Pagina's

dinsdag 14 oktober 2014

Het belang van het hebben van een Turks testament

De algemene regel bij Turks erfrecht is dat de kinderen samen met de langstlevende echtgenoot automatisch erfgenamen zijn van de erflater. Vandaar dat het opstellen van een testament met betrekking tot een onroerend goed in Turkije niet noodzakelijk hoeft te zijn, zolang de erfenis uiteindelijk wordt nagelaten aan de kinderen met de langstlevende echtgenoot. Ik noem dit gemakshalve de ‘normale gezinssamenstelling’ bij erfrecht.

Wanneer er geen sprake is van een normale gezinssamenstelling, is het wel verstandig om een testament vast te laten stellen. Dit zijn situaties;

  • waarbij de erflater geen kinderen heeft of;
  • waarbij de erflater ongehuwd is, maar er sprake is van een geregistreerd partnerschap of samen woont met een partner; 
  • waarbij de erflater zijn/haar erfgenamen wil onterven.

Ik wil het dit keer niet hebben over hoe men een testament kan laten opstellen of hoe de erfrechtelijke verdeling eruit zal zien, maar meer over het belang van het hebben van een Turks testament 'in tegenstelling tot' een testament opgemaakt in eigen land.

Praktijk ervaring leert mij dat de Turkse rechtbanken eerder uitvoering verlenen aan een Turks testament als aan een testament opgesteld in eigen land van de buitenlander. Voor alle duidelijkheid: een testament opgesteld in het buitenland is net zo geldig als een testament opgesteld in Turkije. Het verschil ligt hem in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van het testament. U begrijpt al dat dit gevolgen heeft voor de onkosten van de erfrechtelijke afwikkeling alsmede de tijd die ermee is gemoeid.


Procedure Turks testament
Bij een testament opgesteld in Turkije worden betrokken partijen uitgenodigd voor een hoorzitting waar de inhoud ervan door de rechter wordt voorgelezen. Voor de niet aanwezige partijen wordt het beëdigd vertaalde testament officieel per post in persoon betekend. De bezwaarperiode tegen de inhoud van het testament is 1 maand. Indien binnen de bezwaarperiode geen actie is ondernomen, staat het testament zoals is opgesteld tussen betrokkenen in rechte vast, ongeacht of de legitieme porties in acht zijn genomen of niet.

Procedure buitenlands testament
Een buitenlands testament echter moet voorzien zijn van een apostillestempel en van een beëdigd vertaling voordat een verzoek bij de rechtbank kan worden ingediend. Omdat het testament al in het buitenland is geopend en voorgelezen hoeft dit niet meer door de Turkse rechtbank te worden gedaan. Wel dient de rechtbank na te gaan of het testament is nageleefd conform de wens van de erflater. Hierbij is het relevant om te kunnen bewijzen en de rechter ervan te overtuigen dat naar het recht van eigen land de voorwaarden van het testament zijn uitgevoerd.

Kortom: mocht u geen normale gezinssamenstelling (man-vrouw en kinderen) hebben dan raad ik u aan om u voortijdig te laten adviseren over uw mogelijkheden bij een onverwachte  overlijdensincident, dan wel voor alle zekerheid een testament in Turkije te laten opstellen.