Pagina's

dinsdag 10 september 2019

Erkenning scheiding in Turkije, Actueel 2019

Actuele Stand van Zaken September 2019
Erkenning scheiding in Turkije

Eerder hebben wij in ons artikel in 2018 met betrekking tot "Erkenning scheiding in Turkije", de procedure voor erkenning uitgelegd.

Onlangs is er een wijziging doorgevoerd in deze wet en regelgeving waardoor de uitvoeringsprocedure van de erkenning is veranderd.

In de eerder beschreven artikel, erkende Turkije een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Het buitenlandse scheidingsbesluit diende eerst door de Turkse rechtbank te worden erkend door middel van een kortgeding procedure, alvorens het ingeschreven kon worden in het bevolkingsregister. Sinds april 2018 is een uitzondering gemaakt op deze regel, waardoor het mogelijk is gemaakt dat Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland het echtscheidingsbesluit verkregen van de buitenlandse rechtbank kunnen laten inschrijven bij het dichtstbijzijnde Turkse Consulaat. Hetgeen betekende dat deze procedure slechts van toepassing was bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit bezitten en dus niet van toepassing was op gemengde huwelijken.


De huidige wijziging heeft ertoe geleid dat vanaf heden ook echtscheidingen waarbij een van de partijen geen Turkse nationaliteit bezit de inschrijving kan worden uitgevoerd bij de dichtstbijzijnde Turkse Consulaat of bij de Burgerlijke Bevolkingsregisters in Turkije.

De inschrijving kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden;

  • Er moet sprake zijn van een buitenlands echtscheidingsbesluit,  
  • Het besluit moet onherroepelijk zijn verklaard in het land waar het besluit is uitgesproken.  
  • Partijen moeten gezamenlijk de aanvraag doen bij de betreffende instantie.  
  • Het relevante besluit mag niet in strijd zijn met de Turkse openbare orde en goede zeden.  

Verder dient bij de inschrijving van het echtscheidingsbesluit rekening te worden gehouden dat partner-en kinderalimentaties en dergelijke huwelijks goederenrechtelijke kwesties niet per direct worden overgenomen, dan wel uitgevoerd. Hiervoor dient wederom een gerechtelijke erkenningsprocedure te worden ingesteld bij de Turkse rechtbanken.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.