is het handig samen te werken met een kantoor dat meedenkt over het wie, wat en waar.


Vervolgens is het tijd om uitvoering aan het nalatenschap te geven. Aan de hand van de documenten dient de Turkse kantonrechter de erfgenamen vast te stellen en een verklaring van erfrecht af te geven. Daarom is het noodzakelijk dat alle buitenlandse documenten correct beëdigd worden vertaald. Na de afgifte van de verklaring van erfrecht worden de administratiefrechtelijke aspecten vervuld. Hierbij moet u denken aan het afhandelen van de acties bij de belastingdienst en verdere uitvoering en inschrijving van de nieuwe eigendomssituatie bij het Tapu kantoor. 

Al met al heel wat stappen die ondernomen moet worden.....

U leest, ook in tijden van verdriet en verwerking staan wij u graag met raad en daad bij.


dinsdag 3 januari 2017

Minimumloon Turkije 2017

Sinds 2016 bepaald de Turkse overheid 1 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Voorheen gebeurde dat 2 keer per jaar.

Het minimumloon is geldig voor de periode 1 Jan 2017 tot en met 31 december 2017.

Het brutoloon bestaat uit:
  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 
MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2017 - 31.12.2017BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.777,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%248,85
Premie werkloosheidswet 1%17,77
Loonbelasting 15% (*)226,57
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)133,27
Stempelbelasting 7,59% (*)13,48
Totale Inhoudingen506,60
Netto Loon1404,06
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1777,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%275,51
Premie werkloosheidswet 2%35,55
Totale kosten voor werkgever2088,56

N.B.
  • De aangegeven aig is minimum, en is afhankelijk van de burgerlijke staat van de werknemers en van het aantal kinderen dat een werknemer heeft.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.510,87 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr