Pagina's

woensdag 7 mei 2014

(On)terechte arbeidszaken?

Afgelopen winter heb ik me verdiept in een aantal arbeidszaken waarbij de werknemer schadevergoeding eiste van de werkgever. De werkgever was in casu de Vereniging van Eigenaren c.q. de bestuurder(s) ervan.

Tijdens de behandeling van de zaak is mij duidelijk geworden dat, hoe ongerechtvaardigd de eis van de werknemer ook mag zijn, het bewijsmateriaal die de werkgever kan overleggen bepalend is voor de uitkomst van de zaak.


Vandaar dat ik de bestuurders van de Vereniging van Eigenaren op het hart wil drukken om zorg te dragen voor het bijhouden van een zorgvuldig opgesteld personeelsdossier, voor iedere werknemer in dienstverband. De rechter verzoekt namelijk van de gedaagde bestuurder om het personeelsdossier van de werknemer te overleggen aan de rechtbank.  U begrijpt al dat bij gebreke hiervan de eis in het voordeel van de werknemer zal worden besloten. Nu zult u zich afvragen wat een personeelsdossier is en wat voor stukken een personeeldossier zou moeten bevatten.

Een personeelsdossier is een werknemersdossier met tenminste de volgende stukken:

  • een gedegen arbeidscontract
  • werkschema en/of taakverdeling
  • verklaring van goed gedrag
  • gegevens loonadministratie 
  • medische gegevens
  • opleidingen, certificaten en referenties
  • ontslagbrieven en aanmaningen


Omdat veelal de eis van de werknemer over geldelijke zaken gaat, is het verstandig om voornamelijk de loonadministratie zorgvuldig bij te houden. Hierbij moet u denken aan het kunnen bewijzen hoe het salaris is betaald, welke bedragen als salaris dan wel als vakantiegeld, overuurbetaling, feestdagenbetaling is betaald, op welke dagen de werknemer vakantie heeft genomen, hoe en op welke wijze de werkgeverslasten zijn betaald en of de werknemer alle stukken persoonlijk heeft ondertekend. Het feit dat de man namens zijn vrouw voor de maandelijkse salarisstrook ondertekend of dat een ander personeelslid het salaris in ontvangst heeft genomen heeft geen enkele rechtskracht bij een rechtszaak.

U begrijpt al dat de rol en hiermede de juridische kennis van een boekhouder of een bedrijf die de loonadministratie van de vereniging uitvoert zeer belangrijk is. Een boekhouder of een loonadministratie bedrijf die slechts de lonen en de SGK premies van een werknemer in dienst bij de VvE uitbetaald is niet voldoende. Een actievere rol is in deze vereist. Als men de juridische kennis niet in huis heeft, is het verstandig zich te laten beraden door een jurist zodat u op tijd ingelicht wordt om uw loonadministratie te verbeteren en zo voor de toekomst beter beschermd bent tegen (on)terechte arbeidszaken.
Hou er ten alle tijde rekening mee dat uiteindelijk de Vereniging van Eigenaren, indirect,  en de bestuurder, direct, aansprakelijk is en blijft voor het nakomen van de arbeidsrechtelijke verplichtingen jegens de werknemers in dienst bij de vereniging.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.