Pagina's

dinsdag 19 maart 2013

Vruchtgebruik - Eigenaar en toch achterlaten aan een ander.

Dit artikel gaat over vruchtgebruik. Velen zullen niet bekend zijn met deze juridische term en zal vermoeden dat vruchtgebruik te maken heeft met het gebruiken van een vrucht, zoals het eten van een appel die van de appelboom van een ander komt.

U komt met deze benadering vrij dicht in de buurt. Want vruchtgebruik is het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Die vruchten kunnen van alles zijn: van daadwerkelijke vruchten als appels van een appelboom, tot vruchten als dividenden van aandelen die in vruchtgebruik zijn gegeven.

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Het recht bestond al in het klassieke Romeinse recht, en had de bedoeling om enerzijds goederen in de familie te houden maar anderzijds derden gedurende een periode de vruchten ervan te laten genieten. Ook tegenwoordig heeft het vruchtgebruik vooral betekenis voor het erfrecht.

Bent u eigenaar van een woning in Turkije en wilt u dat uw onroerende zaak wordt geërfd door slechts één erfgenaam, althans door een andere persoon of personen dan uw wettelijke erfgenamen? 


Doorgaans wordt gedacht aan het op laten maken van een testament bij de notaris. In een testament wordt een eigen wilsverklaring opgenomen waarin wordt bepaald welke personen de erfgenamen zijn van de erflater, welke eventueel zijn onterfd, welke eventueel een legaat krijgen, wie de executeur is en welke eventueel een vruchtgebruik erven. Een testament kan in Nederland als in Turkije bij de notaris worden opgemaakt. Echter, zowel in Nederland als in Turkije blijft het recht van de wettelijke erfgenamen gewaarborgd. Immers, er bestaat een legitieme portie waar uw kinderen of eventuele kleinkinderen aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat op deze manier nooit het volledige eigendom aan één of bepaalde personen kan worden achtergelaten.

Het recht van vruchtgebruik kan in deze als preventieve maatregel dienen om de werkelijke wilsbeschikking te laten plaatsvinden.

Wat is het recht van vruchtgebruik? 
Het recht van vruchtgebruik met betrekking tot een onroerend goed verleent de begunstigde het volledig beschikkingsrecht over het onroerend goed, zonder dat men de eigendomstitel op naam heeft staan. Het recht van vruchtgebruik loopt ten einde met het overlijden van de begunstigde of met het verleende tijdsverloop (meestal voor de duur van 99 jaar). Het recht van vruchtgebruik is niet overdraagbaar of erfbaar.

Mocht een woningeigenaar specifieke wensen met betrekking tot zijn/haar woning hebben dan kan het vruchtgebruikrecht een juiste rechtsmiddel zijn om die specifieke wens tot uitdrukking te brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.