Pagina's

maandag 19 december 2011

Huwelijk in TurkijeIn de Turkse Grondwet en het Turkse Burgerlijke wetboek wordt de gelijkheid tussen man en vrouw zowel wettelijk als in de praktijk geaccepteerd.


Ondanks dat de wetten omtrent de gelijkheid van man en vrouw geaccepteerd zijn, vormen de tradities en gebruiken een obstakel om de gelijkheid in praktijk te brengen. Nadat het Nieuwe Turkse Burgerlijke Wetboek van kracht is geworden, heeft de Turkse vrouw die in de stad woont of werkt, op een vergelijkbare wijze als de vrouwen in de Europese Gemeenschap kunnen profiteren van de toepassingen van het Nieuwe Turkse Burgerlijke Wetboek. Maar in de uitvoering ervan zijn nog gebreken gebleken. 
Turkije heeft de gelijkheid tussen man en vrouw in de Grondwet doorgevoerd in 1926. 
In 2002 zijn er aanpassingen gedaan in de Burgerlijke Wet om het geheel met de Europese Unie op een lijn te krijgen. 

Huwelijk

In het huidige Turks familierecht is er sprake van juridische, gelijkheid van mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten, dragen dezelfde verantwoordelijkheden en hebben sinds de laatste wetswijziging recht op gelijke verdeling van goederen.
Zo zijn man en vrouw gezamenlijk verantwoordelijk voor het financiële onderhoud van het gezin en de verzorging van de kinderen. En hebben mannen en vrouwen, ongeacht op wiens naam het vermogen is geregistreerd, recht op een deel van het vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De leeftijd om te mogen trouwen is verhoogd van naar 17 jaar. 


Wanneer een van de partners de buitenlandse nationaliteit heeft, zal de gemeentelijke ambtenaar in Turkije vragen naar o.a. de volgende documenten: 


  • Internationaal uittreksel bevolkingsregister 
  • Internationaal geboorte akte uit je geboorteplaats 
  • Internationaal akte van huwelijksbevoegdheid
Informeer altijd bij de plaatselijke gemeente, omdat dit per gemeente kan verschillen.

Raadpleeg onze website ook op:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.