Pagina's

vrijdag 7 december 2012

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


Limited Sirket is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). Bij limited Sirket moet er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een limited vennootschap moeten minimaal 10.000 YTL  als kapitaal inbrengen.
Deze onderneming heeft ook een vast kapitaal en wordt onder een handelsnaam opgericht. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun niet betaalde aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.

De limited vennootschap kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. Om opgenomen te kunnen worden in het aandelenregister moeten minstens 3/4e van de aandeelhouders de overdracht goedkeuren en bovendien moeten deze aandeelhouders minstens 3/4e van het totale kapitaal van het bedrijf bezitten.
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.