Pagina's

vrijdag 24 februari 2017

BTW voordeel bij Woning Aankoop

Turkije heeft een roerige winter achter de rug, maar het land blijft niet bij de pakken zitten. De wetgever doet er alles aan om het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse investeerder. Want het ziet er naar uit dat de komende zomer de vastgoed prijzen die al waren gedaald, nog lager zullen uitpakken voor de buitenlandse investeerder.


De wetgeving is vandaag zodanig aangepast, om de buitenlandse investeerder de mogelijkheid te geven om onroerend goed met aftrek van de BTW te kopen.

De hoogte van de BTW is afhankelijk van de oppervlakte van de woning. De enige voorwaarde die de wetgever hieraan stelt is dat de aankoop minimaal 1 jaar in het bezit van de aankoper blijft. Ook de Turkse Nationaliteiten, woonachtig in het buitenland kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

De doorsnee toerist zal Turkije dit jaar wel vermijden maar als je eerder de landelijke schoonheid en de aantrekkelijke leefklimaat van Turkije hebt meegemaakt, weet je net zo goed dat het nog niet eens zo slecht idee is om nou juist nu te gaan investeren.

De prijzen op de woningmarkt zijn behoorlijk gedaald. Nieuw bouwwerk staat te lonken naar nieuwe eigenaren . De Euro staat vrij hoog ten opzichte van de Turkse lira's, terwijl de euro bijna niets oplevert op je eigen spaarbank.

De verwachte rendement daarentegen is een stijging van minimaal 30% binnen 3 jaar. Met 16 jaar werkervaring kunnen wij alleen maar onderstrepen dat met de huidige marktvoorwaarden en vooruitzichten de investeerder niets te verliezen heeft alleen maar te winnen. Laat u zich vrijblijvend adviseren door ons.

vrijdag 17 februari 2017

Aanvraag Werkvergunning in Turkije

Turkije staat bekend als een dynamiek land met veel ondernemingsmogelijkheden. Als buitenlander kun je vrij makkelijk een bedrijf opzetten. Er is geen enkele belemmering om van start te gaan bij de kamer van koophandel en een winkel is vrij snel gevonden. Ook op het arbeidsveld is er veel vraag naar werknemers die de vreemde talen goed beheersen en flexibel zijn.

Maar hoe staat het met de werkvergunning? Want elke buitenlander die in Turkije werkt dient in het bezit te zijn van een werkvergunning. Het is niet makkelijk om aan een werkvergunning te komen maar dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is.

Werkvergunningen worden behandeld en afgegeven door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken van Turkije (MvW)


Aanvragen via de Turkse diplomatieke kanalen

Wanneer u een aanvraag wilt indienen via de Turkse diplomatieke kanalen in uw eigen land, dient u de documenten per direct aan te leveren met een Turkse vertaling en de notariële bekrachtiging. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar MvW. Na goedkeuring van de aanvraag door het MvW, is het van belang dat de aanvrager binnen 90 dagen Turkije binnenkomt.

Aanvragen in Turkije

Buitenlanders die in Turkije verblijven met een geldige verblijfsvergunning (minimaal 6 maanden geldig ten tijde van de aanvraag) kunnen direct een aanvraag indienen bij het Ministerie van Werkgelegenheid in Turkije.
De aanvrager en de werkgever dienen alle benodigde documenten in te leveren tijdens de online aanvraag.
Aanvragen worden binnen 30 dagen beoordeeld, mits alle benodigde documenten compleet door de aanvrager en de werkgever zijn aangeleverd. Bepaalde beroepsgroepen zijn uitgesloten van een werkvergunning enkele voorbeelden zijn: beroepen uit de gezondheidssector of de rechtsgeleerdheid.

Tijdens de behandeling van een werkvergunning, zijn er een aantal criteria waar u in ieder geval zeer zeker rekening mee moet houden.

  • Een onderneming dient voor elk buitenlandse werknemer in dienst, minimaal 5 Turkse werknemers in dienst te nemen. 
  • De werkgever moet minimaal een gestort kapitaal van 100.000 TL of als alternatief een bruto omzet van minstens 800.000 TL op jaarbasis te hebben.
  • Indien de aanvrager zelf de aandeelhouder van een onderneming is dan dient hij minimaal 20% van de aandelen te bezitten die niet minder is dan 40.000 TL.
  • Loonschijven voor buitenlandse werknemers zullen hoger liggen dan voor een Turkse werknemer.