Pagina's

donderdag 10 november 2011

Oplichting - IntimidatieNet zo goed als in uw eigen land werkt het strafrechtelijke aanklacht systeem ook in Turkije.
Toch hebben de meesten van u schrik om gebruik te maken van dit systeem als er sprake is van situaties zoals oplichting, intimidatie, bedrog of bedreiging.
Op zichzelf is het begrijpelijk dat iemand schrik heeft van de situatie en de gevolgen van een mogelijke aanklacht niet kan overzien maar toch is het verstandig en raadzaam om een aangifte bij de politie te doen. Als is het alleen om de dader in kwestie een halt toe te roepen of een luisterend oor naar de situatie te vinden. De dader in kwestie zal anders doorgaan met zijn bedreigingen of intimiderende acties en zal vermoedelijk andere slachtoffers vinden.
In de meeste gevallen heeft het doen van een mogelijke aanklacht ook grote effect op uw rechten in het vervolg en mogelijke toekomstige rechtszaken. Soms kan een strafrechtelijke zaak zelfs een positieve druk uitoefenen op uw civielrechtelijke vorderingen tegen dezelfde persoon. Mijn ervaring is dat bijna in alle gevallen de intimidaties en bedreigingen daadwerkelijk ophouden als men voor zijn rechten opkomt.

Wat de reden ook mag zijn de drempel naar de politie (in steden) of de gendarmerie (buiten de steden) moet u niet afschrikken. U kunt te allen tijde bij de plaatselijke politie station of de gendarmerie post binnen wandelen om uw aanklacht in te dienen. De politie of gendarmerie is verplicht uw verhaal aan te horen en een proces-verbaal op te stellen. Ze mogen uw verzoek niet afwijzen. Het is mogelijk dat u een tijd moet wachten voordat u wordt geholpen. De politie of gendarmerie zal een beëdigde vertaler oproepen alleen dit neemt een hoop tijd in beslag. Raadzaam is om een eigen vertaler mee te nemen. Dit scheelt een hoop tijd en energie zowel voor u als voor de ambtenaar in kwestie. Voordeel van een eigen vertaler is dat u zeker kunt zijn dat uw verhaal juist wordt vertaald. Van belang is dat uw verhaal en klacht juist en volledig wordt vertaald en opgenomen in de akte. Pas er voor op dat de vertaler niet uit dezelfde vriendenkring komt van de persoon die u aanklaagt.

Vergeet niet om een kopie van het procesverbaal te krijgen. Dit kan later van belang zijn voor uw rechten in een mogelijke rechtsprocedure!

Mocht men bij de politie station of gendarmerie post uw verzoek niet willen aanhoren of geen procesverbaal willen opstellen (ik merk dat dit ook vaak voorkomt) dan kunt u gebruik maken van uw recht om naar de plaatselijke rechtbank te gaan om bij de dienstdoende officier van justitie uw beklag over de politie of gendarmerie te doen en tevens meteen uw aanklacht bij de officier van justitie in te dienen. Hij zal het procesverbaal zelf opstellen.

Naar aanleiding van het procesverbaal wordt de beklaagde persoon (de dader) opgeroepen om door de politie/gendarmerie te worden aangehoord. Op basis van het procesverbaal, het verhoor van de dader c.q. getuigen of ander voorliggend bewijs beoordeelt de officier van justitie of er een strafrechtelijk proces komt of niet. Als er al een strafrechtelijke zaak van komt is het raadzaam om een advocaat in te schakelen of op zijn minst dat u de zaak zelf volgt.

Uiteraard is het ook mogelijk dat u van het begin af aan een advocaat raadpleegt en dat de advocaat namens u de strafrechtelijke aanklacht indient. Hij zal dit direct schriftelijk bij de Officier van justitie doen. Voordeel hiervan is dat u geen tijd verliest bij de politie/gendarmerie, u zeker zult zijn dat uw verhaal correct en in zijn geheel is weergegeven en dat uw rechtsproces op de voet wordt gevolgd door een deskundige.

Vergeet niet dat u 6 maanden de tijd heeft om een strafrechtelijke aanklacht tegen de dader in te dienen.

Tot de volgende keer,

Selma Ören
Advocaat

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.