Pagina's

dinsdag 21 september 2010

Bijkomende kosten aanschaf onroerendgoed in Turkije

In Nederland vindt de officiële overdracht van een eigendomsrecht bij een notaris plaats. In Turkije gebeurt dit bij het kadaster. De overdrachtsprocedure is echter niet hetzelfde, want kadastraal onderzoek betreffende de eigendomssituatie van het onroerend goed en lasten en beperkingen die op het onroerend goed rusten, wordt in Nederland door de notaris verricht en aan de kopende partij als onderdeel van de koopovereenkomst voorgelegd.

In Turkije is het niet de notaris maar de koper zelf die onderzoek dient te verrichten naar de situaties omtrent het aan te kopen onroerend goed. Het betreft het constateren of het onroerend goed binnen de gebieden valt waar buitenlandse personen onroerend goed mogen kopen/bezitten, onderzoek naar de eigendomsregistratie bij het kadaster (tapu), onderzoek naar hypotheken, beslagen of soortgelijke belemmeringen die op het onroerend goed rusten, constatering van de eigendomsstatus, onderzoek naar de erfdienstbaarheid middels de eigendomsakte en last but not least constatering of het een eigendomsregeling of een bouwdienstbaarheid betreft. Indien het aandeel van het aan te kopen individuele onroerend goed staat geregistreerd als grondaandeel, dan kan dit een belemmering vormen voor het vastleggen van de regelingen omtrent de erfdienstbaarheid van het onroerend goed. Dat wil zeggen dat er dus geen veranderingen zijn aangebracht met betrekking tot de Wet Eigendomsregelingen (Mülkiyet Kanunu). Bovendien kan het zijn dat het onroerend goed geen bewoningsvergunning heeft.

Kadaster
Gaat u eenmaal tot aankoop over dan dient u zorgvuldig een onderzoek te laten doen naar het desbtreffende te kopen opject.

Het komt vaak voor dat men bij een overeenkomst met betaling in termijnen men niet met de officiele verkoper maar met tussenpersonen te maken heeft. De contractuele partij blijkt dan niet dezelfde persoon te zijn.

In de regel wordt ten overstaan van de ambtenaar van het kadaster (tapu kantoor) voor de verkoop ondertekend. De betalingen worden ook aldaar verricht.
Omdat het vervoeren van grote hoeveelheden geld onveilig is, is het aan te raden om dit soort zaken via uw advocaat of een kantoor zoals ABC CONSULTANCY (www.abc-consultancy.com) te laten regelen. Deze heeft meer dan 10 jaar ervaring in internationale geldstromen zodat u ook niet later in problemen kunt komen met de fiscus.

Onderzoek naar de rechtmatige en/of of er een beslaglegging aanwezig is, en/of of het wel juist gebouwd is volgens de gemeentelijke plannen en hiermee er ook een woovergunning is afgegeven kan uitgevoerd worden door advocaat Selma Ören. Zij beheerst meerdere talen, waaronder ook de Nederlnadse taal en is tevens een Nederlands Jurist dan wel een Meester in Turkse advocatuur.

Wat betreft de kosten op het tapu kantoor, hiervoor zijn de tarieven voor 2010 als volgt:
Hypotheek vestiging 1,1% over het te vestigen hypotheekbedrag
Aankoop woning 3,3% over het tapu waarden dan wel over het waarde (WOZ) afgegeven door de plaatselijke gemeente
Eventueel komen er de kosten bij voor een vertaler, Deze rekenen rond de 50-100 TL afhankelijk van de locatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.