Advocaat Turkije: Huurovereenkomst

Pagina's

zondag 1 augustus 2010

Huurovereenkomst

Iedereen zal ooit wel eens direct of indirect te maken hebben (gehad) met het huren van een woning. Ofschoon de hoofdlijnen van een Turkse huurovereenkomst niet zo zullen verschillen van de West-Europese, zijn er toch juridische aspecten die ik hier puntsgewijs naar voren wil brengen.

Controleer of de verhuurder de rechtmatige eigenaar dan wel de rechtmatige gevolmachtigde is van het object. De Tapu gegevens zijn hier van belang. Indien er sprake is van meerdere eigenaars dienen alle partijen betrokken te zijn bij de overeenkomst.
Ook de makelaar kan een huurovereenkomst ondertekenen, zolang hij maar een specifieke notariële volmacht heeft namens de verhuurder. Vraag naar zijn identiteits-papieren en maak een kopie hiervan.

Indien de verhuurder een bedrijf of een onderneming is, dient u erop te letten dat de bestuurder van het bedrijf bevoegd is om de overeenkomst te ondertekenen.
Vraag naar zijn notariële bestuurdersmandaat en let erop of het niet verlopen is.

Zorg dat alle gegevens correct worden opgenomen in de overeenkomst zoals de adresgegevens, betaalcondities, de huur-termijn, de opzegtermijn en het meest belangrijke; de mogelijke huurverhoging bij overeenkomsten langer dan één jaar.

Indien je de huurovereenkomst voor een langere periode dan één jaar afsluit, is het goed deze eenzijdig bij het Tapukantoor te laten registreren. Dit zorgt ervoor dat je huurrechten ook bij toekomstige kopers van de woning wordt gewaarborgd.

Denk aan een inventarislijst; zoals de CV ketel, zonneboiler en keukenapparatuur. Controleer deze lijst op volledigheid en uiteraard of deze zaken c.q. bestanddelen van de woning nog werken.

Let er op dat een deposito (borgbetaling) en een voorschotbetaling twee verschillende begrippen zijn. Bij een borgbetaling gaat het om een borg; dit betekent dat de huurbaas gehouden is om deze betaling bij beëindiging van de overeenkomst te retourneren. Een voorschotbetaling is een vooruitbetaling op de huurpenning. Mocht u na mondelinge afspraak niet doorzetten met de huurovereenkomst dan kunt u geen aanspraak meer maken op de vooruitbetaling tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Let erop dat u altijd een schriftelijk bewijs van betaling voorhanden heeft.

Het is gebruikelijk in Turkije dat de verhuurder naast de huurovereenkomst onafhankelijke schuldbewijzen (SENETS) aan de huurder laat ondertekenen. Tracht dit te vermijden. Indien dat niet mogelijk is, zorg dat alle details van de senets worden opgenomen in de overeenkomst onder vermelding van 'teminat' op de senet zelf. Teminat betekent in het Turks borg. Vergeet niet een kopie van de senet te vragen voor uw eigen dossier.

Last but not least: U moet nooit iets ondertekenen dat u niet kan lezen of niet begrijpt! Zorg voor een onpartijdige adviseur of een vertrouwenspersoon.

1 opmerking:

 1. Ik heb een vraag over wat mijn rechten zijn als huurster van een woning.
  Ik huur nu al bijna 1 jaar een woning in Sorgun, Manavgat het is een nieuwe woning met als ik als eerste bewoonster. Deze woning is een huis met 2 etages, zolder en een kelder. Het is een grote woning en daarom heb ik het ook gehuurd. Al in het begin heb ik klachten gehad over water wat ik mijn kelder in komt zodat ik die nu al 1 jaar niet heb kunnen gebruiken en wateroverlast op de zolder en een voordeur die niet opengaat als de zon erop schijnt zodat ik met een trap over de balkon naar binnen moet gaan.
  Dit heb ik iedere keer aan mijn huiseigenaar gemeld en tot op vandaag alleen maar beloftes dat hij het komt repareren die hij niet nakomt. Ik heb hem nooit meer gezien sinds ons huurcontract ondertekening. Nu mijn contract bijna verlopen is wil hij komen met een huurverhoging. Hier ben ik het dus niet mee eens, wil geen verhoging omdat ik een jaar lang mijn woning niet volledig hebben kunnen gebruiken en ik nog steeds met problemen zit die maar niet verholpen worden.
  Graag zou ik willen weten wat mijn rechten als huurster zijn.
  Alvast bedankt.
  rodinde1@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.