Pagina's

maandag 1 december 2008

Het testament

het TESTAMENT toepassen in Turkije.

Een onderwerp waarover aan mij de laatste tijd veel vragen zijn gesteld.

Ten eerste wil ik de gedachte dat een in het buitenland opgemaakte testament met betrekking tot roerende dan wel onroerende zaken in Turkije niet rechtsgeldig zou zijn uit de wereld helpen. Zolang er tussen de landen een wederkerigheidprincipe is geaccepteerd, is een in het buitenland rechtsgeldig opgestelde testament ook rechtsgeldig naar Turks recht. Tussen de meeste Europese landen, waaronder Nederland en België, bestaat een weder-kerigheidovereenkomst.

Uiteraard mag het logisch zijn dat de ten uitvoerlegging van een naar buitenlands recht opgestelde testament in Turkije iets langer zal duren en meer kosten met zich mee zal brengen dan een naar Turks recht opgestelde testament. Namelijk bij het overlijden van de testateur/testatrice dient het buitenlands testament door een rechtbank van het 'thuisland' te worden gevonnist en geapostilleerd.
Deze aktes en documenten dienen hierna beëdigd vertaald en door de Turkse notaris bekrachtigd te worden voordat deze documenten door tussenkomst van de Turkse rechter omgezet kan worden in een Turkse rechterlijke grosse. De rechterlijke grosse wordt gebruikt bij het overlaten schrijven dan wel registreren van het eigendom van het roerend dan wel onroerendgoed bij de desbetreffende overheidsinstantie (bijv. De Tapukantoor).

Naar Turks recht kunt u op twee manieren een rechtsgeldige testament op (laten)
stellen. U kunt kiezen voor het handgeschreven schriftelijke testament of het meest betrouwbare notarieel opgemaakte testament. De derde wettelijke mogelijk-heid, het mondelinge testament, laat ik hier even buiten beschouwing.

Het handgeschreven testament dient volledig door u zelf te zijn geschreven onder vermelding van een duidelijke tijd- en plaatsbepaling en uiteraard ondertekend met uw eigen handschrift. Het handgeschreven testament vind ik zelf niet betrouwbaar genoeg, zolang het document niet in bewaring wordt afgegeven bij een onafhankelijk instantie.
Het wordt dan ook nauwelijks gebruikt in de praktijk.

Om een notariële testament te laten opmaken heeft u naast twee getuigen en een paar pasfoto's tevens een volwaardige psychiatrische rapportage nodig die afgegeven is door een erkend Turks overheidsziekenhuis. Het verkrijgen van zo een ziekenhuis rapport kan wel eens een gehele dag in beslag nemen.

Of u kiest voor een testament naar Turks recht of Nederlands recht is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en/of u reeds kosten heeft gemaakt om er een te laten opstellen in uw eigen land. Wel moet u bedenken dat mocht u om wat voor reden dan ook een testament nodig hebben (bijv. omdat uw partner geen wettelijke erfgenaam van u is of u wilt wettelijke erfgenamen uitsluiten van uw Turks goed) dat u er goed aan zult doen om te kiezen voor het Turks testament. Deze keuze zal uw erfgerechtigde heel wat tijd en geld kunnen besparen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.