Pagina's

donderdag 3 mei 2012

Detachering in Turkije

Hoe vaak komt het niet voor dat u mensen tijdelijk wilt aannemen of voor een bepaald periode.
Stel u bent software ontwikkelaar woont en werkt in loondienst in een bedrijf in Nederland. Echter u wilt uw werkzaamheden voortzetten in Turkije, dus er is sprake van detachering. 

  • Wat moet ik nog meer doen dan behalve internationale detachering formulieren invullen?
  • Ik wil een jaar in Turkije werken. Heb ik een aparte verzekering in Turkije nodig?
  • Is het misschien makkelijker als ik als freelancer daar ga werken?
  • Wat komt nog meer bij kijken?

Wij zullen verder hierover informeren via onze populaire site. Uiteraard zullen er soortgelijke situaties zich voordoen, waar u mee te maken zult hebben. Aarzel dan niet om direct advies in te winnen via één van onze kantoren. Stuur altijd een email wij zullen u proberen verder te begeleiden.

Detachering & Sociale Verzekering
Internationaal detachering is mogelijk indien het land waar de persoon gaat werken lid is van de EU of de EER (Europese Economische Ruimte) of een verdrag heeft gesloten met Nederland. Het gaat hierbij om verdragen inzake de sociale zekerheid. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk een persoon die als zelfstandige of als werknemer in het buitenland gaat werken. Als zelfstandige (freelance valt hieronder) behoudt de persoon gedurende 1 jaar tot maximaal 5 jaar de Nederlandse sociale verzekeringen. Hiervoor dient de persoon wel de detachering aan te tonen met het formulier E101/A1. Middels deze formulier kan de persoon aantonen dat hij/zij verzekerd is in Nederland. Dit formulier kan gedownload worden op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De gronden waarop een Nederlander verzekerd blijft zijn als volgt:
1-     de werknemer in dienst is van een Nederlands bedrijf,
2-     de loon doorbetaald wordt,
3-     de ingehouden socialverzekeringspremies,
4-     de werknemer de nationaliteit heeft van de EU, de EER of een verdragsland inzake de sociale verzekering,
5-     de werknemer in een EU, een EER of een verdragsland tijdelijk gaat werken.

Zorgverzekering
Het is raadzaam om informatie in te winnen bij de betreffende zorgverzekering waarbij de persoon is aangesloten. Immers, bij de meeste zorgverzekeringen is het zo dat men in het buitenland na drie maanden verblijf geen aanspraak meer kan maken op de lopende zorgverzekering.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.