Pagina's

donderdag 23 juni 2011

Erfrecht perikelen

In een prachtige omgeving van Kas wordt door een koppel een pittoreske vakantie huisje gekocht. Met alle liefde wordt deze gemeubileerd en gestoffeerd. Na enkele jaren overlijdt de man en laat hij middels een testament zijn vermogen aan mevrouw als enige erfgenaam achter. Ze waren niet gehuwd. De erflater heeft behalve het vakantiehuisje in Turkije een huurhuis en een auto in Nederland. Een klein saldo op de bank zal voor een groot deel opgaan aan de begrafenis kosten. De man had van een eerder huwelijk 3 kinderen, die op basis van het testament dienen uitbetaald te worden. De gemoederen lopen hoog op echter na veel geschrijf wordt het bedrag dat door de advocaten wordt beschreven geaccepteerd door de kinderen. Mevrouw betaalt hiernaast over de woning in Turkije vrij hoge successierechten aan de Nederlandse belastingdienst. Al met al is ze 45.000 euro kwijt.

Mevrouw daarentegen wil graag de woning in Turkije op eigen naam verkrijgen , liefst op naam van haar eigen kinderen. Ze krijgt bij de Tapukantoor te horen dat dat met de stukken uit Nederland niet zondermeer zal lukken. Ze wordt verwezen naar een advocaat. Ze komt erachter dat met het testament en met de verklaring van erfrecht een aantal stappen ondernomen moeten worden eer zij de woning op naam kan verkrijgen. Het zal niet makkelijk worden aangezien de Turkse erfrecht regels vrij strak zijn en testamentaire erfgenaamschap niet zonder meer wordt geaccepteerd. Toch heb ik een hard hoof in deze zaak en wil een poging wagen om op basis van de internationale privaatrecht haar enige erfgenaamschap te laten accepteren. U begrijpt al dat de Hoge Raad zich over deze zaak zich heeft moeten buigen. Hoge Raad geeft mevrouw gelijk, alleen ondertussen hebben de kinderen middels een andere advocaat -zonder haar rechten in acht te namen – onrechtmatig de woning zich toegeëigend op basis van hun wettelijke erfgenaamschap. Namelijk door bij een andere rechtbank middels hun geboorteregisters een Turkse verklaring van erfgenaamschap aan te vragen zonder aan te geven dat er een testamentaire erfgenaam bestaat. De Turkse rechtbank kan namelijk niet verifiëren of er andersluidende testament bestaat in het buitenland.

U begrijpt al dat mevrouw een aantal andere rechtsacties moet ondernemen -naast de bestaande rechtszaak - om te zorgen dat de woning op haar naam wordt geschreven.

De kosten van deze acties tezamen met de betalingen die ze reeds aan de kinderen heeft gedaan overstijgen de marktwaarde van de woning. Dat ziet mevrouw ook in. Ik adviseer mevrouw om een terugvorderingsactie in Nederland te starten dan door te gaan voor een langdurige en kostbare rechtszaken in Turkije. Ze zal daar sneller succes en verhaal hebben dan in Turkije aangezien de overdracht van de Tapu op naam van de kinderen voldoende bewijs verleent voor de terugvorderingactie in Nederland.

Of een koppel een samenlevingscontract heeft op geen heeft, als u niet gehuwd bent is het verstandig om in leve een jurist te raadplegen over uw persoonlijke vermogensituatie bezien in het daglicht van de Turkse erfrecht, opdat het recht ook zegeviert na het overlijden van een van de partners.

Selma Ören
Advocate
Partner ABC Consultancy

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.