Pagina's

maandag 25 juli 2011

Vereniging van Eigenaren en de gewijzigde Appartementenwet

Iedere buitenlander die in het bezit is van een appartement in Turkije krijgt er vroeg of laat mee te maken: De Vereniging van Eigenaren.
De Vereniging van Eigenaren (in het Turks: Kat Malikleri Kurulu) is een bestuurlijke vorm welke zijn rechtsgrond vind in de Wet op de Appartementsrechten, welke gemakshalve ook wel de Appartementenwet wordt genoemd. De Vereniging heeft ten doel om een gebouw welke uit zelfstandige en gemeenschappelijke eigendomsdelen bestaat te besturen en te onderhouden conform de Appartementenwet. De Appartementswet is ook van toepassing op zelfstandige woningen die projectmatig in een woonpark zijn gelegen. Men moet trouwens deze verenigingsvorm niet verwarren met een vereniging die gevormd is op basis van de Turkse Verenigingswet. De zogenaamde ‘Dernek’.
Hoewel heel wat te schrijven valt over de Vereniging van Eigenaren wil ik me in dit artikel, zonder volledig te zijn, beperken tot enkele wijzigingen van de Appartementenwet, welke wijzigingen per 14.11.2007 zijn ingevoerd.
1. Een afgebouwd appartementsgebouw dat gesplitst is in zelfstandige appartementsrechten dient binnen 1 jaar na afgifte van een ISKAN welke ook wel de ‘yapı kullanım izni’ wordt genoemd omgevormd te worden in ‘wooneenheden’ en ingeschreven te worden bij de Tapukantoor als ‘woning = kat mülkiyet’ op straffe van geldboete voor het gehele gebouw.
Op verzoek van de bestuurder of een van de appartementseigenaar dient ieder lid van de Vereniging van Eigenaren alle noodzakelijke handelingen en betalingen te verrichten opdat het bestuur van de Vereniging de inschrijving bij de Tapukantoor kan bewerkstelligen. Een niet bereidwillige appartementseigenaar riskeert 1000YTL geldboete per appartement dat hij bezit.
Nadat het gebouw is ingeschreven als ‘ wooneenheden = kat mülkiyet’ in de registers van de Tapukantoor, zorgt de Tapu ambtenaar dat ieder appartementseigenaar een nieuwe Tapu uitreksel uitdraai verkrijgt. Voor de eigenaar verandert er juridisch weinig, alleen belastingtechnisch zal de eigenaar hogere onroerendgoedbelasting moeten betalen aan de Gemeente.
2. Een andere belangrijke en diepgaande wijziging heeft plaatsgevonden ten aanzien van appartementseigenaren die niet of niet op tijd mee betalen aan onderhoudsgelden dan wel zich niet naar behoren gedragen dan wel de bestuursregels van de Vereniging niet in acht willen nemen. De wetgever heeft de regels met betrekking tot eigenaren die zich misdragen dan wel te kwader trouw niet mee willen betalen aan onderhoudskosten scherper gesteld en snellere mogelijkheden gecreëerd om tegen deze eigenaar juridische stappen te ondernemen. De mogelijkheden om het appartement van de misdragende eigenaar middels tussenkomst van de rechter openbaar te verkopen zijn verruimd.
3. De oude Appartementenwet voorzag niet in de mogelijkheid om een Vereniging van Eigenaren op te zetten voor woningen in woonparken die projectmatig (dus feitelijk) een geheel vormden echter juridisch gesitueerd waren op verschillende gemeentelijke kavels en percelen. Het gebrek aan wetgeving in deze bracht in praktijk met zich problemen van praktische aard mee, zoals het niet kunnen incasseren van onderhoudsgelden. Met de huidige wijzigingen is het mogelijk geworden om woningen of gebouwen op verschillende kavels en percelen onderdeel te maken van één Vereniging van Eigenaren. Een welkome verademing naar mijn mening voor met name woonparken.
4. Een allerlaatste wijziging die noemenswaardig is het volgende. Voor bouwprojecten met meerdere appartementsgebouwen en/of meerdere woonparken geprojecteerd op verschillende kavels en percelen heeft de wetgever naast het bekende bestuur van de Vereniging voor Eigenaren voor hetzelfde gebouw voorzien in andere vormen van bestuur, zoals bestuur per eiland (‘ada’) en bestuur per meerdere bouwwerken (‘toplu yapi’) Deze bestuursvormen dienen met elkaar te communiceren en te handelen zoals de wetgeving heeft voorzien. Een Algemene leden vergadering per ada en per toplu yapi dienen ieder twee jaar bijeen te komen.
Voor de geïnteresseerden is een Nederlandstalige versie van de gewijzigde Appartementenwet te vinden op de website van ABC CONSULTANCY  www.abc-consultancy.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.