Pagina's

vrijdag 15 juni 2012

Executeurs bij Testamenten


Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Testament opstellen houdt menigeen behoorlijk bezig.  Het is niet noodzakelijk om een testament op te stellen als u uw woning aan uw partner en kinderen wilt achterlaten, want de Turkse wetgeving voorziet automatisch in deze. De woning wordt bij overlijden van een van de huwelijkspartners geërfd door de langstlevende echtgenoot met de kinderen of de kinderen gezamenlijk (als er geen echtgenoot meer in leven is). Het is zonde van de tijd en geld als men alsnog een Turks testament laat opstellen terwijl dat niet noodzakelijk is. Zeer zeker niet als u al een testament in eigen land hebt opgemaakt.

Wel is het verstandig om een testament te hebben als er geen kinderen zijn of bij samenlevingsvormen die Turkije niet erkent of bij schenkingen aan derden die wettelijk geen erfgenaam van de erflater zijn. Langstlevende echtgenoot kan niet onterfd worden. Kinderen daarentegen weer wel. Legitieme portie van een kind is de helft van zijn wettelijke erfdeel.

Mocht u toch om wat voor reden dan ook een testament op laten stellen dan hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht tot het bepalen van een of meerdere executeurs. Een executeur is namelijk een persoon (hoeft geen erfgenaam te zijn) die benoemd wordt als uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking . Zijn taak en bevoegdheden zijn om het testament (uiterste wilsbeschikking ) van de erflater te doen uitvoeren. Hierbij heeft hij alle bevoegdheden in zoverre dat nodig is voor het nakomen van het testament. Als executeur is hij bij machte om namens de erfgenamen een verklaring van erfrecht bij de rechtbank te verkrijgen zonder dat de erfgenamen hem afzonderlijk hoeven te bevolmachtigen.  Dit kan hoop tijd en geld schelen voor de erfgenamen die Turkije niet kennen.

Een executeur heeft het recht om afstand te doen van zijn taak. Dit dient hij te melden aan de plaatselijke kantonrechter. Als hij eenmaal aan zijn taak is begonnen mag hij de taak niet zomaar neerleggen. De executeur kan te allen tijde door de kantonrechter ter verantwoording worden geroepen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.