Pagina's

vrijdag 18 maart 2011

Winstbelasting Bij Verkoop Van Woningen 2011

Een onderwerp waarover weinig wordt geschreven, terwijl ieder buitenlander die een woningaankoop doet op de hoogte moet zijn van de voorwaarden in deze.

Ik raad u aan om dit artikel aandachtig door te lezen als u het afgelopen jaar onroerende goederen met winst heeft verkocht. Want het is goed mogelijk dat u in dit geval verplicht bent winstbelasting opgave te doen in maart 2011.

De winstbelasting in kwestie betreft alleen winstbelasting door verkoop van onroerende goederen - heet in het Turks ‘değer artış kazancı - en is afhankelijk van uw persoonlijke opgave bij de belastingdienst. De belastingdienst zal u automatisch geen belastingopgave formulier toesturen. U moet er zelf achteraan. Ik hoor u al denken wat gebeurt er als ik dat niet doe. Zolang u niet wordt betrapt zal er weinig gebeuren, echter de belastingdienst kan u met 5 jaar terugwerkende kracht beboeten voor het niet opgeven van de winstbelasting en alsnog de winstbelasting met rente terugvorderen. Ter herinnering : boete bedragen en terugvorderingsrente opgelegd door de belastingdienst zijn exorbitant hoog in Turkije.

U bent als particulier verplicht winstbelasting op te geven bij de plaatselijke belastingdienst als u een woning binnen 5 jaar na aankoop (voor woningen aangekocht voor 2007 geld 4 jaar termijn) met winst verkoopt onder de voorwaarde dat het winstbedrag de jaarlijkse door de overheid bepaalde belastingvrije drempelbedrag (voor 2010 was deze 7.700,-TL) overschrijdt.

Hoofdregel aldus : Een onroerendgoed eigenaar - die niet bedrijfsmatig optreed - dient vermogenswinstbelasting aan de overheid te betalen indien
(1) er sprake is van winst,
(2) de onroerendgoed binnen 5 jaar (dan wel 4 jaar als het woningen betreft die voor 2007 zijn aangekocht ) na aankoop datum verkoopt en
(3) het totale winstbedrag binnen een kalenderjaar het belastingvrije drempelbedrag overschrijdt. Het drempelbedrag wordt ieder jaar afzonderlijk bepaald.

Het overschrijdende bedrag dient U dus als verkopende partij door middel van een aangifte (Turks: “beyanname”) op te geven bij de plaatselijke Belastingdienst. Als er meerdere verkopen in een en dezelfde kalenderjaar is geweest dient u over het totale overschrijdende ‘verkoopwinstbedrag’ (het verkoopbedrag minus aankoopbedrag aangegeven bij de Tapu kantoor) verkregen van verkopen van onroerende zaken binnen het afgelopen kalenderjaar opgave te doen.

De belastingopgave dient u in maart van het volgende kalenderjaar te doen.

De Belastingdienst heft over het overschrijdende bedrag een winstbelasting percentage variërend tussen de 15 à 35%. Hiernaast wordt tevens 10% fonds deel (‘fonpayı’) over het overschrijdende bedrag ingehouden. Voor meer details over de winstbelastingpercentages verwijs ik u naar de website www.abc-consultancy.com

De vermogenswinstbelasting moet niet verward worden met de gemeentelijke onroerendgoed belasting. De verjaringstermijn voor vermogenswinstbelasting bij verkoop van woningen is 5 jaar welke start na datum verkoop bij de Tapu kantoor. Dit betekent dat een woning verkocht in 2004 niet meer kan belast worden voor een mogelijke vermogenswinstbelasting. Terwijl bij een gemeentelijke onroerendgoed belasting er geen verjaringstermijn bestaat. Zowel de verkoper als de aankoper van een woning is te alle tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de gemeentelijke leges.

Indien de verkopende partij geen particulier maar een bedrijf is, dient het bedrijf naast de BTW facturatie uiteraard, over het gefactureerde verkoop winstbedrag (verschil tussen het geregistreerde aankoopbedrag en het gefactureerde verkoopbedrag) vennootschapsbelasting ad 20% te betalen aan de overheid. Het spreekt voor zich dat een bedrijf te allen tijde de verkoop van de woning dient te factureren. Bij bedrijven is er geen sprake van een belastingvrije drempel bedrag of beperking in tijd.

Tot de volgende keer.

Selma Ören
advocate

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.