Pagina's

zondag 3 februari 2019

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


De Turkse Limited Şirket (Ltd.) is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). 
Bij een Limited Şirket moeten er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een Limited Şirket moet minimaal 10.000 TL  kapitaal inbrengen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.


De Limited Şirket kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. 
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertrouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

Overige vormen van ondernemingen in Turkije zijn:

  • Eenmanszaak (mogelijk bij verblijf van meer dan 5 jaar in Turkije)
  • Naamloze Vennootschap (Anonim Şirket)