Pagina's

maandag 27 juni 2011

De aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken


De CONSUMENT

‘Mevrouw de advocaat, we zijn opgelicht! We willen graag ons geld terug. We willen graag dat de aannemer alsnog de beloofde zaken in orde stelt. De woning die we hebben aangekocht is niet de woning die men ons heeft beloofd. De eigenschappen die opgenoemd zijn in de brochure, advertentie, website geleverd door het bouwbedrijf is niet feitelijk waar te nemen. Wat kunnen we doen?’Op mijn vraag of ze een notariële koopovereenkomst hebben gesloten wordt vaak ontkennend beantwoord omdat de notariskosten te hoog uitvielen. Hoewel men naar Turks recht niet verplicht is om via een notaris een koopovereenkomst te sluiten, heeft het maken van een notariële koopovereenkomst duidelijk zijn voordelen. Het is raadzaam om zeer zeker een notariële koopovereenkomst te sluiten bij het aankopen van een woning van een bouwbedrijf of aannemer handelende in de hoedanigheid van zijn bedrijfsuitvoering.

In zo’n geval wordt de koper aangemerkt als ‘consument’ zoals is bedoeld in de Consumentwetgeving en geniet de volledige bescherming van de mogelijkheden genoemd in deze Wet. Hieronder worden de consumentrechten in een notendop aan u gepresenteerd.

Een aangekochte woning die niet voldoet aan de beloofde eigenschappen dan wel hoedanigheden die door de verkopende aannemer direct of indirect is geuit door middel van een brochure, reclame en/of advertentie wordt als gebrekkig betiteld door de Consumentenwetgeving. Dit geld ook voor een woning die onderhevig is aan een juridisch, economische dan wel technische gebrek. De verkochte woning moet voldoen aan de verwachtingen van de koper die opgewekt zijn door de verkoper.

De koper-consument heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf het moment dat de woning aan hem is opgeleverd de gebreken aan de woning aan de verkoper-aannemer schriftelijk mede te delen door middel van een officiële ingebrekestelling. Ik wijs u erop dat in Turkije een officiële ingebrekestelling c.q. aanmaning via een publieke notaris moet worden verstuurd aangezien een kopie van de inhoud van de brief bij de notaris als bewijsmateriaal wordt bewaard.

De koper-consument heeft volgens de Consumentenwet de keuze om onder opzegging van de koopovereenkomst de aankoopsom terug te vorderen, dan wel het recht om de gebreken te laten herstellen, dan wel de woning door een ander woning te laten vervangen, dan wel in verhouding tot het gebrek verlaging van de aankoopsom te verzoeken dan wel bij opgelopen schade redelijke schadevergoeding te eisen.

De verkopende aannemer dient te berusten in de keuze van de koper-consument. Mocht de verkopende partij geen gehoor willen geven aan het verzoek van de consument-koper dan heeft de consument-koper de mogelijkheid om zijn zaak voor te leggen aan de rechter die bevoegd is om consumentenzaken te behandelen dan wel een klacht in te dienen bij de College voor Consumentenrechten.

Bijna in alle steden bestaat een College voor Consumenten rechten ondergebracht bij de plaatselijke Kamer van Koophandel gebouw. De beslissing van het College over een betwiste zaak is bindend voor partijen.

Kortom: Laat u zich goed adviseren voordat u een woning aankoopt. Mocht u tot aankoop van een nieuwbouwproject overgaan dan is het raadzaam om altijd een notariële overeenkomst met de bouwaannemer te sluiten aangezien u in dat geval zult genieten van de ruime keuze mogelijkheden die de Wet op de Consumenten bied.

2 opmerkingen:

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.