Pagina's

zaterdag 5 mei 2012

Nieuwe wetswijziging in de Turkse Eigendomswet


Wetswijziging per 4 Mei 2012

Sinds 2006 is het wettelijk mogelijk dat buitenlanders vastgoed kunnen kopen in Turkije. Echter hier zijn een aantal beperkingen aan verbonden, zoals de oppervlakte beperking, de plaats beperking en het wederkerigheidsvereiste. Deze laatste vereiste houdt in dat inwoners van landen die een wederkerigheidsbetrekking hebben met Turkije vastgoed kunnen verwerven in Turkije en andersom. Met de intreding van dit wetsvoorstel verwacht de Turkse onroerend goed markt dat er meer dan 1 miljoen onroerende goederen verkocht zullen worden. Momenteel heeft Turkije met meer dan 80 landen een wederkerigheidsbetrekking, waardoor het mogelijk is dat buitenlanders in Turkije vastgoed kunnen aankopen. Echter, op 4 mei 2012 is een nieuw wet van kracht waarin onder andere deze wederkerigheidsbeperking wordt opgeheven. Hetgeen heeft tot gevolg dat bij aankoop van onroerende goederen door buitenlanders niet meer wordt gevraagd naar de wederkerigheidsprincipe, waardoor meerdere nationaliteiten, met bepaalde beperkingen, gerechtigd zijn vastgoed in Turkije te verwerven.

De nieuwe wetgeving bepaald dat voor provincie steden het bestuur van de Provincies zullen bepalen welke gebieden worden opengesteld voor verkoop aan buitenlanders, met een maximum van 10% van de oppervlakte van de betreffende stad. Daarentegen was in de oude wetgeving is een oppervlakte beperking van 2,5 hectare, die in het nieuwe wetsvoorstel is verhoogd naar 30 hectare grond dat per buitenlander verkocht mag worden over geheel Turkije. De voorwaarde hierbij is dat er een bouwproject wordt ingediend aan de betreffende autoriteiten ter goedkeuring van het betreffende project. Deze oppervlaktebeperking kan zelfs met toestemming van de Ministerie van Milieu en Ruimtelijke Ordening en de Ministerie van Financiën worden verhoogd naar 60 hectare.

Daarnaast bepaald de nieuwe wetgeving dat in beginsel bij overlijden van een buitenlander de overdracht van de erfgoederen plaatsvindt door middel van de notariële verklaring van erfrecht, waarmee eveneens alle rechten en plichten verbonden aan het vastgoed worden overgedragen aan de erfgenamen. Echter, bij gevallen waarbij onenigheid bestaat tussen de erfgenamen zal het uiteindelijk weer leiden tot een rechtszaak. De ontwikkeling op het gebied van de erfrechtzaken in Turkije zal een positief zijn, waarmee veel problemen en langdurige rechtszaken vermeden kunnen worden.

Verwacht wordt dat met deze wetswijziging de Turkse onroerend goed markt zal opengooien vooral voor de Russische nationaliteiten en de Arabisch sprekende landen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.