Pagina's

donderdag 20 augustus 2009

TAPU - Aanpassingen

Vorig jaar heb ik de lezers op de hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen betreffende de wijzigingen van de Wet op de Appartementen. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de verplaatsing van het inmiddels beruchte 'kruisje' op de Tapu, het eigendomsbewijs van het onroerend goed. Oftewel de zogeheten 'vorm wijziging' (cins tahsihi), dat moet gebeuren bij de Tapukantoor, het kantoor waar alle overdrachten van grond en onroerend goed worden geregistreerd. Veel eigenaren hebben er de afgelopen maanden al iets over gehoord, alleen blijkt er nog veel onduidelijk te zijn over het hoe en waarom. Hieronder dus meer over dit onderwerp met de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

De WET
Op 28 november 2007 is de Wet op de Appartementen (Kat mülkiyet Kanunu, wet nummer 5711) met verscheidene artikels gewijzigd en aangevuld. De meest belangrijke wijziging is de verplichting die opgelegd is aan het vastgoed eigenaar om zijn vastgoed (woning, winkel, depo, etc) met kat irtifak (gebruikrecht) om te laten zetten in een woning met kat mülkiyet (appartementeigendom). Dit op straffe van 1000, - TL per vastgoed. De termijn waarbinnen de eigenaar deze wijziging dient uit te voeren is binnen twee jaar na datum van het in werking treden van de nieuwe Wet. Die datum is onlangs verlengd tot 28 november 2009.
De verplichting om het 'kruisje' te verplaatsen, bestaat trouwens alleen voor gebouwen waarvan de Iskan is verkregen. Gebouwen zonder Iskan ontspringen de dans. De kosten van de omzetting verschilt per gebouw afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw en de bebouwing op het totale oppervlakte.

Het gaat hierbij puur om een simpele, administratiefrechtelijke wijziging op de Tapukantoor. De wijziging moet er voor zorgen dat de gemeente c.q. overheid meer belastingcenten kan innen voor de woning. Immers, door de wijziging zal de woning in een andere belastingschijf vallen, zodat de eigenaar jaarlijks meer onroerendgoed belasting zal moeten afdragen. De regeling tot vormwijziging bestond al in de Wet op de Appartementen, alleen er stond geen boete op. In de afgelopen 1,5 jaar is het de wetgever duidelijk geworden dat de huidige regeling heel wat bureaucratische problemen en onduidelijkheden met zich meebrengt.De Wet verschaft namelijk geen duidelijkheid door wie en op welke wijze en hoe vaak de boete opgelegd zal worden. Ook verschaft de wet geen mogelijkheden voor zelfstandige aanvragen of oplossingen voor eigenaren die niet bereikbaar zijn. De aanvraag dient namelijk gelijktijdig voor alle appartementen ingediend te worden. Onduidelijkheid bestaat ook over gebouwen zonder Iskan. En tevens is duidelijk geworden dat de termijn van 2 jaar waarbinnen iedere eigenaar op straffe van het boetebedrag ad 1000,- TL de aanvraag met de benodigde documenten zou realiseren niet haalbaar blijkt te zijn. De Gemeentes en de Tapukantoren kunnen de werkdruk niet aan. Vandaar dat ten tijde van het schrijven van dit artikel de desbetreffende Ministerie een wetswijzigingsvoorstel heeft ingediend.

De Wetswijzigingsvoorstel van mei 2009
Volgens dit wetswijzigingsvoorstel wordt het boetebedrag van 1000,- TL en de aanvraagkosten bij de Tapu geannuleerd. Ook wordt de huidige bureaucratie en de benodigde documenten versimpeld. Een simpele aanvraag van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van een gebouw met een Iskan zal voldoende moeten zijn voor de omzetting bij de Tapu. De medewerking van iedere appartementeigenaar wordt niet meer gezocht. Het hebben van een DASK verzekering (verplichte aardbevings-verzekering) voor het gebouw en de appartementen blijft verplicht. Tevens zal er een mogelijkheid worden gecreëerd dat de omzetting door de gemeente direct bij het Tapukantoor kan worden gerealiseerd. De Gemeente hoeft alleen de Iskan papieren (yapi kullanim Izni) op te sturen naar het Tapu kantoor
waarna de Tapu binnen 60 dagen de aanvraag verwerkt moet worden. Ik houd u op de hoogte.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.