Pagina's

woensdag 26 december 2018

Bedragen Minimumloon 2019 Turkije

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2019  tot en met 31 december 2019.

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
 • Minimumloon voor buitenlandse werknemers zijn in Turkije anders bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van het soort beroep dat u uitoefent. Wanneer deze voor 2019 vastgesteld zijn zullen deze gepubliceerd worden op onze website. Om een idee te hebben van de tarieven van 2018, verwijzen wij u naar onze publicatie uit 2018
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2019 - 31.12.2019BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.558,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%358,12
Premie werkloosheidswet 1%25,58
Loonbelasting 15% (*)326,15
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)191,85
Stempelbelasting 7,59% (*)19,42
Totale Inhoudingen729,26
Netto Loon2.020,59
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.558,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%396,49
Premie werkloosheidswet 2%51,16
Totale kosten voor werkgever3.005,65

N.B.
 • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 2.174,64 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr

dinsdag 16 oktober 2018

Verkrijgen van de Turkse nationaliteit met aankoop onroerend goed


Turkije is nog nooit zo gul geweest als het afgelopen jaar. De economie van het land blijft bewegen met zijn ups en downs en vindt redenen om buitenlands kapitaal aan te trekken. Dit maal komt het nieuws van Binnenlandse Zaken en meldt dat de voorwaarden voor het verwerven van de Turkse nationaliteit zijn veranderd in die zin dat met name de gevraagde verwervingskapitaal is verlaagd.

Met de verordening tot wijziging van de verordening betreffende de toepassing van de Turkse nationaliteitswet gepubliceerd in het staatsblad, zijn de volgende zaken voor het verwerven van het Turkse staatsburgerschap gewijzigd;


 • In het kader van bedrijfsinvesteringen wordt de minimale investering in vast kapitaal teruggebracht van 2.000.000 US$ naar 500.000 US$,
 • investeren middels aankoop van een onroerend goed is verlaagd van 1.000.000 US$ naar 250.000 US$, op voorwaarde dat het gekochte onroerend goed niet binnen drie jaar wordt verkocht
 • de limiet die is vastgesteld voor het verkrijgen van het staatsburgerschap door een bepaald bedrag aan deposito's bij Turkse banken vast te zetten voor een periode van drie jaar of verwerving van overheidsschuldinstrumenten is gereduceerd van 3.000.000 US$ naar 500.000 US$,
 • participeren en investeren in deelnemingsaandeel vastgoedbeleggingsfonds of participatie aandeel risicokapitaal investeringsfonds is verlaagd van 1.500.000 US$ naar 500.000 US$.
Bovendien is de huidige mogelijkheid voor werkgevers, om het Turkse staatsburgerschap te verwerven, teruggebracht van 100 personeelsleden naar 50 personeelsleden.

Als expert in onroerend goed investeringen en juridische zaken, is mijn aandacht in het bijzonder getrokken naar de mogelijkheid van het verkrijgen van het staatsburgerschap bij een investering in een onroerend goed.

Want stel u eens voor dat u graag een onderneming wilt opzetten met vastgoed als basis tot opslag, verwerken , produceren of verhandelen , dan omzeilt u hiermee meteen de aanvraag tot een werkvergunning . En laten we vooropstellen dat het hebben van een werkvergunning voor een buitenlandse investeerder de draagvlak is om van start te gaan.

Mocht u meer informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

woensdag 19 september 2018

Omzetten contracten naar Turkse Lira


De spectaculaire val van de Turkse lira van de afgelopen maanden zorgt voor veel onrust in Turkije. De regering stelt zich op verschillende manieren strijdbaar op, maar de lira blijft zijn waarde verliezen tegen over de dollar en de euro.

Op 12 september 2018 heeft president Erdoğan een besluit genomen om de val van de Turkse Lira te stoppen.

Het nieuwe besluit houdt in dat alle overeenkomsten betreffende aankoop- , verkoop- en huurcontracten van roerende- en onroerende goederen die zijn aangegaan in een vreemde valuta binnen 30 dagen omgezet moeten worden in Turkse lira's vanaf de dag dat het besluit is gepubliceerd in de Staatsblad van Turkije, 12 september 2018.

Buiten dit besluit vallen de gevallen die door de ministerie zijn bepaald. Dus als u in het bezit bent van een goed in Turkije en dit contract is aangegaan in euro's of in een andere valuta dient u dit voor 12 oktober 2018 om te zetten in Turkse lira's .


woensdag 27 juni 2018

Erkenning echtscheiding in Turkije

Een huwelijk voor het leven is niet voor ieder stel weggelegd. Het beëindigen van een huwelijk bereik je met het laten inschrijven van een gerechtelijke scheidingsbesluit bij het burgerlijke bevolkingsregister. Maar wat als het huwelijk is ingeschreven in meerdere landen? Het ene land erkent een buitenlandse scheidingsbesluit eerder en onvoorwaardelijk  als het andere land.

Turkije erkent een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Een juridische procedure moet gevolgd worden wil je dat je huwelijksregistratie wordt uitgeschreven uit de Turkse bevolkingsregister. Het buitenlandse scheidingsbesluit dient in Turkije eerst door een rechtbank te worden erkend voordat het kan worden ingeschreven in de bevolkingsregister. Een erkenningsprocedure is op zichzelf een formaliteit dat moet worden uitgevoerd tenzij er aspecten zijn die indruisen tegen de openbare orde en zeden.


De uitzondering op deze erkenningsregel is sinds kort mogelijk. Een erkenningsprocedure is niet meer noodzakelijk bij Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland. Een Nederlandse of Belgische scheidingsbesluit kan door de Turkse partijen of op verzoek van hun advocaat worden ingeschreven bij het Turkse Consulaat in het buitenland. Voor alle duidelijkheid deze uitzondering is slechts van toepassing bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit dragen.
Mocht een van de partners of beide partners de buitenlandse nationaliteit hebben dan dienen ze alsnog de Turkse erkenningsprocedure te doorlopen, opdat de scheiding ook in Turkije wordt erkend.

Een Turkse erkenningsprocedure kan door een van de partijen worden gestart en  wordt door de rechtbank bekend gemaakt tegen de andere partner. De procedure neemt veelal tijd in beslag omdat partijen buiten Turkije verblijven. De internationale betekening van papieren aan partijen is omslachtig en kostbaar.  De omslachtige procedure kan worden verkort  indien beide partijen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze.

Alle regels en wetgevingen tot heden juni 2018 zijn reeds opgenomen in dit artikel.

donderdag 1 maart 2018

Bestuursaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren - afsluiten boekjaar van de vve

Soms komt er een rechtbankzaak voor die mij ertoe aanzet om een onderwerp in kwestie onder de aandacht van een breder publiek te brengen. De strafkamer van de Turkse Rechtbank in kwestie besloot dat de gekozen bestuurders van een vereniging van eigenaren strafrechtelijk laakbaar hebben gehandeld doordat zij de officiële administratie (boekhouding) van de vereniging van eigenaren niet goed hebben bijgehouden en afgesloten .


Het gaat in deze om het formeel afsluiten van de officiële boeken van een vereniging van eigenaren conform artikel 36 van de Wet op de Appartementen. Artikel 36 van deze Wet bepaalt namelijk dat een bestuurder van een vereniging verplicht is om alle officiële administratie van de vereniging, zoals de overeenkomsten, de uitgaven, de uitnodigingen, de volmachten en alle  briefstellingen met data en overzicht in tijdsvolgorde bij te houden in een officieel notarieel gelegaliseerd boek die aan het einde van elk kalenderjaar moet worden afgesloten door een publieke notaris. Dit administratieboek staat los van de officiële besluitboek waarin de besluiten van de vereniging worden opgenomen.

Een bestuurderschap bij een vereniging van eigenaren is veelal een niet betaald baan. Een vrijwilligerswerk dus, tenzij de leden anders bepalen. De kandidaatstelling of nominatie voor een bestuursfunctie vindt plaats ten tijde van de jaarlijkse algemene leden vergadering. Een vereniging is verplicht om ieder jaar ten minste eenmaal bij elkaar te komen. Een bestuurder dient bij een geavanceerde meerderheid van stemmen te worden benoemd. Een geavanceerde meerderheid bestaat uit meerderheid in aandeelhouderschap alsmede meerderheid in het aantal van aanwezige leden. Een bestuurder kan slechts voor (1) een jaar worden benoemd. Het bestuur van een vereniging bestaat uit een of drie leden.

Het spreekt voor zich dat een benoemde bestuurder verantwoordelijk is voor het correct bijhouden van de feitelijke als financiële administratie van een vereniging van woningeigenaren. De administratie dient in tijdsvolgorde in een notarieel gelegaliseerd administratieboek te worden bijgehouden. Dit boek dient aan het einde van een kalenderjaar en zeer zeker bij functie beëindiging te worden afgesloten door een publieke Turkse notaris. Zelfs indien de financiële activiteiten van een vereniging is gedelegeerd aan een derde partij of een Home Management bedrijf blijft de benoemde bestuurder verantwoordelijk voor het correct bijhouden van dit boek als de afsluiting ervan.

Ons advies is laat u zich juridisch goed adviseren voordat u als buitenlander een bestuurders functie aangaat. Het bespaart u uiteindelijk veel kopzorgen.

dinsdag 16 januari 2018

Minimumloon buitenlandse werknemers in Turkije 2018

Het minimumloon voor een buitenlandse werknemer in Turkije is anders bepaald als het minimumloon voor een Turkse werknemer.

Het Ministerie van Werkgelegenheid hanteert minimale salaris tarieven voor buitenlands personeel werkzaam in Turkije. Het minimale bruto loon tarief voor de Turkse werknemer is niet geldig voor een buitenlands personeel in dienst. Het bruto salaris tarief is tevens onderverdeeld in welke sector het personeel werkzaam zal zijn. Het salaris van een buitenlandse werknemer is aldus afhankelijk van zijn functie.

Het bruto minimumloon dat betaald dient te worden voor een buitenlandse werknemer per soort beroep is als volgt:

Sectoren/Branches/Beroepen Bruto Minimumsalaris
Diensten/Werknemers aan huis (oppas, schoonmaak etc) 2.029,50 TL
Toerisme, Animatie, Organisatie (o.a. Masseur, animator etc) 2.029,50 TL
Verkooporganisaties (Sales, marketing, export etc) 1,5*minimumloon 2.029,50*1,5 = 3.044,25 TL
Expertise (o.a. Leraren, Dokters etc) 3*minimumloon 2.029,50*3 = 6.088,50 TL
Managers, Filiaalmanagers, Ingenierus, Arctitecten e.d. 4*minimumloon 2.029,50*4 = 8.118,00 TL
General Managers, Piloten, Voorlopige werkvergunningaanvragen voor Ingenieurs en Architecten, 6,5*minimumloon 2.029,50*6,5 = 13.191,75 TL
De hieraan gekoppelde sociale lasten (SGK premie) zijn als volgt bepaald:

Salarisschaal Bruto Salaris SGK Premie
Minimum Basissalaris 2.029,50 TL 761,07 TL
Minimumloon*1,5 3.044,25 TL 1.141,60 TL
Minimumloon*36.088,50 TL 2.283,19 TL
Minimumloon*4 8.118,00 TL 3.044,25 TL
Minimumloon*6,5 13.191,75 TL 4.946,92 TL 


U dient bij het aannemen van buitenlands personeel in uw onderneming rekening te houden met de minimale loontarieven van het Turkse Ministerie. Bij het verlenen of verlenging van de werkvergunningen wordt er streng op toegezien dat deze voorwaarde wordt nageleefd. Het is zelfs mogelijk dat de onderneming wordt beboet met terugwerkende kracht.

Het buitenlands personeel werkzaam in huishoudelijke dienst verzoekt veelal uitbetaling van zijn salaris in Dollars. Als werkgever heeft u het recht om dergelijke verzoeken niet te accepteren. Mocht u akkoord zijn om het salaris in buitenlands valuta te betalen, dient u er rekening mee te houden dat de tegenwaarde van de Dollar in Turkse Lira voor iedere maand anders zal zijn. U dient iedere maand de verschillende waarde als salaris in Turkse Liras op te geven en de SGK premie op basis hiervan te af te dragen aan de belastingdienst.Het bovenstaande geldt niet voor buitenlandse personen met een Turkse identiteit (dubbele nationaliteit) of buitenlanders die langer als 3 jaar getrouwd zijn met een Turkse partner.
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het website  Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, in het Turks)

dinsdag 9 januari 2018

Bedragen Minimumloon 2018 Turkije

Alle werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt.
Het minimumloon is ook van topassing voor jongere werknemers (jonger dan 18 jaar).
De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het wettelijk minimumloon in Turkije, wordt een keer per jaar bepaald.

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 Jan 2018  tot en met 31 december 2018.

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.  
In Turkije hanteert men 45 uur per week. 
Bij een volledige werkweek gelden de volgende bedragen TL (Turkse Lira) per maand: 


MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2018 - 31.12.2018BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon2.029,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%284,13
Premie werkloosheidswet 1%20,30
Loonbelasting 15% (*)258,76
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)152,21
Stempelbelasting 7,59% (*)15,40
Totale Inhoudingen578,59
Netto Loon1.603,12
TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon2.029,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%314,57
Premie werkloosheidswet 2%40,59
Totale kosten voor werkgever2.384,66

N.B.
 • De aangegeven agi is het minimum, waarbij het gezinssituatie impact heeft op het nettoloon.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.725,08 TL.
Bron: www.csgb.gov.tr

woensdag 3 januari 2018

Geen wachttijd meer - tapu direct op naam

2018 is veelbelovend begonnen voor de Turkse vastgoed markt.

Een Europeaan kan namelijk net als een Turkse onderdaan per direct een woning op eigen naam verkrijgen bij de Kadastrale dienst-  de Tapu kantoor. Deze vrijstelling is jammer genoeg nog niet voor alle regio's van Turkije geldig. 

Momenteel zijn de provincies Antalya (zoals Alanya-Kemer-Manavgat), Aydin (zoals Kusadasi, Didim) en Mersin (zoals Anamur - Erdemli) vrijgesteld.
De regio's Mugla (denk aan : Fethiye  - Marmaris- Dalyan- Datca-Bodrum), Izmir en Istanbul zijn niet vrijgesteld.


Tot heden kon een woning pas op naam worden verkregen nadat een toestemmingsprocedure was afgerond. Deze procedure duurde minimaal 6 weken en werd behandeld door een speciale afdeling van de Ministerie van Defensie. Van belang was voor deze afdeling of het aangekochte vastgoed in kwestie in een strategisch militaire zone van Turkije viel of niet.

Deze procedure is nog steeds van kracht voor woningen die buiten de vrijgestelde gebieden bevinden. Sowieso is de procedure van kracht voor percelen waarop een woning nog niet is gerealiseerd. Voor al uw vragen met betrekking tot al uw investeringen in Turkije kunt u contact met ons opnemen.