Pagina's

vrijdag 28 december 2012

Minimumloon Turkije 2013 (1e periode)

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2013, 1e periode (1 januari 2013 t/m 30 juni 2013) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

  • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 

MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.01.2013-30.06.2013)

Personeel 16 jaar en ouder
Conciërgeloon (kapıcı)
Brutoloon
978,60 TL
978,60 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk)
137,00 TL
137,00 TL
Premie werkloosheidswet werknemer
9,79 TL
9,79 TL
Loonbelasting 15%
51,37 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (agi)
73,40 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting
6,46 TL
---
Totale inhoudingen
204,62 TL
143,79 TL
 Netto loon (incl agi)
773,98 TL
831,81 TL
Totale kosten voor werkgever
1.140,07 TL
1.140,07 TL


Bron: www.csgb.gov.tr

vrijdag 7 december 2012

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


Limited Sirket is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). Bij limited Sirket moet er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een limited vennootschap moeten minimaal 10.000 YTL  als kapitaal inbrengen.
Deze onderneming heeft ook een vast kapitaal en wordt onder een handelsnaam opgericht. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun niet betaalde aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.

De limited vennootschap kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. Om opgenomen te kunnen worden in het aandelenregister moeten minstens 3/4e van de aandeelhouders de overdracht goedkeuren en bovendien moeten deze aandeelhouders minstens 3/4e van het totale kapitaal van het bedrijf bezitten.
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.