Pagina's

woensdag 6 maart 2013

Verplichte Risico Evaluatie op de Werkplek

Bestuurders van een vereniging van eigenaren opgepast!

Per 1 januari 2013 zijn werkgevers met een werknemer in dienst verplicht om een risico-evaluatie op de werkplek te laten doen. Met andere woorden alle appartementen of woonparken met een conciërge of een bewaker in dienst dienen voor het einde van 2013 een risico-evaluatie te laten doen op straffe van hoge geldboetes. Voor een geheel jaar kan het totale boetebedrag oplopen tot wel 60.000 TL.

Dit wordt namelijk voorgeschreven door de gewijzigde arbowetgeving per 1 januari 2013. Het doel van de arbowetgeving is het reguleren van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de werkgevers en werknemers met het oog op verbetering en handhaving van de gezondheids- en veiligheidszorg op de werkplek.


Wat is nu een risico-evaluatie?
Risico-evaluatie beslaat een rapportage inzake het nader vaststellen en analyseren van bestaande gevaren dan wel de kans op mogelijke gevaren op de werkplek, factoren die deze gevaren in risico’s kunnen omzetten c.q. kunnen verergeren, analyseren van de risico’s in kwantiteit en graad en bepalen van controle maatregelen in deze.

De wetgeving maakt geen onderscheid tussen een werkgever met 100 personeel of 1 personeel in dienst. Het niet nakomen van de risico-evaluatie wordt beboet met een geldboete van 3.000,-TL voor januari 2013 en voor elke daaropvolgende maanden 4.500,-TL per maand. De controle zal worden uitgevoerd door de arbeidsinspectie dienst en bij vaststelling van niet naleving zal geïncasseerd worden door de plaatselijke arboafdeling.

Risico-evaluatie moet in groepsverband worden uitgevoerd. Deze afdeling moet in praktijk door de werkgever worden gevormd. Volgens de gewijzigde voorschriften dient deze afdeling uit de werkgever of zijn vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van de werknemers, ondersteunend personeel, een deskundig vertegenwoordiger van de werknemers over risicoanalyses, een arbeidsdokter en een deskundige inzake arbeidsveiligheid. De werkgever kan indien gewenst diensten in deze van buiten afnemen.
De aanwezigheid van een arbeidsdokter en een veiligheidsdeskundige is niet verplicht tot 30 juni 2014 voor werkgevers met minder dan 50 personeel in dienst en werkplekken die als niet gevaarlijk kunnen worden betiteld.

Indien u advies en begeleiding hierbij nodig heeft dan kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van deze risico-evaluatie en overige vragen hieromtrent.

De wetgeving omtrent de Gezondheid en Veiligheid op het Werk kunt u vinden in het Engels op de website van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

Zie ook artikel: Handleiding Gezondheid en Veiligheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.